TeknoLaber

Viktig informasjon

En TeknoLab blir etablert som et samarbeid mellom skole og foresatte, som oftest representert av FAU. Målsetningen er som kjent at TeknoLaben både skal ha aktivitet knyttet til skolen på dagtid og et fritidstilbud på kveldstid drevet på foreldre initiativ. Blant TeknoLabene under vil en finne lokale variasjoner der noen kun driver tilknyttet skolen, noen kun på kveldstid og noen i en kombinasjon. Det er også TeknoLaber som "sover". Dette er naturlig med tanke på at all drift er dugnadsbasert. Om du er tilknyttet en skole med en "sovende" TeknoLab og ønsker tips og hjelp til å komme i gang igjen, så er vi mer en villige til å bidra. Ta kontakt på teknolabskole@gmail.com så finner vi en god måte å gjøre det på.

Skoler som ønsker å ta i bruk TeknoLaben i undervisningen kan også ta kontakt, så kan vi bidra både med kompetanseheving i personalet og hjelp til å integrere TeknoLab aktiviteter i skolens fagplaner. All opplæring vi gir er gratis. Skoler kan også kontakte oss på teknolabskole@gmail.com

Oversikt over skoler som har etablert TeknoLab

Nord Rogaland

Skudesneshavn TeknoLab

Gard TeknoLab

Førland skole

Frakkagjerd barneskole

Kolnes TeknoLab

Fløgstad TeknoLab

Imsland TeknoLab

Solvang skole

Straumen skole

Midt Rogaland

Austrått TeknoLab

Gautesete skole

Vassøy TeknoLab

Gjesdal Ungdomsskole

Sunde skole

Roaldsøy skole

Tananger Ungdomskole TeknoLab

Røyneberg TeknoLab

Nordre Strand Oppvekstsenter

Kristianslyst TeknoLab

Aspervika skole

Sola TeknoLab

Hana / Vatne skole

Nylund TeknoLab

Lassa TeknoLab

Stangeland skole

Iglemyr TeknoLab

Jåtten skole

Madlamark TeknoLab

Grødem TeknoLab

Kvaleberg TeknoLab

Madlavoll TeknoLab

Ryfylke TeknoLab (4 stk)

Gosen TeknoLab

Vaulen TeknoLab

Vardeneset TeknoLab

Revheim skole

Goa TeknoLab

Buggeland TeknoLab

Kannik TeknoLab

Hinna skole

Gausel TeknoLab

Byfjord TeknoLab

Harestad skole TeknoLab

Horpestad TeknoLab

Bærland TeknoLab


Sør Rogaland

Hellvik TeknoLab

Sokndal TeknoLab

Samfundet skole

Grøne Bråden skole

Asker

Hvalstad skole

Hordaland

Hjellestad skole v/ TeknoLab Bergen