Efter att ha bemästrat de grundläggande tekniker i undervattensrugby är det dags att bli fullvärdig medlem.

I årsavgiften ingår försäkring via Folksam.

Årsavgift vuxna: 3000 kr/år Årsavgift ungdomar: 300 kr/år

Kassör för klubben är Gustav Cederholm.