Vedligeholdelse

Andelsforeningens ejendom er bygget i 1935 og blev kaldt Rohdesminde -du kan finde plantegninger under filerI 2004 blev Andelsforeningen Taarbæk Vang stiftet.

Vedligholdelse af lejlighedens indre er som udgangspunkt andelshaverens eget ansvar - visse faste installationer er dog foreningens ansvar - se i håndbogen og vedtægterne. 

Andelshaverens vedligeholdese

Om efteråret skal man sikre sig at altanernes afløb er rene og vinduernes hængsler skal om nødvendigt smøres.  

De håndværkere vi har god erfaring med og som kender bygningen står i håndværkerlisten i håndbogen.

Årlig vedligeholdelse af bestyrelsen

 • Taget holdes under løbende opsyn og repareres vedligeholdes løbende
 • Fyr og varmtvandssystem bliver renset/gennemgået både forår og efter år 
 • Mindre enkeltstående opgaver klares enten på de fælles arbejdsdage, af bestyrelsen, eller af håndværkere.

Herunder en oversigt over de større tidligere og planlagte vedligeholdselse projekter (guidet af vores 10 årige vedligeholdselsesplaner og budget ):

Gennemførte større renoveringer

 • 1986-88 Alle lejligheders vinduer udskiftet
 • 2007 Gasfyr udskiftet
 • 2012 Altaner renoveret
 • 2014 Lofter isoleret
 • 2015 Tag præventivt repareret
 • 2017 Alle faldstammer renoveret
 • 2019 Ny asfalt på parkeringsplads
 • 2019-2020 Nyt linoleum på mest slidte trappeopgange.
 • 2020 sandsynligvis gennemgribende tag renovering.

Planlagte renoveringer

 • Forventet 2018 Tagrender rettes, Fuge renovering af enkelte områder i mure og maling af områder af træværk under tag.
 • Under overvejelse til 2018-19:
  • Renovering af vandrette rør skjult i badeværelser
  • Linoleums renovering til opgange
  • Mindre renovering af fuger i visse områder af murene.