O STTO

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z. s. (STTO) je spolek zaměřený na práci s dětmi a mládeží. Vznikl v roce 1992 a v současnosti zastřešuje dva oddíly – Lvíčata a Záři. STTO je členem České rady dětí a mládeže a Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy. Oba oddíly vykonávají svou činnost celoročně.

Jednou týdně se konají schůzky, přibližně každý měsíc jezdíme na jednodenní nebo třídenní výlet, v zimě pořádáme týdenní soustředění a v létě třítýdenní tábory. V našem spolku se dětem věnují zkušení vedoucí, kteří většinou sami vyrůstali v jednom z oddílů. Jsou pravidelně každý rok proškolováni a pečlivě přezkušováni.

Základním cílem naší činnosti je nabídnout pražským dětem možnost strávit volný čas smysluplnou zábavou nejlépe v přírodě, při které se naučí praktickým dovednostem a osvojí si patřičnou míru sociální inteligence a kulturního chování.

Snažíme se z dětí a mladistvých vychovávat slušné lidi, kteří jsou si vědomi hodnoty kamarádství, jsou tolerantní k rasovým, náboženským a dalším menšinám a v neposlední řadě ctí hodnoty demokracie a humanity. Rozvíjíme v dětech a mladých lidech jejich samostatnost, smysl pro zodpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Působíme na Praze 4, kde máme klubovnu a kde se také každý týden scházíme. Tábory pořádáme v Orlických horách v Nebeské Rybné.


V současné době má sdružení 142 členů, přičemž nejvíce členů tvoří děti do 18 let.

Rozložení členů v roce 2018 vypadalo následovně:

do 18 let 110

18–26 let 20

nad 26 let 12


Shrnutí roku 2018

Rok 2018 bychom mohli označit za rok stability. Jednak zůstali stejní členové Vedení, kteří byli v loňském roce v podstatě všichni obměněni, jednak se stabilizoval celkový stav členů napříč sdružením.

Nadále ve sdružení probíhá tzv. generační obměna, letos podpořená zejména nástupem množství mladých a nadějných instruktorů - tzn. že do instruktorských pozic nastupuje nová generace námi odchovaných dětí. Těší nás, že sdružení slouží jako místo setkávání nejen pro děti, ale také pro velkou skupinu mladistvých, kteří v něm nacházejí příležitost, jak trávit volný čas aktivně a zároveň se při tom učí zodpovědnosti za sebe i druhé, kompromisu, spolupráci a mnoha dalším “měkkým dovednostem”, které jsou lidsky cenné. Jak již bylo řečeno, členská základna STTO je více méně stabilní, a to co týče počtu, tak co se týče členů jako takových. Těší nás, že nám členové zůstávají věrní a máme tedy možnost pozorovat jejich rozvoj od dětských let až do dospělosti.

Rok 2018 se nesl ve znamení podpory činnosti jako takové, to znamená, že se (až na určité výjimky) neinvestovalo tolik do materiálu či do turistické základny v Nebeské Rybné, ale veškerá energie směřovala na uskutečňování výletů, schůzek a táborů. Věříme, že se tento krok vyplatil, protože na výlety i tábory jezdí rekordní počet účastníků a doufáme, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.

Nadále zůstáváme aktivní v komunikaci s veřejností, využíváme k tomu jednak sociální sítě, jednak akce pro veřejnost, které slouží jako ukázka naší činnosti jednak veřejnosti, jednak rodičům našich nejmladších členů. S potěšením můžeme konstatovat, že rodiče našich členů se čím dál častěji zapojují do činnosti sdružení a tímto jim za to děkujeme.

Helena Kunertová, předsedkyně STTO