Actividaz
 

Relacion de las principals actividaz académicas més destacadas, como comunicacions en congresos i simpósios (se remarcan los internacionals) feitas en el periodo 2004-2016.


2015_______________________________________________________

VII Encuentro de Estudios e Investigaciones en torno a la lengua aragonesa
Organiza: Instituto de Estudios Altoaragoneses

21/10/2015 -Uesca-

A las 11:30:

Chusé Raúl USÓN & Lluís-Xavier FLORES (Sociedat de Lingüistica Aragonesa): “Lo modelo de lengua d’os manuals pa la ensiñanza de l’aragonés”. 

A las 18:30:

Lluís-Xavier FLORES (Sociedat de Lingüistica Aragonesa): “Contribuzions a’l teatro breu en aragonés. Un dialogo grausino de José Zuzaya Cambra de 1929”.

22/10/2015 -Uesca- 

A las 12:00:

Joan-Lluís MONJO & Lluís-Xavier FLORES (Sociedat de Lingüistica Aragonesa): "Aproximación al estudio de los grafemas de la lengua aragonesa".


2014_______________________________________________________

16/17-05-2014 -Zaragoça- 
Universidad de Zaragoza
Participacion en las II Jornadas de Sociologia Aragonesa, con una comunicacion.
 
13/14-06-2014–Barcelona– 
Centro Aragonés /Universitat de Barcelona
Participacion en el simpósio "L'aragonés güe", con dos comunicacions.
 
16/21-06-2014 -Lleida- 
Universitat de Lleida
Participacion en el XI Congreso de l' Associacion Internacionala d'Estudis Occitans,
con dos comunicacions.
 
19-06-2014- Zaragoça-  
Universidad de Zaragoza
Participación en el curso Gestionar la diversidad lingüística de Aragón, con una conferencia de J.A. Saura.

2011_______________________________________________________


05/09-09-2011 –Barcelona–

Universitat de Barcelona
 Participacion en el  XXIV International Congress of Onomastic Sciences./ Congreso internacional de  Ciencias Onomasticas.


2010_______________________________________________________


24-04-2010 –Graus–

Espacio Pirineos

Mesa redonda sobre la Ley de Lenguas

Con la intervencion del viceconsellero de cultura de la DGA Juan José Vázquez, l'editor Raül Uson i los filologos María Luisa Arnal, Artur Quintana i Xavier Tomás. 


29-04-2010 –Zaragoça–

Mesa redonda

El aragonés ante la Ley de Lenguas

Con la intervencion de diversos filologos: Dra. Dña. Maria Luisa Arnal, Dra. Dña. Rosa Castañer, Dra. Dña. María Rosa Fort, Dr. D. Javier Giralt, D. Alberto Hijazo, Dra. Dña. Iraide Ibarretxe, Dra. Dña. Maria Teresa Moret, Dr. D. Francho Nagore, Dr. D. José Antonio Saura i Dr. D. José Francisco Val.


2009 ______________________________________________________


31-03-2009 –Graus–  

Participacion en las V Jornadas de las Llenguas de Ribagorça

Mesa redonda ¿El ribagorzano en la escuela? Miquèu Segalàs (IES Aran), Pilar Lacasa (CP Joaquín Costa), Xavier Tomás (SLA).


06-08-2009 –Fiscal–

Jornadas Culturales de Ribera de Fiscal

"El aragonés de Ribera de Fiscal" per Jusep Raül Uson i Xavier Tomás Arias.


13/16-08-2009 –Helsinqui–

Participacion en el simpósio Urban place names - International symposium.


15 d'agosto, 09:30 

"The aragonese element in the urban place names of Saragossal"  José Antonio Saura Rami.

http://www.kotus.fi/index.phtml?l=en&s=2889


06/11-09-2009 –Lleida–

07-09 

"Bèlls aspèctos de genealogia lèxica benasquesa" per  José Antonio Saura Rami.

 http://www.filcat.udl.es/aillc/programa.html


Col.loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatuta Catalanes


Edicions: 

-Edicion del folleto de divulgacion "El ribagorçano. L'aragonés de la Ribagorça".

-Colaboracion en la coedicion de El dialecto altoaragonés, d'Alwin Kuhn.


2008______________________________________________________


04-03/03-04-2008 –Lleida–

Universitat de Lleida

Participacion en el credito de llibre eleccion: Vida i mort de les llengües: conflictes lingüístics al s.XXI.  "El jacobinisme lingüístic: el cas aragonès, una llengua tocada de mort."

Programa completo: 

http://www.udl.es/export/sites/UdL/serveis/oficina/documents-premsa/conflictes_linguisticsXXI.pdf

25-04-2008 –Graus–
Jornadas de Lenguas del Pirineo
AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS (UNESCO)
Espacio Pirineos
. 19.30 horas
Mesa redonda 
¿Es posible un solo aragonés?
Con José Luis Mendivil (Universidad de Zaragoza) i Xavier Tomás Arias (Sociedat de Lingüistica Aragonesa).

