Toetsing als leer- en oefenstrategie

We denken vaak na over hoe we leerstof in de hoofden van onze leerlingen kunnen krijgen. Minstens even belangrijk is om de leerstof ook uit het geheugen te krijgen. Leerlingen laten oefenen om actief informatie op te halen uit hun geheugen versterkt hun geheugen in vergelijking met passievere technieken, zoals herlezen. Leerlingen onthouden daardoor de leerstof beter én langer.

Aan de slag in de klas:

  • Begin je les met een korte quiz of test; zo activeer je de voorkennis van de leerlingen.

  • Oefen met flashcards om snel wat begrippen te herhalen.

  • Laat leerlingen op het einde van een hoofdstuk zelf enkele evaluatievragen formuleren.

  • Gebruik een exit-ticket op het einde van de les. Je krijgt meteen een beeld van wat de leerlingen onthouden hebben van je les.

  • Zorg ervoor dat iedereen betrokken is bij de les. Bv. laat leerlingen antwoorden op een wisbordje noteren en opsteken in de klas, wijs zelf leerlingen aan om te antwoorden, gebruik student-response-systems zoals Kahoot, Mentimeter, Socrative...