STEINERKASVATUKSEN SYYSPÄIVÄT 2020

SIIRRETTY VUODELLA KORONATILANTEEN TAKIA

UUSI AJANKOHTA: 10.-11.9.2021

Ekososiaalisuus steinerkoulussa ja -varhaiskasvatuksessa

KASVU EETTISEEN VASTUUSEEN

Tulevaisuus-teemaisia luentoja, keskustelua, kohtaamisia. Omaa ohjelmaa aineenopettajille, luokanopettajille ja varhaiskasvattajille, käytännön työpajoja, luokka- ja aineryhmien omaa työskentelyä, jossa opettajat tuovat tulevan lukuvuoden ideansa mukaan.

Ajankohta: 1O.-11.9.2021 perjantaina ja lauantaina.


UUDISTETTU OHJELMA ILMOITETAAN KEVÄÄLLÄ 2020

Järjestää: Steinerkasvatuksen liiton koulujaosto ja varhaiskasvatusjaosto


SYYSPÄIVILLÄ MUKANA:

ERKKA LAININEN – MARJA ROS-PEHRSON – KATARIINA HAGBERG – PATA DEGERMAN – ANNALEENA MUOTKA – HELENA SANDELL – KATI HEIKKILÄ-HUHTA

+ MUITA STEINEPEDAGOGEJA

SYYSPÄIVILLÄ KOHDATAAN !