Digitális munkarenddel kapcsolatos hirdetmények

Tisztelt Szülők!

A továbbiakban is lehetőségük van arra, hogy ...

05. 20.

A továbbiakban is lehetőségük van arra, hogy amennyiben szükséges, ügyeletet kérjenek. A korlátozások ugyan enyhültek, de még a teljes feloldásra nem került sor. Tudjuk milyen sok teher nehezedett az elmúlt időszakban a családokra. Segítségüket, együttműködésüket ezúton is nagyon szépen köszönjük!

Ahhoz, hogy a változó feltételek mellett az Önök által támasztott igényekhez megfelelően fel tudjunk készülni, szükségünk van az Önök visszajelzéseire. Kérem legyenek olyan kedvesek és az intézményi honlapon található rövid kérdőív segítségével adják le az ügyeletre vonatkozó igényeiket május 25. reggel 8 óráig! Tájékoztatom Önöket, hogy csak előzetes jelzést követően tudjuk megfelelő módon megszervezni a gyerekek felügyeletét, hiszen a járványügyi helyzet miatti szabályzási előírásoknak eleget kell tennünk. Megértésüket köszönöm.

Két időszakról kell nyilatkozzanak a tanévben. (1. időszak: 06.02- 06.15. ;2. időszak: 06.15-06.30.)

A nyári szünet a megszokott szervezéstől eltérően zajlik majd. Egyelőre az igényeiket szeretnénk ezzel kapcsolatban is felmérni. Erre május 25. reggel 8 óráig van lehetőségük. A későbbiek során pontosítjuk az információkat.

Kérjük Önöket, hogy a nyári szünet időszakára hetekre lebontva, pontos dátum szerint töltsék ki az erre vonatkozó kérdőívet! Kérjük, hogy jelezzék az igénylés során az étkezési igényeiket is az ügyeleti napokra!

Együttműködésüket köszönöm!

Vigyázzanak magukra, egymásra!

Budapest, 2020. 05. 20.

Török Ibus s.k.

Kedves Szigetis Szülők!

Köszönöm szépen a visszajelzéseiket ...

03. 31.

Köszönöm szépen a visszajelzéseiket, amelyeket vagy személyesen nekem írtak, vagy az SzMK fórumon keresztül juttattak el hozzám.

Nagyon jó volt olvasni a megerősítéseket és a jobbító szándékú kritikai észrevételeiket is. Nem tudunk mindenkinek megfelelni, mindenki elgondolásait figyelembe venni ( talán nem is lehet), de igyekszünk finomhangolni magunkat és ésszerű megoldásokat taláni.

Alább olvashatják azokat a gondolatokat, amelyekben a tanári csapatunk konszenzusra jutott. Vágatlanul beillesztem, hogy autentikusabb legyen és a saját időmmel is spóroljak. :) Nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, minden segítéségüket!

Segítségeteket köszönöm szépen!

Vírusmentes, szép tavaszi napokat kívánok!

Budapest, 2020. 03. 31.

Török Ibus s.k.

Digitális munkarend

03. 31.

Kedves Kollégák!

Örülök, hogy tegnap az első teljes nevelőtestütet érintő online értekezlet sikeres volt. Nagyon szépen köszönöm az eddigi erőfeszítéseiteket. Írásban is tolmácsolom ismét a szülők többségének elégedettségét. Az értekezletet követően még telefonon egyeztettem az SzMK elnökünkkel, újfent a szülők teljes támogatásáról biztosított minket.

Köszönöm a kibővített vezetés értékes gondolatait, konszenzuskészségét, amit az előkészületi munka során tapasztaltam. Nektek is köszönöm a rugalmasságot, a közös szabályok betartását.

Összegzem akkor a megállapodásainkat. Ennek fényében folytatjuk a digitális munkarendet tovább.

1. Egységes intézményi platformot használunk, melynek kereteit a holnapon találja szülő, diák, tanár egyaránt. Az okostelefonok szinte minden háztartásban megtalálhatóak, így a mobilos /tabletes megoldást is megfelelőnek tartjuk. (Honlapon ott van hozzá a segédlet.)

2. Az áttekinthetőség érdekében mappákba rendezzük a classroomba feltöltött anyagainkat.

3. Maximálisan tekintettel vagyunk a különböző családi élethelyzetekre, okos eszközökkel való ellátottságuk különbségeire, megértéssel kezeljük a szülők megnövekedett terheit. Kerüljük olyan programok, applikációk használatát, amelyek nehézséget jelentenek. A nehéz sorsú családok gyermekeinek foglalkoztatásával kapcsolatban sms-t, telefonhívást alkalmazunk.

