STTO

O STTO

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z. s. (STTO) je spolek zaměřený na práci s dětmi a mládeží. Vznikl v roce 1992 a v současnosti zastřešuje dva oddíly – Lvíčata a Záři. STTO je členem České rady dětí a mládeže a Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy. Oba oddíly vykonávají svou činnost celoročně.

Jednou týdně se konají schůzky, přibližně každý měsíc jezdíme na jednodenní nebo třídenní výlet, v zimě pořádáme týdenní soustředění a v létě třítýdenní tábory. V našem spolku se dětem věnují zkušení vedoucí, kteří většinou sami vyrůstali v jednom z oddílů. Jsou pravidelně každý rok proškolováni a pečlivě přezkušováni.

Základním cílem naší činnosti je nabídnout pražským dětem možnost strávit volný čas smysluplnou zábavou nejlépe v přírodě, při které se naučí praktickým dovednostem a osvojí si patřičnou míru sociální inteligence a kulturního chování. 

Snažíme se z dětí a mladistvých vychovávat slušné lidi, kteří jsou si vědomi hodnoty kamarádství, jsou tolerantní k rasovým, náboženským a dalším menšinám a v neposlední řadě ctí hodnoty demokracie a humanity. Rozvíjíme v dětech a mladých lidech jejich samostatnost, smysl pro zodpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Působíme na Praze 4, kde máme klubovnu a kde se také každý týden scházíme. Tábory pořádáme v Orlických horách v Nebeské Rybné. 


V roce 2022 má sdružení 147 členů, přičemž nejvíce členů tvoří děti do 18 let.

Rozložení členů pro rok 2022 vypadá následovně:

do 18 let          103

18–26 let         29

nad 26 let         15


Shrnutí roku 2022 

Rok 2022 proběhl z hlediska akcí poprvé po dvou letech opět v plnohodnotné podobě tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií viru Covid-19. 

V zimě jsme si zalyžovali během týdenních táborů, oddíl Záře na naší základně v Orlických horách, oddíl Lvíčata pak na Šumavských Nových Hutích. Na jaře jsme mohli konečně  uspořádat v Nebeské Rybné tradiční velikonoční školení mladých instruktorů a vedoucích, kde se pod vedením zkušených vedoucích ti nastávající dozvěděli informace a procvičili se v poskytování první pomoci, pedagogice, turistice a tábornictví, právu či jak správně připravovat i hospodařit naše akce. Na konci dubna jsme oslavili výročí 30 let od oficiálního vzniku našeho Sdružení (původ organizace je však o desítky let starší a váže se k pionýrské skupině Předvoj). V květnu proběhla soutěž mezi oběma oddíly v turistických a tábornických dovednostech na třídenní výpravě, zvané Stezka, kde byl pro tento rok v celkovém součtu umístění napříč jednotlivými věkovými kategoriemi úspěšnější oddíl Záře. Nejúspěšnější akcí a vyvrcholením celoroční činnosti oddílů však byli jistě letní tábory, které na naší základnu do Orlických hor přilákaly 40 Lvíčat a 40 členů Záře do 18 let. Na podzim pak poprvé po dvou letech konečně proběhl Sraz STTO, který vytvořil nová přátelství a utužil ta stávající napříč oběma oddíly. Mimo tyto akce proběhly samozřejmě také mnohé další třídenní i jednodenní výpravy a hlavně schůzky, které již desítky let probíhají každou středu pro Lvíčata a každý čtvrtek pro Záři. Využíváme pro ně v posledních letech zázemí naší skvělé klubovny, v budově dobročinně poskytnuté firmou Unica Unica Technologies, a.s.

Během roku jsme se pokusili reagovat na události v Ukrajině, uspořádali jsme sbírku oblečení a zaregistrovali jsme se na portále volnočasových kroužků na Praze 4 přístupných pro děti z Ukrajiny.

Rok 2022 si budeme pamatovat také pro velkou obměnu našeho vozové parku. Po 7 letech užívání Felicie a celých 21 letech užívání UAZu (Nataši) jsme se s oběma auty rozloučili a pořídili si místo nich z bazaru 9 místnou dodávku Ford Transit. Na tu nám, prostřednictví sbírky na Donio, z velké části přispěli rodiče našich členů, současní i bývalí členové i přátelé našeho Sdružení a my jim všem srdečně děkujeme a přejeme si v našem novém autě prožít mnoho šťastně najetých a bezproblémových kilometrů.


Hodně štěstí do roku 2023!


Za Vedení STTO Ing. Matěj Klíma, předseda