Odznaky

Odznaky

Do naší činnosti spadá i předávání tábornických vědomostí a zálesáckých dovedností. Učíme luštit šifry, vázat uzle, používat mapu s buzolou, poskytovat první pomoc, poznávat přírodu nebo zacházet s ohněm. Schopnost turisty naučit se dílčí činnost je odměněna ziskem příslušného odznaku.

Základními odznaky jsou odbornosti - ekolog, kuchař, průzkumník, spojař, zdravotník. Dále udělujeme odznaky zálesáctví a lyžování. Nejcennějším odznakem jsou 3 Orlí pera. 

Všechny odznaky si členové našívají na turistické batohy, úspěšní plnitelé zkoušky 3 orlích per jsou závěrem této sekce uvedeni v síni slávy.

Odbornosti

Na každém táboře si děti vybírají, které odbornosti se chtějí v tom roce věnovat. V průběhu tábora pak s vedoucím dané odbornosti prochází dílčí úkoly a aktivity. V samotném konci tábora rozhoduje vedoucí, zda jeho svěřenec odznak získá a jakou bude mít úroveň. Ty jsou tři: nejnižší je čekatel a má žlutou barvu, prostřední je stupeň 1 a je zelený, nejvyšší odznak se nazývá stupeň 2 a je červený.

Ekolog

rozumí přírodě a jevům v ní

ví, jak jí šetřit a ochraňovat

jedná ekologicky vždy a všude

Kuchař

bezpečně ovládá oheň

připravuje pokrmy

zná kuchařská pravidla

Průzkumník

orientuje se dle mapy a buzoly

umí se plížit i stopovat

plánuje a vede výlety

Spojař

šifruje a dešifruje

píše, čte a vyřizuje zprávy

shání a uchovává informace

Zdravotník

ošetří lehká zranění

sežene pomoc u vážných

ví, jak se zranění vyvarovat

Turista, táborník a zálesák

Charakterizovat stručně tento odznak a stanovit podmínky není vůbec jednoduché. Jedná se o odznak udělovaný na základě celé řady splněných předpokladů.  Základním je celkový přehled turistických a tábornických znalostí a správný výkon zálesáckých činností. Zahrnuto je však i nadšení a férovost, kterou se člen prezentuje během her a soutěží.  V neposlední řadě je zohledňován respekt ke starším a ochota k mladším. Stejně jako odbornosti i tyto odznaky mají 3 barevné varianty, kterým odpovídají názvy - turista, táborník a zálesák. Tyto odznaky se udělují pouze na vybraných táborech.

Lyžař

Odznak lyžaře se od ostatních liší prakticky ve všech směrech. Za prvé se jako jediný nezískává na letním, nýbrž na zimním táboře. Za druhé nemá 3, ale jen 2 úrovně (1. a 2. stupeň), kde navíc každá vypadá zcela jinak, neliší se jen barvou.  Odznak lyžaře oceňuje primárně schopnost dítěte sjezdovat a běžkovat. Dále však zahrnuje i podmínku pravidelné účasti na zimních táborech. Lyžař 2. stupně je navíc udělován jen těm, kteří zvládnou strávit noc venku na mrazu a sněhu.

3 Orlí pera

Patrně nejprestižnějším a zároveň nejpopulárnějším odznakem jsou 3 Orlí pera. Zkouška 3 Orlích per začíná mlčením, kdy musí dítě 24 hodin mlčet. Pokračuje hladovkou, během níž nesmí 24 hodin ochutnat nic než vodu. A končí samotkou, kdy nejen, že nesmí být 24 hodin spatřeno, ale zároveň musí plnit řadu dílčích úkolů. Všechny 3 zkoušky musí být splněny na jednom letním táboře. Současní členové oddílu, jež se chlubí odznakem 3 Orlích per, jsou zvěčněni níže v síni slávy.