Bygården

Den tidigare folkskolan används idag för olika evenemang och festligheter. Den är byns samlingslokal och ägs av Tjärlax bygårdsförening. Folkskolan upphörde 1964 och skolbarnen från Tjärlax började då gå i grannbyn i Kalax lågstadieskola. Året därpå 1965 inköptes folkskolan av Bygårdsföreningen och började därefter kallas Tjärlax bygård.

År 2004 renoverades en del av byggnaden. Då byggdes ett nytt och modernt kök och toaletter samt att man isolerade ett klassrum för vinterbruk. Under vintern 2008-2009 fortsatte man med renovering av festsalen och den står klar att användas sedan april 2009. Nyinvigning av festsalen skedde på hösten, vid den traditionella skördefesten.

Vårvintern 2010 donerades gungor till bygården av S-E Norrgrann samt en gammal träbåt av K-G Enqvist. Ett trevligt tillskott till gårdsplanen för alla barnen.

Hösten 2012 inskaffades videoprojektor och även en luftvärmepump installerades i bygården.

Renovering av uthusraden, nya bräder och upprustning av wc-dörrarna gjordes tack vare bidrag från Tjärlax Samfällda

Renovering av serveringsutrymme inne i uthusraden gjordes och "Pub Dörän" kom till tack vare byns talkomän. Invigdes till sommaren 2015

Luftvärmepump i festsalen installerades tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen

Barnlekställning med lektorn, rutschkana och gungor köptes med bidrag från Sparbanksstiftelsen. Den byggdes på talko av S-E Norrgrann och Tor Norrgrann sommaren 2016

Uthyrning

Tjärlax bygård kan hyras för olika evenemang och festligheter.

I lilla salen ryms det bra 30 personer, i stora salen ryms ca 80 vid matbord.

Adressen är Tjärlaxvägen 245.

Uthyrning av bygården och förfrågningar sköts av:

Michaela Engman tel: 050-3310 910

Hyra av bygården år 2022

Möten:

- byns föreningar: gratis möten

- övriga: 40 €/möte


Fester:

- lilla salen + köket: 130 € (+vintertillägg för uppvärmningskostnader)

- hela lokalen: 200 € (+vintertillägg för uppvärmningskostnader)

- betalande medlemmar: reducerat pris 65€ + uppvärmningskostnader för hela bygården

- barnkalas/ kaffekalas max 6h (ställer till samt städar bort samma dag): 50€ + uppvärmning (för betalande medlemmar 35€)


Vid hyra av bygården gäller följande:

- 18-års åldersgräns

- ni lämnar lokalen i samma skick som den var när ni kom, dvs ni städar själva (annars debiteras ni på städningen av en städfirma)

- om någonting saknas eller söndras, debiteras ni skilt för detta