Välkommen till min lya i Cyberrymden!

Jag är en glad FurryRäv från Skåne!


Furryvärlden är min stora passion och där jag trivs och kan utvecklas!

Gå till min: NYA FRONTSIDA!

Gå till min: FURRYSIDA!

Gå till min: KONVENTSIDA!

Gå till min: RESESIDA!

ExtraFluff!

Blogg    FA    Nya FILARKIVET    Forum    FAF    WikiSmirre    WikiFur    Facebook    

 =^.^= Furry Pride! =^.^=
Rävar och andra trevliga djur är hjärtligt välkomna! 
Tassa hårt på Lasse Ohlsson som ligger fastspikad i golvet som dörrmatta! Murr! =^.^=
Rävars väl och rävars makt- tjänas utav rävars pakt!
ANIMAL RIGHT! FURRY PRIDE! WORLD WIDE!
Fox Power Rock´n´roll!

The way of Smirre!

Rävar är vackra, intelligenta och kloka djur!

Jag stör mig som fan på specisism, dvs dem som sätter människor högre än övriga djur!

Jag tycker det synsättet är fascism och högerextremism och inte hör hemma i ett demokratiskt och civiliserat samhälle!

Jag är uppfostrad av Yvonne Nilsson - som var min lärarinna på Dammsdal där jag gick mellan jag var 11 och 16 år,
hon har uppfostrat mig med en grön ideologi och att de vilda djuren är våra bröder och systrar som man ska respektera och att de har samma värde och rättigheter som en själv!
Vi var mycket ute på lägerskolor i skogen och bildade ett Miljöparti i klassen, jobbade med vargar och allt kring vargar osv.
Diskuterade djurförsök och hur man kan stoppa det och vilka föreningar som finns kring att värna djurens rättigheter!

Dessa åren präglade mig med en stark sammansvetsning med skogens vilda djur och med vargar i synnerhet, då jag började se mig själv som en varg!

I 16-17 års åldern gick jag mer över till att se på mig som en räv, dels för att det fanns rävar vid mitt barndomshem i Gumlösa och
jag började låna böcker om rävar och lära mig en hel del om dem!

När jag 1997 kopplade upp mig på Internet - så hittade jag Furry Fandom och det är något av det finaste och bästa som finns!

Våren 2012 reste jag till Japan och besökte Inaritemplet utanför Kyoto och såg det som en pilgrimsresa och under mitt
besök i Japan så ingick jag en andlig mognad och fick en övertygelse om vad som är mitt kall!

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2019 har jag deltagit på Furrykonventet NORDIC FUZZ CON och skaffat flera underbara furryvänner!
2018 hade jag bokat ateende och tågbiljetter men kom inte iväg på grund av min skada!

Politiska uppfattningar!

Jag är starkt för Djurrätt, Furry och GunRights!

Jag tar ställning i sakfrågor än att vurma för ett speciellt parti eller inriktning.
Jag är jaktmotståndare och i synnerhet är jag emot jakt på rovdjur.
Jag tar avstånd från Abrahamitsik religion och bejakar Shintoismen och Indianernas naturreligion, jag tycker det är direkt motbjudande och vidrigt att sätta människan över andra djur.
Jag tycker det är viktigt med Internet och att Internet ska vara tillgängligt för alla, då Internet främjar olika intressen, subkulturer och olika uppfattningar. Jag tycker också det är viktigt med modern och miljövänlig infrastruktur.
Jag anser att bära vapen för att skydda sig själv och sina vänner är en grundläggande medborgares rättighet.
Jag tycker att Sverige ska gå med i NATO och att alla fria länder runt om i världen ska hjälpas åt att bekämpa terrorism och religiöst förtryck.
Jag är för att ge polisen mer resurser och införandet av en djurrättsmilis samt strängare straff för djurplågeri och faunakriminalitet, även att dödsstraff är motiverat när det gäller djurplågeri och faunakriminalitet.
Jag anser också att pedofili och våldtäkt ska vara belagt med dödsstraff.
Jag är för stöd till funktionshindrade, bättre sjukvård och social trygghet.
Jag tycker det ska vara krafttag och nolltolerans mot mobbning både i skolan, på jobben och på Internet.


 
 
VILDA DJUR MED AUTOMATVAPEN!
För Djurs och Furrisars säkerhet!

Välkommen till en fantastisk värld!
Second Life = Virtual Furry Life!


För Windows 10 funkar klienten FireStorm bäst!

 

Furries rockar röven av människorna! YAY!

SmirrNet

MASSOR AV KÄRLEK TILL A.L.F!
 Jag är endast inte furry, utan jag jobbar med djur och jag är djurvän ut i fingerspetsarna!
Jag anser att djur som exempelvis rävar, katter, vargar, hundar med flera är lika mycket värda än människor och
ska ha lagligt skydd och rättigheter till ett bra och tryggt liv.
Jag är för fridlysning av alla rovdjur och rovfåglar och för parkrangers i skogarna som skyddar rovdjuren och rovfåglarna mot tjuvjägare!
Jag har NOLLTOLERANS mot saddister som gör bestialsika handlingar mot djur, 
och jag anser från djupet av mitt hjärta att sådna personer förtjänar absolut ingen respekt eller empati!


 Jag älskar Rävar och andra djur! Anser mig själv vara en Räv och tror på Räguden Inari!

Världens Rävar!

© Smirre Kirax