Årets gang og kalender

Der er en række faste tilbagevendende aktiviteter i løbet af året i A/B Taarbæk Vang og Taarbæk by:

Sociale events i Taarbæk

Der foregår mange ting i løbet af året i Taarbæk -se detaljerne på www.taarbaek.dk hvor der også er en kalender over aktiviteter som

  • Julemarked på skolen

  • Fællesspisning

  • Koncerter

  • Sangaftener

Der er også den lokale 'avis' som udgives fælles af alle de mange lokale foreninger: Taarbæk Nyt

Desuden er der Facebook gruppen Taarbæk Nyt med lokale diskussioner og Borgerforeningen i Taarbæk.

Arbejdsdage i Andelsforeningen

Vores fælles arbejdsdage har flere fordele. Omkostninger kan holdes nede, og det er en god mulighed for at møde dine naboer på en anden måde. Der afholdes to årlige arbejdsdage.

Arbejdsdagene annonceres på denne side og mindst 14 dage inden ved opslag i opgangene.

Opgaverne fordeles når vi mødes alt efter hvor mange der kommer og hvordan vejret er.

Typisk er det en søndag før storskrald afhentes

Desuden er der en del mindre opgave man kan lave på andre dage i løbet af året i stedet for arbejdsdagen - snak med folk i bestyrelsen for at aftale det.

 • 2020

  • Forårsarbejdsdagen er aflyst pga corona.

   • Efterårsarbejdsdagen Søndag 6. September

   • starter kl 10 på græsplænen foran ejendommen.

 • Opgaverne kan ses i dokumentet herunder

Arbejdsdagsopgaver

Næste ordinære generalforsamling

7 juni 2021 kl 19.00 I Taarbæk skoles gymnastiksal Taarbæk strandvej 96.

Kun en deltager pr husstand pga forsamlings begrænsninger.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Normalt i Bindesbølls hus, Taarbæk Strandvej 82, 2930 Klampenborg.

Se vedtægterne om bestemmelser for generalforsamlingen.

Storskrald

Storskrald hentes kun hver 4 uge!

Der afhentes storskrald på Mandage. En kalender kan downloades fra Lyngby Taarbæk forsyning. Du kan også tilmelde dig en SMS service om hvornår det hentes.

Sæt først dit storskrald ud om Søndagen lige før afhentning. Det skal placeres i pæn orden og arrangeret så vidt muligt sorteret efter type så afhenterne nemt kan sortere det.

Tag hensyn til Hjuldamperen og beboerne omkring pladsen.

Dit affald er dit ansvar – også efter du har stillet det her. Bliver det ikke afhentet skal du sørge for at fjerne dit affald!

Sørg for at det er bundtet og pakket korrekt, især pap.

Brug klare poser og aldrig papkasser som går i opløsning i regn.

Husk de tager ikke papir, glas eller byggeaffald som murbrokker eller malerbøtter.