کارت اعتباری

سرویسهای کارت اعتباری ویژه دانشجویان صنعتی شریف

Application Fee Payment of US/CA/others universities
ثبت نام های دانشگاه های آمریکا، کانادا و غیره

Register for International English Language Exams like TOEFL, GRE, IELTS, etc
ثبت نام آزمون های بین المللی تافل (TOEFL)، جی آر ای (GRE)، آی الس (IELTS) و غیره

Registration of Accepted Papers in International Conferences
ثبت نام مقالات علمی 

International Credit Cards
کارت های اعتباری بین المللی - اینترنشنال کردیت کارت

From $10 to $2000
از 20 دلار تا 1000 دلار
قابل شارژ مجدد و غیر قابل شارژ فیزیکی و ویرچوآل

Payments and Buys for Customers
انجام خرید ها یا پرداخت های متقاضیان 

PayPal Accounts
با کردیت کارت ها و اکانت های پی پال 

Indirect Payment
پرداخت با واسطه

Electronic Payment, Online Pay, Internet-based Payment
پرداخت الکترونیکی، پرداخت آنلاین، پرداخت اینترنتی

Google Advertisement by AdSense
تبلیغ در گوگل


افتتاح حساب پی پال - خرید پی پال - فروش پی پال
خرید نرم افزار


واحد ارزی کارت: دلار آمریکا (قابل تبدیل)
 کارت 25$ : 54 هزار تومان کارت 300$ : 400 هزار تومان
 کارت 30$ : 61 هزار تومان کارت 350$ : 453 هزار تومان
 کارت 40$ : 74 هزار تومان کارت 400$ : 526 هزار تومان
 کارت 50$ : 86 هزار تومان کارت 450$ : 590 هزار تومان
 کارت 75$ : 118 هزار تومان کارت 500$ : 644 هزار تومان
 کارت 100$ : 157 هزار تومان کارت 600$ : 809 هزار تومان
 کارت 125$ : 189 هزار تومان کارت 700$ : 924 هزار تومان
 کارت 150$ : 216 هزار تومان کارت 800$ : 1,039,000  تومان
 کارت 175$ : 243 هزار تومان کارت 1000$ : 1,276,000 تومان
 کارت 200$ : 291 هزار تومان کارت 1500$ : 1,859,000 تومان
 کارت 250$ : 348 هزار تومان کارت 2000$ : 2,439,000 تومان

Tel: 09358523779
Email: farshid83 at gmail.com
Melli        6037 9910 9022 2682
Saman        6219 8611 1003 4450
EghtesadNovin    6274 1211 3621 8211
Pasargad        6393 4711 1045 6931
Tejarat        6273 5310 7013 3423
Parsian        6221 0610 1606 1097
Mellat        6104 3371 6629 3280
Saderat        6037 6910 8336 6203
Keshavarzi    6037 7010 3398 5570