Ceny pronájmu


Obecné podmínky

  • Základní cena je 200Kč za osobu a noc

  • Minimální cena zapůjčení TZ je 1000 Kč/noc

  • Klíče od TZ se půjčují pouze protokolárně a pod vratnou zálohou ve výši 500 Kč. Pokud osoba, která si je půjčila, nevrátí klíče do tří dnů po ukončení pobytu (není-li domluveno jinak), propadne záloha ve prospěch STTO.

  • Slevy nelze kombinovat

  • O přidělení slev rozhoduje Vedení STTO

Slevy

a) 50% = 100Kč / os / noc

· Oddíly, sdružení a organizace pracující s dětmi a mládeží

· Děti od 5 do 15 let

· Členové STTO, kteří se nepodílejí na údržbě TZ

· Nečlenové, kteří se podílejí na údržbě TZ (účast na alespoň jedné brigádě na TZ během posledních 12 měsíců)

b) 75% = 50Kč / os / noc

· Členové STTO, kteří se podílejí na údržbě TZ (účast na alespoň jedné brigádě na TZ během posledních 12 měsíců)

· Členové Vedení STTO

c) 100% = 0Kč

· Děti do dosažení 5 let věku