Motverka nätkränkningar

Viktig information!

Denna hemsida gjordes som en samlingssida av information och länksamling i samband med projektet "Motverka nätkräkningar". Den är nu att betrakta som ett arkiv i och med att sidan inte uppdateras längre.

Detta innebär att det inte finns någon garanti för att länkar fungerar eller att information är giltig.

Rekommenderat att skolan använder sig sidor på AV-media Kalmar län med liknande information:

Välkommen till hemsidan med tips och stödmaterial för förskolans och skolans arbete att motverka nätkränkningar

Hemsidan ingick som ett led  barn- och utbildningsförvaltningens projekt motverka nätkränkningar som pågick från 2018 -2021 och den byggde på en förstudie som genomfördes under 2018. Projektet genomfördes med bidrag från Tjustbygdens Sparbank.

Att navigera på hemsidan

Ni navigerar på hemsidan genom menyn till vänster. Där finns länkar till bl.a. undervisningsmaterial för lärare och vägledning för föräldrar. 

Lyssna på "Ungas digitala vardag - en podd om allt det där som föräldrar oroar sig för"    


Podden hjälper dig att förstå både möjligheter och risker med barnens liv på nätet och ger dig tips för hur du på ett nyfiket och intresserat sätt kan hjälpa barn och unga att navigera på nätet.

Podden är en del i Västerviks kommuns projekt för att motverka nätkränkningar och genomförs med stöd från Tjustbygdens sparbank. Du hittar den på Västerviks kommuns hemsida men kan även klicka på länken här bredvid för att komma direkt till den på Spotify. 


Kom igång i arbetslaget!

Skolverkets lärmodul om säker användning på nätet syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. 

Skolverkets lärmodul om säker användning av nätet.

Kom igång med eleverna!

Om ni vill komma igång direkt och har elever i högstadiet eller gymnasiet så rekommenderas No Hate vilket består av ett lärarmaterial och en elevdel

För elever i mellanstadiet rekommenderas istället I <3 Internet, om rättigheter och skyldigheter på nätet. 

För yngre barn finns bl.a. nätpratskorten.

För fler tips,  besök sidan med undervisningsmaterial i menyfliken!

Lathund

Här hittar ni en lathund med ett urval av de viktigaste tipsen för dig som pedagog eller annan vuxen när det gäller  att motverka nätkränkningar bland barn och ungdomar.

Förstudierapporten

Under hösten 2018 gjordes en förstudie gällande elevers upplevelser av nätkränkningar och pedagogers tankar och attityder om detsamma i Västerviks kommun. Förstudien resulterade i förslag på hur skolorna kan arbeta för att motverka nätkränkningar och hur förvaltningen kan stötta det arbetet. Ett av förslagen var att förvaltningen skulle samla tips och undervisningsmaterial på en Google drive för pedagoger att plocka från, vilket nu realiseras genom denna hemsida.

Läs gärna förstudierapporten, ni hittar den här.