Зелени Преслап

Местността се намира на 1600 м.н.в.,близо до х. Пионерска и представлява обширна поляна-седловина откъдето идва и името- "преслап" означава "седло". Тук има изградени няколко почивни бази, между които е и хотелът Зелени преслап /наричан още Горната земя/ Мястото е изходен пункт към х. Скакавица и е лесно достъпно с автомобил откъм пътя за лифта "Седемте езера".