Nuttige Links

 1. Watertoets
 2. Overstromingsveilig bouwen en wonen
 3. Tips bij overstromingen van de VMM
 4. Maatregelen tegen wateroverlast rond de Grote en de Kleine Molenbeek (2012 ; www.integraalwaterbeleid.be)
 5. automatische verwittiging per SMS door de gemeente Londerzeel
 6. waterbeheer: visie provincie Vlaams Brabant
 7. Geopunt: kaart van de Vlaamse waterlopen
 8. nieuwsberichten
 9. kaarten
 10. foto's en filmpjes (2010)
 11. Meten is weten: hoeveelheid neerslag + waterpeil + debiet van de Molenbeken
 12. Regent het meer dan vroeger?
 13. contact: meer info over mijn website www.sneppelaar.tk ?  stuur mailtje naar: sneppelaar@fulladsl.be