4. Kiemelten kezeljük a differenciálást! Lehetőséget biztosítunk a tanulási nehézséggel küzdőknek is érdemben bekapcsolódni a munkáltatásba olyan feladatokkal, amelyek számukra testreszabottak. Tekintettel vagyunk azokra a diákjainkra is, akik nagyobb munkabírásúak, tehetségesebbek.

5. Törekszünk a képességfejlesztésre, komplexitásra, élményszerűségre, a tanulói motiváció megőrzésére. Zömmel az ismeretek mélyítésére, rendszerezésére fókuszálunk. Új anyagrészeket nagyon nagy körültekintéssel adunk, maximális tanári segítség mellett. Projektekben is gondolkodunk.

6. Értjük a szülők félelmét, aggályaikat. Feszültségeiket csökkenti szeretnénk, nem várjuk el tőlük, hogy a mi munkánkat végezzék. Segítjük őket, nyitottan fogadunk minden tőlük jövő jelzést.

7. A fő tantárgyak hangsúlyosak. A személyiségfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges készségtárgy esetében pedig szeretnénk, ha könnyed, a kikapcsolódást segítő, élvezetes tevékenységekkel a gyerekeink terhei csökkennének.

8. A tanító párok, valamint a kollektíva összehangolt munkája kiemelten szükséges a sikerességhez, egységességhez.

9. A kommunikációnkban még fontosabb a rugalmasság, nyitottság. Figyelembe vesszük a szülők digitális eszköztudásában meglévő különbségeket.

10. A kapcsolattartásnál tekintettel vagyunk az esték és a hétvégék sérthetetlenségére. A saját online jelenlétünknek is keretet adunk, ne szippantson be minket sem a net, az állandó készenlét.

11. A Hangouts Meet segítségével rendszeresen tartunk online fogadóórákat, találkozókat, melyeket időben rögzítünk a holnapon található naptárban, illetve legalább 3 nappal előtte e-mailben is jelezzük a szülők felé. (Kréta)

12. A feladatokat minden héten hétfőn egységesen 9 óráig töltjük fel a felületre, amelyet péntek 16 óráig kérünk vissza a diákjainktól. A tanítók egymás közt, valamint a szülőkkel folyamatosan kommunikálva követik az eddig kialakított a jó gyakorlataikat.

13. A honlapon található napirend javaslattal, valamint az általunk megadott segítségadással igyekszünk támogatni diákjaink napirendjének kialakítását. Megjelölhetjük a feladatokra fordítandó időt, vagy segíthetjük napokra beosztani a heti több órás tantárgy esetében a feladatcsomagokat. A diákjainkat lehetőség szerint önálló munkavégzésre serkentjük.

14. Az online órák megszervezésénél (Hangouts Meet) tekintettel vagyunk az ismétlés lehetőségére, vagy különböző időpont megjelölésére, hogy ott tudjanak lenni a diákjaink akadályoztatásuk esetén valamelyik együttléten. Lehetőségünk van az osztályokat csoportra bontva is meghívni ezekre az órákra, érdeklődésüknek és előképzettségüknek megfelelően. Felvett órákat, illetve elérhető videólinkeket is alkalmazunk, melyek bármikor lejátszhatóak.

15. Az ellenőrzés, értékelés pedagógiai folyamatát teljesen újra gondoltuk. A folyamatos tanulás, javítási lehetőségek biztosítása, a helyes válaszok rögzítése a kiemelt célunk. Kerüljük a büntető, elmarasztaló pedagógiai magatartást.

16. A gyerekeink ötleteinek, kezdeményezéseinek teret adunk. Ahol lehet bevonjuk őket a saját tanulási folyamataikba.

Segítségeteket köszönöm szépen!

Vírusmentes, szép tavaszi napokat kívánok!

Budapest, 2020. 03. 31.

Török Ibus s.k.

Tisztelt Szülők!

Engedjék meg, hogy először is megköszönjem azt a rengeteg segítséget ...

03. 16.