17/22-08-2008. –Toronto

Participacion al: Twenty-third International Congress of Onomastic Sciences./Vingttroisième Congrès international des sciences onomastiques.

Web del congreso: http://icos2008.yorku.ca


05-09-2008 -Ansó-

Universidad de Zaragoza 

Cursos de verano

Curso La Mirada del viajero: escritores y artistas en los Pirineos.del viajeviajero:

 

26-09/27 -09-2008 -Graus-

Celebracion del dia europeu de las llenguas. 26 de setiembre.

Primeras jornadas de las llenguas romanicas de los Pirineus  

Dia 26 de setiembre

20:30.  Er occitan-gascon, per Jordi Suïls Sobirà. (Universitat de Lleida).
21:30.  Las perspectivas de l'aragonés, per Xavier Tomás Arias (SLA/Romania Minor).
De 17 a 21 horas:
Exposicion de publicacions en romances pirinencos. 

 

Dia 27 de setiembre

12:00. El català de Ribagorça i el Pallars, (Francesc González i Planas (Romania Minor/ ODELLEUM-Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània).

13:00. Onomástica benasquesa, per José Antonio Saura Rami (Universidad de Zaragoza/SLA).

De 11 a 14 i de 17 a 21:
Exposicion de publicacions en romances pirinencos.
De 10:00 a 12:00 i de 17:00 a 20:00:
Curso: introduccion a la Romania Minor: las llenguas romanicas minorizadas d'Europa, per Xavier Frias Conde (UNED/Romania Minor).
Se hi tratará de la suya descripcion, história, espácio i sociolingüistica.


 15-11-2008 -Benavarri-

Participacion en la sesion de la Secció Filològica de l'Istitut d'Estudis Catalans (IEC): Els quaderns ribagorçans de Jean-Joseph Saroïhandy per Xavier Tomá Arias.2007_______________________________________________________

 

02/03-02-2007 –Auloron– Bearn

Participacion en el Colloque L’apport de Gerhard Rohlfs (1982-1986) à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités.

 

06/07-03-2007 –Palma– (Mallorca)

Universitat de les Illes Balears

Participacion en el curso universitário La Románia Conflictiva.

 

17-07-2007 –Bossòst– Val d’Aran

Participacion en las Jornades Occitanocatalanes. Conselh Generau d’Aran -UdL.


03/08-09-2007 –Innsbruck– Tirol austriaco

Participacion en el XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes.2006______________________________________________________

 

05-04-2006 –Vigo– (Galicia)

Universidade de Vigo

Participacion en el Ciclo as outras línguas ibéricas.

 

19-04-2006 – Lleida–

Participacion en el Dia de la llengua catalana (Universitat de Lleida).

Taula rodona: llengua i política

(aragonés, occcità, català de la franja, català de Catalunya Nord).

 

22/24-04-2006 –Graus i Estadilla–

Ayuntamiento de Graus / Sociedat de Lingüistica Aragonesa

Participacion en las V Jornadas de las Llenguas de Ribagorça.

 

15/17-06-2006 –Antwerp/Anvers– (België)

Participacion en Names in the Economy and in Economic History: Synchronic and Diachronic Perspectives

Universiteit Antwerpen.2005______________________________________________________

 

22/24-04-2005 –Graus i Fonz– 

Participacion en las IV Jornadas de las Llenguas de Ribagorça.

 

12/14-01-2005 –La Nucia– (Alacant)

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

I Simposi internacional

Participacion en Les llengües pirinenques: contactes d’anada i tornada.

 

27/28-01-2005 –Tolosa de Lengadoc–

Participacion en Journées romanes – Jornadas Romanicas.

Non et syntagme nominal dans les langues romanes – Nom e sintagma nominal dins las lengas romanicas

 

28-08-05/04-09-2005 –Pisa–

Participacion eXXII Congresso Internazionale di Sciencie Onomastiche / 22nd International Congress of Onomastic Sciences.


28/29-11-2005 –Lleida–

Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Lleida

Participacion en el Homenatge a Joan Coromines.

Jornades sobre el ribagorçà. El ribagorçà; nus gordià del Pirineu?


2004______________________________________________________

24/25-04-2004  –Graus–

Participacion en III Jornadas de las Llenguas de Ribagorça.

Coorganizacion de las II Jornadas Iberico-Italianas de Llenguas Romanicas Minoritarias.

                                        

01/06-08-2004  –Aberystwyth–  (Cymru- País de Gales)

Participacion en el XXIV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes.


16/17-10-2004  –Asuni–, –Oristano– (Sardinia)

Participacion en las Giornadas tertzas de minorias linguisticas – Terze Giornate Iberoitaliane di Lingue Romanze di Minoranza.