Lån, Køb og Salg

Her kan du finde nøgletal og oversigter, der kan hjælpe i forbindelse med køb og salg af andele, samt hvis du skal have bank lån.

Ved køb og salg

Foreningen opretholder ingen intern eller ekstern venteliste.

Du kan se tidligere udbudte andele på

http://www.boliga.dk/andelsboligforening/203/a_b_taarbaek_vang

Nøgletals udvikling

Udvikling i offentlig og valuarvudering

Udvikling i samlet boligafgift

Pris pr m2

Udvikling i andelskrone

Omkostningsfordeling 2015

Ejendommen

  • Adresse: TAARBÆK STRANDVEJ 59 H , 2930 KLAMPENBORG

  • Matrikel nr: 2AH, Ejerlav: Taarbæk By, Taarbæk

  • Ejendoms nummer: 158491

  • Ejers navn: A/B Taarbæk Vang

  • Ejerforhold: privat andelsboligforening

  • Administration: DEAS A/S

 • Bestyrelse: Se websiden

  • Benyttelse: Beboelses og forretningsejendom.

  • Foreningsinformation

   • Stiftelsesår: 2004

   • Byggeår: 1936

   • Antal lejligheder: 43

   • Antal enheder: 44

   • Antal andele: 41

   • Erhvervslejemål: 3

   • Samlet areal: 3595 m2

   • Andelsareal: 3251 m2

   • Grundareal: 2685 m2

   • Forureningsattester: Der er ingen forurening - kan findes under filer

   • Energimærke: E - kan findes under filer

   • Værdiansættelsesmetode: Valuarvurdering

Oversigt over gældstyper

Foreningens lån på ialt ~50 mio kr er delt i to lige store lån.

Lånene blev omlagt i 2015 til fastforrentede lån

Solvens:

(egenkapital-gæld-hensættelser)/egenkapital

   • Ud fra Offentlig vurdering: 50%

   • Ud fra Valuar vurdering: 58%

Andelslån

Der er stor variation på renterne du kan opnå for at andelsboliglån og det er en god ide at se hvad du kan opnå fra forskellige banker eller ved at skifte bank via fx www.mybanker.dk; www.findbank.dk eller www.pengepriser.dk.

For at afgive tilbud på lån skal bankerne ofte bruge en række personlige dokumenter som de giver dig en liste over og dertil ofte flg. dokumenter om andelsforeningen, hvor nogle kan findes her på websiden Filer, andre ved henvendelse til bestyrelsen da vi ikke lægger dem offentligt ud:

 • Seneste årsregnskab for andelsboligforeningen

 • Budget for næste regnskabsår

 • Referat fra seneste generalforsamling i andelsboligforeningen

 • Vedtægter for andelsboligforeningen

Yderligere information

Der er yderligere information fra: