Coronavirus gör att vi ställer in all verksamhet före sommaren