CVS

Chronisch Vermoeidheidssyndroom (of kortweg CVS) is een ernstig invaliderende aandoening die gekenmerkt door een moeheid die langer dan zes maand continu of het grootste deel van de tijd aanwezig is.

De moeheid mag niet levenslang aanwezig zijn en mag niet recupereren bij rust.

Naast de moeheid zijn er nog 8 nevencriteria, waarvan er minstens 4 moeten aanwezig zijn:

1. geheugen- en concentratiestoornissen

2. keelpijn

3. opgezette kliertjes

4. spierpijn

5. gewrichtspijn

6. hoofdpijn van nieuw type

7. niet-recuperatieve slaap

8. malaise na inspanning (langer dan 24 uur).

(criteria gebaseerd op de officiële CDC-criteria (Fukuda et. al, 1994))

De diagnose wordt best gesteld door een multi-disciplinair team, gezien er naast de criteria die hierboven beschreven staan (inclusiecriteria), ook een aantal exclusie-criteria bestaan. Dit zijn aandoeningen die niet mogen aanwezig zijn om van CVS te kunnen spreken:

1. Elke actieve medische aandoening die de klachten kan verklaren

2. Elke eerder gediagnosticeerde medische aandoening waarvan de verdwijning niet zonder enige klinische twijfel is aangetoond en waarvan het voortduren de chronisch vermoeiende ziekte zou kunnen verklaren

3. Misbruik van alcohol of andere psychoactieve middelen binnen een periode van twee jaar voor aanvang van de chronische vermoeidheid of sinds de aanvang ervan

4. Elke in het verleden of heden gestelde diagnose van een majeure depressieve stoornis met psychotische of melancholische kenmerken; bipolaire affectieve stoornissen; elk type van schizofrenie; elk type van waanstoornissen; elk type van dementie; anorexia nervosa; boulimia nervosa

5. BMI>=45

Idealiter bestaat een multidisciplinair team dan ook minstens uit een internist, psychiater, fysiotherapeut en psycholoog.