Lån, Køb og Salg

Her kan du finde nøgletal og oversigter, der kan hjælpe i forbindelse med køb og salg af andele, samt hvis du skal have bank lån.
Foreningen opretholder ingen intern  eller ekstern venteliste.

Du kan se tidligere udbudte andele på

Nøgletals udvikling

Udvikling i offentlig og valuarvudering

Udvikling i samlet boligafgift

Pris pr m2

Udvikling i andelskrone

Omkostningsfordeling 2015Ejendommen
 • Adresse: TAARBÆK STRANDVEJ 59 H , 2930 KLAMPENBORG
 • Matrikel nr: 2AH, Ejerlav: Taarbæk By, Taarbæk
 • Ejendoms nummer: 158491
 • Ejers navn: A/B Taarbæk Vang
  Ejerforhold: privat andelsboligforening
 • Administration: DEAS A/S
 • Bestyrelse: Se websiden
 • Benyttelse: Beboelses og forretningsejendom.
 • Foreningsinformation
  • Stiftelsesår: 2004
  • Byggeår: 1936
  • Antal lejligheder: 43
  • Antal enheder: 44
  • Antal andele: 41
  • Erhvervslejemål: 3
  • Samlet areal: 3595 m2
  • Andelsareal: 3251 m2
  • Grundareal: 2685 m2
  • Forureningsattester: Der er ingen forurening - kan findes under filer
  • Energimærke: E - kan findes under filer
  • Værdiansættelsesmetode: Valuarvurdering
Oversigt over gældstyper
Foreningens lån på ialt ~50 mio kr er delt i to lige store lån.
Lånene blev omlagt i 2015 til fastforrentede lån
 Lån  Lån type Afdragsfrihed Restgæld 2015* Rente Effektiv rente
 1Obligationslån med fast renteAfdragsfrihed til 31.12.2024. 24.295.000 2,5% 3,39%
 2Kontantlån med fast rente Med afdrag 25.195.774 2,2068% 3,09%
*fra seneste regnskab

Solvens: 
(egenkapital-gæld-hensættelser)/egenkapital
  • Ud fra Offentlig vurdering: 50%
  • Ud fra Valuar vurdering: 58%

Andelslån

Der er stor variation på renterne du kan opnå for at andelsboliglån og det er en god ide at se hvad du kan opnå fra forskellige banker eller ved at skifte bank via fx www.mybanker.dkwww.findbank.dk eller www.pengepriser.dk.

For at afgive tilbud på lån skal bankerne ofte bruge en række personlige dokumenter som de giver dig en liste over og dertil ofte flg. dokumenter om andelsforeningen, hvor nogle kan findes her på websiden Filer, andre ved henvendelse til bestyrelsen da vi ikke lægger dem offentligt ud:
 • Seneste årsregnskab for andelsboligforeningen
 • Budget for næste regnskabsår
 • Referat fra seneste generalforsamling i andelsboligforeningen
 • Vedtægter for andelsboligforeningen

Yderligere information

Der er yderligere information fra: