Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Als u overweegt voor een serie gesprekken naar mijn praktijk te komen, dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos.

In dit gesprek leg ik de methode uit, bekijken we het thema dat u uit wilt diepen, of waar u helderheid in zoekt en bekijken we of de methode en uw thema bij elkaar passen.

Het biedt tevens de gelegenheid te bezien of praticus en bezoeker elkaar voldoende vertrouwen.

Als de practicus vermoedt dat er sprake is van psychiatrische problematiek, dan zal hij u dat zeggen, en u mogelijk aanraden eerst een psycholoog of psychiater te bezoeken.

De bedoeling van dit gesprek is tot een besluit te kunnen komen over het al dan niet voeren van een serie gesprekken.

Slechts als practicus én bezoeker dit zinvol of wenselijk achten, gaan er vervolggesprekken plaatsvinden.