Ceny pronájmu


Obecné podmínky


Slevy

a)      50% = 110Kč / os / noc

·         Oddíly, sdružení a organizace pracující s dětmi a mládeží

·         Děti od 5 do 15 let 

·         Členové STTO, kteří se nepodílejí na údržbě TZ

·         Nečlenové, kteří se podílejí na údržbě TZ (účast na alespoň jedné brigádě na TZ během posledních 12 měsíců)

b)      75% = 55Kč / os / noc

·         Členové STTO, kteří se podílejí na údržbě TZ (účast na alespoň jedné brigádě na TZ během posledních 12 měsíců)

·         Členové Vedení STTO

c)       100% = 0Kč

·         Děti do dosažení 5 let věku