First Lego League

First Lego League

First Lego League (FLL) er et årlig prosjekt vi bruker mye tid og ressurser på. Vi er ansvarlige for det lokale arrangementet i Midt- og Sør Rogaland og vi samarbeider tett med Vitenfabrikken på Sandnes.

First Lego League er en internasjonal teknologibasert konkurranse for barn og unge mellom 10 og 16 år. Det hele startet i USA i 1999 og har siden den vokst til å bli en av verdens største teknologikonkurranser med næremere 400.000 deltagere årlig.

Her i Rogaland har vi hatt lokal finale siden 2001 og gjennom flere år har vi hatt den største lokale finalen i Norge. I 2018 deltok over 500 barn og nærmere 2000 tilskuere var tilstede under finalen som ble arrangert på Vitenfabrikken i Sandnes

I midten av september slippes hvert år First Lego League-oppdrag, der deltakerne skal lage innovative løsninger på problemer, designe og programmere en Mindstorms robot, samt markedsføre løsningen og laget sitt. Lagene har åtte uker arbeidsperiode før det hele ender opp i en lokal turnering. Der vil de får mulighet til å presentere sin forskning, sine teknologiske løsninger og konkurrere med roboten. På slutten av turneringen kåres ulike vinnere, deriblant en Champion som går videre til den skandinaviske finalen
Hvorfor First Lego League

  • Gir gode opplevelser med teknologi, forskning, innovasjon og prosjektarbeid

  • Styrker samholdet i klassen/gruppen og er bra for samholdet i klassen - styrker lagfølelsen

  • Skaper personlig og faglig utvikling

  • Gir deltakerne mulighet til å jobbe praktisk med reelle problemstillinger

  • Øker kunnskap om programmering og design

  • Oppmuntrer til oppfinnsomhet og kreativitet

  • Egner seg godt for tilpasset opplæring

  • Øker interessen for teknologi og realfag, dokumentert gjennom en rekke undersøkelser

  • Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier

  • Elevene får erfaring med metoder og organisering som ligner arbeidslivet

Det legges ned et svært høyt antall dugnadstimer for å få til et så bra arrangement for deltakerne som mulig. Men det er også knyttet kostnader, da spesielt knyttet til de tekniske aspektene ved arrangementet. Vi er derfor på jakt etter samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk og materielt til at First Lego League skal fortsette å vokse i Rogaland og at vi sammen kan tenne en “ingeniør-gnist” hos potensielle deltagere.

Våre samarbeidspartnere 2021 er: