Hem

Denna hemsida är tillägnad Volvos första fyrhjulsdrivna personbil - modell ”TPV ” som är Volvos förkortning av TerrängPersonVagn. Bilen tillverkades mellan 1944 och 1946 i 210 exemplar varav 80 st var utrustade med radio och  avstört tändsystem.  Idag finns ca 16 st kompletta TPVer bevarade varav ca 8 st är körbara och av dessa ägs 4 st av museum och 4 st är privatägda. Detta gör TPVn till en verkligt unik och sällsynt bil.

Har du själv en TPV, bilder, information om TPVer eller bara frågor i allmänhet är du välkommen att kontakta mig .

Länka gärna till denna sida om du vill men kopiering är inte tillåten. 

Med vänlig hälsning

Hans Kårholm