In de praktijk

Wie komen er zoal?

Mensen,

niet iedereen

en niet altijd,

maar toch, mensen.

Niets menselijks is ze vreemd.

Er knaagt iets.

Er wroet iets.

Iets vraagt om uitgediept te worden.

Opgediept ook, misschien.

Iets wil dat er aan gewerkt wordt.

Sommige mensen komen met een specifiek onderwerp waar ze samen met de practicus naar willen kijken.

Bij anderen is het diffuser, moeilijker de vinger achter te krijgen,

er is onbehagen over ... over ja wat eigenlijk?

Mogelijke aanleidingen:

  • Helderheid willen

  • Cirkels waar gedachten vruchteloos in rondgaan

  • Wat wil ik eigenlijk?

  • Piekeren

  • Waarom kom ik niet verder?

  • Hoe voorkom ik dat ik weer in dezelfde val stap?

  • Vastdenken

  • Blijf je doen wat je doet, maar hoop je tevergeefs op ander resultaat?

Hoe gaat het er in de praktijk aan toe?

In de praktijk worden gesprekken gevoerd.

Filosofische gesprekken.

Niet zomaar filosofische gesprekken:

Uw vraag regeert en het gaat over ú.

Er wordt goed geluisterd door de practicus, en hard gewerkt door de bezoeker. Als het goed is, tenminste.

De practicus luistert zoals alleen een practicus dat kan. En stelt vragen, hij spaart u niet.

In een kennismakingsgesprek beslissen de practicus en zijn bezoeker of de filosofische gespreksvoering een geschikte methode is voor het thema waar de bezoeker aan wil werken. En of de practicus en de bezoeker elkaar liggen, want de gesprekken vragen een openheid die bij onderlinge weerstand of wrijving niet ontstaan kan.

Als de practicus vermoedt dat er sprake is van psychiatrische problematiek, dan zal hij u dat zeggen, en u mogelijk aanraden eerst een psycholoog of psychiater te bezoeken.

Als de bezoeker besluit met de filosofische praktijk in zee te gaan, dan volgen er gesprekken. Gemiddeld zo'n zeven, maar alles van één tot twee-honderd-zeven-en-zestig is mogelijk.

Ieder gesprek duurt drie kwartier.

Het gesprek beweegt zich van vraag naar vraag, en als het goed is bent u daarmee flink aan het werk. Telkens weer zullen we bij een punt komen waarop u merkt: 'dat weet ik eigenlijk niet' .

Dat is mooi, daar kunnen we verder.

Aan het einde van ieder gesprek bepalen we de vraag die meegaat naar huis. Deze vraag krijgt u op papier en tot het volgend gesprek draagt u de vraag bij u. Daar krijgt u geen huiswerk bij , anders dan raak de vraag niet kwijt.

Sommige vragen gaan een leven lang mee, maar in de serie gesprekken gaan de vragen meestal twee weken mee, tot het volgende gesprek. De vraag is dan het startpunt.

En zo voort.

In het kort

   • Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

   • Vervolggesprekken €65,- euro per gesprek. (meer mag, minder kan in overleg)

   • Gesprekken zijn drie kwartier.

   • Na ieder gesprek krijgt u de "heersende vraag" op papier mee naar huis.

   • Die vraag is startpunt bij een volgend gesprek.

   • Het aantal gesprekken wordt in overleg bepaald.

Natuurlijk

   • is de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk.

Tenslotte

   • De gesprekken worden niet vergoed door de verzekering.

   • Afzeggen van een afspraak mag kosteloos tot 48 uur van tevoren. Daarna dient een deel van het bedrag toch betaald.

   • Bij niet-verschijnen is de bezoeker het volledige bedrag verschuldigd.

   • De bezoeker komt voor eigen risico. De filosofisch practicus is niet aansprakelijk voor schade geleden door bezoekers als gevolg van de filosofische gesprekken of een bezoek aan de praktijk.

   • Houd ik me aan de gedragscode zoals die te vinden is op de site van het Gilde.

Op de site van Harm van der Gaag, staat een lezenswaardig stukje over de verhouding Filosofische gesprekken - Psychotherapie.

Hieronder vindt u een kopie hiervan. De inhoud ervan geldt ook voor mijn praktijk.

THERAPIE?

Wat Harm aanbiedt is geen psychotherapie, maar een serie filosofische gesprekken kan wel een goed alternatief voor therapie vormen. Burn-out, depressie, dwanggedachten en paniekaanvallen zijn psychische klachten met een betekenis, niet slechts de gevolgen van een tekort of een teveel aan bepaalde stofjes in het brein. Die betekenis kan onderwerp van gesprek zijn in de spreekkamer van Harm, in plaats van of in aanvulling op een behandeling bij een psychotherapeut, psychoanalyticus of psychiater.

Er zijn moeilijkheden waarmee je beter bij een psycholoog of psychotherapeut terecht kunt en ook kwesties waarbij juist de filosofisch practicus de aangewezen gesprekspartner is. Daarnaast er is een omvangrijke verzameling problemen die met evenveel kans van slagen op psychotherapeutische als op filosofische wijze kunnen worden aangepakt. Soms is “eerst het ene, dan het andere” het juiste beleid: aan mensen die voorheen bij GGZ-hulpverleners te rade zijn gegaan biedt de filosofische aanpak veelal verrassende nieuwe mogelijkheden.

De methode van Harm kan dus, omdat de probleemgebieden gedeeltelijk overlappen en er resultaten worden geboekt die even goed zijn als die van reguliere psychotherapie, en vaak zelfs beter, met recht als ‘filosofische therapie’ worden aangemerkt.

Van de site van Denk Dieper, de praktijk van Harm van der Gaag