Engedjék meg, hogy először is megköszönjem azt a rengeteg segítséget, ötletet, elismerést amit kaptunk Önöktől a péntek esti bejelentés óta. Megszerveztük az online tanítás kereteit, ennek a rendszernek a feltöltése zajlik a következő három napban. A digitális oktatásra előreláthatólag március 19-től (csütörtök) kerül sor az Office365 rendszerén és az iskolai honlapon keresztül.

A mai nap folyamán elérhetővé válik az iskolai honlapon az ügyelet kérés gomb, ahol tudja jelezni, ha gyermeke ügyeletet kér (nagyon indokolt esetben). Ezúton szeretném megköszönni a segítségüket, együttműködésüket, hiszen a mai nap folyamán a mai nap folyamán nem volt ügyeletet kérő gyermek.

Amennyiben a tanulók számukra nélkülözhetetlen tárgyakat hagytak az épületben, úgy azokat március 17-18-a között reggel 8-től 10 óráig elvihetik. A tantermekbe való belépés viszont csak egyesével történhet meg, ezért a tanulóknak a portánál kell várakozni a belépési engedélyre, illetve a várakozás ideje alatt kézfertőtlenítést kell végezniük.

Az ebédbefizetés kapcsán hamarosan tájékoztatom Önöket, de valószínűsíthetően a befizetett ebédek központilag lemondásra kerülnek és a befizetett összeget a következő befizetésre átviszik.

Kérem, azok jelezzenek vissza, akik gyermekük számára nem tudják biztosítani az online oktatáshoz biztosítani az eszköz és internet elérhetőséget!

Budapest, 2020. 03. 16.

Török Ibus s.k.

Kedves Szülők!

Önök is értesültek az országban zajló rendelkezésekről ...

03.15.

Önök is értesültek az országban zajló rendelkezésekről, intézkedésekről és bizonyára folyamatosan figyelemmel kísérik a híreket, eseményeket. Március 16-tól a közoktatási intézmények bezárásra kerülnek, a gyermekeiket a pedagógusaink távoktatás keretén belül fogják felkészíteni a tanulmányaikra. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben a legjobb tudásunk szerint igyekszünk alkalmazkodni a kialakult szituációhoz és mindent megteszünk, hogy szigetis diákjainknak biztosítani tudjuk a tanulási lehetőséget.

A tanulás menetéről, a tanítandó tananyagrészekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a családokat. Nagyon fontos az elektronikus elérhetőségük. Diákjainknak negyedik évfolyamtól szigetis e-mail cím áll rendelkezésükre. A többi évfolyamon pedig a szülők elektronikus elérhetősége ad lehetőséget az együttműködésre. Kérem, folyamatosan nézzék a leveleiket, tájékozódjanak a Kréta napló üzenetein, intézményi FB oldal, holnapunkon keresztül!

Az étkezések lemondásáról, vagy az esetleges meleg ételekhez való hozzáférésről, az iskolában maradt tankönyvek elviteléről, vagy az ügyeleti rendszerről a későbbiekben adok tájékoztatást, amikor számomra is rendelkezésre állnak a megfelelő információk. Hétfőn reggel CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZOK A DIÁKOK jöjjenek be, akiket végképp nem tud a szülő hová elhelyezni. Esetleg barátok, baráti családok, osztálytársak szülei tudnak segítséget adni azoknak a gyermeküket egyedül nevelőknek, akik semmilyen egyéb segítségre nem számíthatnak.

Bízom benne, hogy nyugodt, felelősségteljes magatartással sokat tehetünk együtt a rendkívüli helyzet kezelésében és a jó megoldási utak megtalálásában! :)

Nagyon vigyázzanak magukra, egymásra!

Török Ibus s.k.

03.15.

Tájékoztatás a mobil adatforgalom ingyenességéről

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telekom, a Telenor és a Vodafone hálózatából is ingyenes adatforgalommal érhető el a KRÉTA rendszer. A kedvezmény kiterjed a MOL mobil, valamint a Blue mobil ügyfeleire is.

A díjmentesség hazai használatra vonatkozik és nem terjed ki a beágyazott/ linkelt tartalmakra.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a Tudásbázis oldalainkon található videók a YouTube videómegosztó szolgáltatásából vannak átlinkelve, a videók megtekintése a YouTube-on keresztül történik, amely nem része az ingyenes adatforgalom felajánlásnak!

03.25.

A mobilszolgáltatók jelen helyzetre adott mobilinternet adatforgalmi tájékoztatói: TELEKOM, Telenor, Vodafone, MOL mobile, bluemobile