טיפים להצלחה

 1. קרטריונים חשובים לבחירת מבני תעשיה
 2. קישורים לאתרים חיוניים בנדלן
 3. בדיקות חשובות לפני רכישת נכס
 4. רכישת מגרש חשוב לדעת ולבדוק
 1. קריטריונים חשובים לבחירת מבני תעשייה

מיקום : למרות השיפור הרב במערכת הכבישים בארץ נושא מיקום המבנה הוא חשוב ביותר לבחירת המיקום יש משמעות חשובה לנושאים הבאים

נגישות נוחה ללקוחות במיוחד בנושאים שיש צורך בשינוע של משאות כבדים וכן לכ"א זמין

קבלת הטבות מהמדינה כתוצאה מחוק עידוד השקעות הון (מפעל מאושר) על פי מפת עדיפויות לאומיות

תעריפי תשלום ארנונה באזור התעשייה והוצאות נוספות כגון תשלומי מנהלת וכד

תשתיות : האם באזור התעשייה שבו ממוקם המבנה יש תשתיות מפותחות כגון

מערכת כבישים מפותחת עד לאזור התעשייה ובתוך אזור התעשייה

תשתיות למערכות אנרגיה : גז, חשמל , תקשורת

מערכת הולכת שפכים

מערכות כיבוי אש ספינקלרים

ספיקת מים לכיבוי אש

תדמית אזור התעשייה ומיצובו : אזור היי טיק, אזור עם תעשיות מלכלכת , אזור תעשייה ירוק, אזור תעשייה עם אוריינטציה גבוה למסחר

התאמה של המבנה לצרכים :שטח תפעולי , כניסה נוחה של משאיות ופירוק מכולות, רמפות וכ, שטח המבנה וחלוקתו

גובה המבנה

גודל המפתחים להכנסת חומרי גלם והוצאת סחורה

גג של המבנה , לגג יש השלכות בקבלת הסמכות לתקנים

חניות מסביב למבנה בהתאם למספר העובדים ולמבקרים

רישוי : למבנה יש היתרים לשימוש הנדרש

2.קישורים לאתרים חיוניים בנדלן

:גוגל מפות לראות את הביית , הרחוב, הסביבה

https://www.google.co.il/maps/preview

הפקת נסח : http://goo.gl/stcbQO

מציאת תוכניות בניין עיר לפי גוש וחלקה

http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp

מחירי נדלן על פי עסקאות שבוצעו

https://www.misim.gov.il/svinfonadlan2010/

המרת גוש חלקה/ פורטל גאוגרפי ,חיפוש מגרשים במפה

http://www.govmap.gov.il/viewer.asp

3.בדיקות חשובות לפני רכישת נכס

 • ביקור בנכס ובסביבתו – נגישות לתחבורה ציבורית, רעשים ממבנים סמוכים, ריחות, שפכים, גינון , רמת התנועה בכביש הסמוך ועוד.
 • בדיקה תכנונית – כלומר האם הנכס נבנה כחוק ותואם את היתר הבניה או האם קיימות בנכס חריגות בניה
 • בדיקת תשריט הבית המשותף – במבנים רבים נרשם הבניין כבית משותף ברשם המקרקעין (בטאבו). יש לבדוק כי תשריט הנכס תואם את המצב בפועל וכן כי במידה ולנכס קיימות הצמדות הן רשומות ומשויכות לנכס
 • בדיקה משפטית – בדיקת נסח רישום, אישור זכויות, חוזה חכירה וכו’.
 • בדיקת תכניות בניין עיר – בדיקת הזכויות בנכס והאם נוצלו כל הזכויות בנכס.
 • בדיקת עסקאות בסביבת הנכס – מציאת עסקאות מדווחות ברשות המסים של נכסים הדומים לנכס הנדון וכן התאמתם למאפיינים הייחודיים שלו (גיל המבנה, קומה, שטח, זמן מכירה ועוד).

4. רכישת מגרש חשוב לדעת ולבדוק

 • זכויות במגרש המיועד לקנייה או לחכירה: פרטי או מנהל מקרקעי ישראל. בנסח ניתן לבדוק אם לא חלים שעבודים או עיקולים שונים, הערות אזהרה על המגרש.
 • בדיקה תכנונית – יעוד הקרקע, זכויות בניה, מספר יחידות, מספר קומות, חניה נדרשת את הבדיקות ניתן לעשות בועדה המקומית בתוכנית המתאר למגרש הנ"ל.
 • מה התוכניות לגבי השטחים הסמוכים למגרש והקרקעות אשר גובלות עמו. זאת כדי לדעת מה מתוכנן בעתיד להבנות,אולי ייבנה קנין, חניון, מרכז מסחרי, בניין רב קומות או כביש מהיר, שישנו את האזור לטובה או רעה.
 • ביקור במגרש ובסביבתו – נגישות לתחבורה ציבורית, רעשים ממבנים סמוכים, ריחות, שפכים, גינון , רמת התנועה בכביש הסמוך ועוד.
 • תשלומים שיש לקחת בחשבון :

מס רכישה, מס שבח, היטלי השבחה, תשלומים לוועדה המקומית או למנהל מקרקעי ישראל, היטלי פיתוח , כגון היטלי ביוב, היטלי סלילה ועוד.?מחפש מבנה במקום מסוים, לפי הצרכים, יש לך מבנה להשכרה או למכירה

אפשר לנו להציע לך מגרש לפי הדרישות שלך, מלא את הטופס

נחזור אלייך בהקדם

לחץ למילוי הטופס >>>>>>