L'Associació

 
"La Comunitat Catalana de Webquest-Webquestcat
es regeix per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (article 3.1.a de la LA) 

Estatuts:

Trobareu els Estatuts de la Comunitat Catalana de WebQuest en un arxiu adjunt al final de la pàgina

Junta directiva:
             Aprovada en data 


 • President: Sebastià Capella 
 • Vice-presidenta: Anna Pérez
 • Secretària: Núria Cervera
 • Tresorera: Sandra Martí
 • Coordinadora de formacions: Núria Coma 
 • Vocals: Jordi Adell, Núria Alart, Susagna Argemí,Ramon Barlam, Àngels López, Imma Palahí, José Luis Fierro

 • Altres col.laboradors actius : Guida Al·lés, Ramón Doménech, Montserrat del Pozo, Jarbas Novelino Barato, Isabel Pérez, Bernie Dodge, Mª del Mar Lluelles, Rosa Soler i Jordi Bidiella.


Els nostres objectius principals són:

 • Afavorir l'ensenyament, la recerca i la difusió de les WEBQUEST a Catalunya. 
 • Fomentar  activitats que afavoreixin la formació del professorat. 
 • Promoure l'estudi i la investigació en l'aportació pedagògica que les Tecnologies de la informació i la comunicació poden aportar al camp de l'educació. 
 • Oferir serveis de informació, formació i comunicació a la comunitat educativa.
ą
Sebastia Capella,
19 de jul. 2015, 4:10
Ċ
Sebastia Capella,
19 de jul. 2015, 4:08