Bron: Nederlandse Staatscourant

Vreemde Krijgsdienst & Verlies Nederlanderschap

Ongeveer 25000 Nederlanders traden in Duitse krijgsdienst gedurende de tweede Wereldoorlog. Hierdoor verloren zij automatisch hun Nederlanderschap. In 1953 werd door de Nederlandse staat een wet ingevoerd waardoor deze stateloze Nederlanders hun Nederlandse Nationaliteit weer konden terugkrijgen. (wet 1953 Staatsblad 363).

Deze wet is in 1977 ingetrokken, en zijn de aanvragen voor het Nederlanderschap voor deze categorie ingebed in de aanvraag voor naturalisatie. Hierdoor is het niet mogelijk om deze categorie te onderscheiden van anderen. Een aanwijzing dat een persoon wel in vreemde krijgsdienst is geweest, is wanneer de aanvrager geboren is voor 1930, en eveneens toen geboren is als Nederlander. Wie dat wenst te onderzoeken, kan terecht op de overheidswebsite Staten Generaal Digitaal. Wie een familielid vind die na 1977 is genaturaliseerd, en aan het profiel voldoet kan verder zoeken bij het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Deze database heeft de namen van ongeveer 11500 namen van die Nederlanders die hun Nederlandse nationaliteit herkregen

Email: Oorlogshistorie Inzage van dossiers: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

Ingescande foutmarge aanwezig in namen en datums