L'Associació

"La Comunitat Catalana de Webquest-Webquestcat
       es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;
       
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 


 
Estatuts:
Trobareu els Estatuts de la Comunitat Catalana de WebQuest en un arxiu adjunt al final de la pàgina

Junta directiva:         


 • President: Sebastià Capella 
 • Vice-presidenta: Anna Pérez
 • Secretària: Núria Cervera
 • Tresorera: Sandra Martí
 • Coordinadora de formacions: Núria Coma 
 • Vocals: Marc Magrinyà, Jordi Adell, Ramon Barlam, Àngels López, Imma Palahí. 

 • Altres col.laboradors actius : Guida Al·lés, Ramón Doménech, Montserrat del Pozo, Jarbas Novelino Barato, Isabel Pérez, Bernie Dodge, Mª del Mar Lluelles, Rosa Soler i Jordi Bidiella,Susagna Argemí,José Luis Fierro, Núria Alart, 


Els nostres objectius principals són:

 • Afavorir l'ensenyament, la recerca i la difusió de les WEBQUEST. 
 • Fomentar  activitats que afavoreixin la formació del professorat. 
 • Promoure l'estudi i la investigació en l'aportació pedagògica que les Tecnologies de la informació i la comunicació poden aportar al camp de l'educació. 
 • Oferir serveis de informació, formació i comunicació a la comunitat educativa.
ą
Sebastia Capella,
19 de jul. 2015, 4:10
Ċ
WEBQUESTCAT COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST,
17 de maig 2018, 0:42