Motverka nätkränkningar

Välkommen till hemsidan med tips och stödmaterial för förskolans och skolans arbete att motverka nätkränkningar

Hemsidan ingår som ett led barn- och utbildningsförvaltningens projekt motverka nätkränkningar som löper under 3 år och bygger på en förstudie som genomfördes under 2018. Projektet möjliggörs genom bidrag från Tjustbygdens Sparbank.

Att navigera på hemsidan

Ni navigerar på hemsidan genom menyn till vänster. Där finns länkar till bl.a. undervisningsmaterial för lärare och vägledning för föräldrar. Hemsidan är under uppbyggnad och den kommer att fyllas på med undervisningsmaterial och andra stöddokument efter hand.

Lyssna på "Ungas digitala vardag - en podd om allt det där som föräldrar oroar sig för"


Podden hjälper dig att förstå både möjligheter och risker med barnens liv på nätet och ger dig tips för hur du på ett nyfiket och intresserat sätt kan hjälpa barn och unga att navigera på nätet.

Podden är en del i Västerviks kommuns projekt för att motverka nätkränkningar och genomförs med stöd från Tjustbygdens sparbank. Du hittar den på Västerviks kommuns hemsida men kan även klicka på länken här bredvid för att komma direkt till den på Spotify.


Kom igång i arbetslaget!

Skolverkets lärmodul om säker användning på nätet syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.

Skolverkets lärmodul om säker användning av nätet.

Kom igång med eleverna!

Om ni vill komma igång direkt och har elever i högstadiet eller gymnasiet så rekommenderas No Hate vilket består av ett lärarmaterial och en elevdel.

För elever i mellanstadiet rekommenderas istället I <3 Internet, om rättigheter och skyldigheter på nätet.

För yngre barn finns bl.a. nätpratskorten.

För fler tips, besök sidan med undervisningsmaterial i menyfliken!

Lathund

Här hittar ni en lathund med ett urval av de viktigaste tipsen för dig som pedagog eller annan vuxen när det gäller att motverka nätkränkningar bland barn och ungdomar.

Förstudierapporten

Under hösten 2018 gjordes en förstudie gällande elevers upplevelser av nätkränkningar och pedagogers tankar och attityder om detsamma i Västerviks kommun. Förstudien resulterade i förslag på hur skolorna kan arbeta för att motverka nätkränkningar och hur förvaltningen kan stötta det arbetet. Ett av förslagen var att förvaltningen skulle samla tips och undervisningsmaterial på en Google drive för pedagoger att plocka från, vilket nu realiseras genom denna hemsida.

Läs gärna förstudierapporten, ni hittar den här.

Kontakt

Ni är välkomna att höra av er till projektledaren Gerd Henriksson om ni har behov av vägledning eller stöd i ert arbete mot nätkränkningar, eller om ni har tips på material som ska läggas till på hemsidan (eller tas bort).

gerd.henriksson@vastervik.se

0490-254615