Bevezetés a kis víz-körforgás szemlélet-rendszerébe

...a víz - az energia - a természeti rendszerek - az éghajlat - és a jólét kapcsolataiba. Ezt a honlapot azért készítettük, hogy alapvető összefüggéseket megvilágítsunk, és párbeszédet, közös gondolkodást kezdeményezzünk.

Köz-emlékezetünk a körülöttünk élő tájról a XIX. századig nyúlik vissza. Tájképfestők és költők leírásai arról, amit romantikusan vadvízországnak hívunk, ahol meg kellett küzdeni a természeti elemekkel, hogy helye és útja legyen a fejlődésnek. Ez a kiindulópontnak vélt állapot azonban nem más, mint egy karakteres pillanat, egy lassan alakuló, évszázadokon átívelő folyamatban. Egy állomás, ahová törvényszerűen vezetett a vízmegőrzésre és az időjárási szélsőségek kiegyenlítésére képes természeti rendszerek, az erdők egyre nagyobb arányú térvesztése. Vadvízország egy törékeny egyensúlyon alapuló egyedülálló természeti-társadalmi kapcsolat felborulásának következménye, nem a természet érintetlensége.

Szelídvízország a Kárpát-medence vízháztartását mozgató természeti erőkkel összhangban megvalósított tájhasználat elve. Talán volt ilyen; hagyományaink, néprajzi emlékeink sok-sok eleméből visszaköszön ennek a kultúrának egy-egy darabja. Mindez sok kapaszkodót nyújthat, hogy választ tudjunk adni a mai kihívásokra, a hangsúly azonban az elv felismerésén van: vadvízországban nem a víz mennyiségével, hanem gazdátlanságával és zabolázatlanságával volt. Ahhoz, hogy újra megszelidíthessük tisztában kell lennünk a vízkörforgás természetével.     

A honlap a vízkörforgást, mint a természeti fenntartó folyamatok rendezőelvét mutatja be. E rendezőelvre támaszkodva körbe járjuk a területhasználat megváltozásának medence léptékű következményeit és áttekintést nyújtunk arról, hogy a jelenlegi szakpolitikák mennyiben szolgálják és mennyiben gátolják e folyamatok hatásának kiteljesedését. A Kárpát-medencében jelenleg tapasztalható éghajlatváltozást nagyrészt saját magunk évszázados tevékenységével idéztük elő, az erdők felélésével és a vizek elvezetésével.

Ha visszafelé nézünk, fellelhetjük a természeti adottságaival szembeszegülő tájegységek felmorzsolódását, ha előre vetítjük a jelenleg tartott irányt, a környezeti feltételek változásából fakadó hatásokkal szembeni egyre nagyobb kitettséget és erőfeszítéseket látjuk. És a két kép lényegében ugyanaz.

A mára kialakult területhasználat ugyanis nem csak gátolja, hanem fel is számolja a táj természetes életfenntartó folyamatait: a víz-, a szén-, a tápanyag körforgást és a talajfejlődés folyamatát. Ökológiai tőkénk ennek következtében vészesen leépült ezért szembesülünk e hiányjelenségekkel. Egyre több gondot okoznak ugyanis azon jelenségek (árvízi- és aszálykatasztrófák, szélsőséges hőmérsékleti különbségek és viharok erősödése, felmelegedés), amelyeket a természetes vízkörforgás leépülése miatt tapasztalunk, mivel egyéni és közösségi döntéseinkben hosszú idő óta nem érvényesítjük a vízmegőrzés szempontját 

A vizeink megőrzése azonban nem egyenlő azzal, hogy "minél kevesebb vizet használunk". A lényeg abban rejlik, hogy mit kezdünk vele. Folyóvizeinket itt tartjuk-e a táji vízkörforgásokban, használt ivóvizeinket és esővizünket a lehetőségekhez képest minél szűkebb környezetünkben visszatartjuk és visszaforgatjuk a természet számára; vagy a jelenlegi gyakorlatot követve: minden vizet a lehető leggyorsabban a tenger felé kormányzunk.

 Sok mindent kell együtt, egyszerre átlátni, hogy a kirakós minden eleme a helyére kerüljön. Ezek nem evidens kapcsolatok, de mára minden elemük megismerhető, beépíthetőek a jövőre vonatkozó tervekbe, ezért egyértelművé kell tenni: értő szemmel tekintve a jelen és közelmúlt természeti-társadalmi folyamataira a továbbiakban nem elfogadható hozzáállás, hogy a sok-sok ágazati részterület törekvései között elveszik az, ami nélkül nem lesz élhető e táj.

 A honlap szerkezetét úgy építettük fel, hogy az végigvezessen egy gondolatmeneten a természeti rendszerműködés alap-összefüggéseinek bemutatásából kiindulva a rendszer (elmúlt évszázadok során bekövetkezett) sérülésein és annak mára kulminálódó társadalmi következményein keresztül, a mai ágazatos-fejlesztős világunkban elvégzendő tennivalóinkig. Ugyanitt találhatóak a tennivalók helyett végzett tevékenységek kritikái. (Ezekhez az oldalakhoz lehet közvetlenül eljutni a bal oldalon található navigációs sáv segítségével.) 

Javaslatainkhoz azzal a céllal gyűjtöttük össze az azokat alátámasztó kutatási eredményeket, hogy valamennyien, akik a Kárpát-medence életlehetőségeinek, élhető klímájának, gazdasági lehetőségeinek megőrzésén dolgozunk, könnyen megtaláljuk és használhassuk azokat. 

 Ágazati javaslataink végén külön fejezetként ötleteket kínálunk azok számára, akik nem foglalkoznak hivatásszerűen a természeti rendszereinket érintő kérdésekkel, viszont saját kertjükben szeretnék segíteni a vízkörforgás és a gondjaikra bízott terület talajának gazdagodását, otthonuk és településük mikroklímájának javítását; illetve ilyen szemlélettel részt vennének településük fejlesztésében.

Sok minden szorul részletesebb kibontásra és magyarázatra, ezeket a "link"-ként kiemelt szövegrészekre kattintva lehet egy-egy aloldalon megtalálni. Minden oldal alján fel vannak sorolva együtt ezek a kapcsolatok.

Ezt a honlapot egy bővülő tudás tárának szánjuk, amihez mi most egy gondolati vázat készítettünk, és folyamatosan bővítjük majd a kiegészítő magyarázatokkal. A Hivatkozások tárába pedig rendszerezett formában folyamatosan helyezzük el a téma szempontjából fontos irodalmakat, amit a világhálón találtunk, vagy tettünk ott elérhetővé.

Nem gondoljuk, hogy ez egy zárt tudás lenne, várjuk mindenkitől a meglátásait, javaslatokat (szak)irodalmi hivatkozásokra, egy-egy rész bővítését, vagy ha kétségei, ellenvéleménye van, akkor azokat. 

Eszmecserét szeretnénk, hogy bővüljön közös tudásunk. Egyre nagyobb szükségünk lesz rá.

 

Élvezetes vizsgálódást!

Tovább, a Természetes vízkörforgás rendszere oldalra