Historien

TeknoLab skole

Navn: TeknoLab

Født: 13.09 2005

Sted: StavangerDen første TeknoLaben så dagens lys på Madlavoll skole i Stavanger. Bakgrunnen for etableringen av en TeknoLab var et ønske fra foreldrene om å bidra til å heve kvaliteten på undervisningen til elevene innen realfagene. Målsetningen var å gi elevene optimale muligheter for læring, ved at skolene tok i bruk nye og moderne undervisningsverktøy. Et annet viktig poeng ved etableringen av TeknoLab var at foreldrene i sterkere grad enn tidligere kunne bidra med sin kompetanse, slik nettopp Kunnskapsløftet forutsetter.

Ideen spredte seg til flere skoler og takket være solid støtte fra SR-Bank, kunne vi fra 2006 tilby skolene både utstyr og opplæring. Dette var starten på en enorm oppblomstring av TeknoLaber i hele Rogaland fra Haugesund i nord til Egersund i sør. I løpet av de første 5 årene var over 50 TeknoLaber etablert. Dette gav flere tusen elever hvert år muligheten til å oppleve realfagene på en nye måte.

Opplæring har helt var begynnelsen vært en av de sentrale bærebjelkene i TeknoLab organisasjonen. Gjennom årene har vi tilbudt et bredt tilbud av opplæring for lærere og foreldre i hvordan bruke ulikt utstyr for å skape en mer praktisk og elevaktiv undervisning innen teknologifag. Et bærende element har vært Lego Education. Gjennom årene har vi brukt ulike sett, både av ren Lego og Lego Mindstorms serien som er programmerbar

De siste fem årene har vi også fokusert på aktiviter som ikke er knyttet til Lego. Dette er aktiviteter som f.eks droner, raketter, 3d print og programmering

TeknoLab har blitt et prosjekt der skole, hjem, næringsliv og kommune kan samle gode krefter og i samarbeid gjennomføre en unik satsing på barn og unge.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image