Vypsání závodu

Slapský fičák 2018

Slapy, Modrá Loděnice, 21.7. 2018

1.

Pravidla


Závod se uskuteční podle závodních pravidel jachtingu 2013-2018.

2.

Pořadatel


Pořadatelem závodu je JAMM production.

3.

Místo závodu a závodní plocha


Závod se uskuteční na Slapech, Česká republika.

Závodní prostor: Slapská přehrada

Místo konání závodu: Modrá Loděnice. Registrace bude probihat v prostoru pod terasou restaurace.   

4.

Časový program


Viz. Časový plán

5.

Reklama


Po lodích může být vyžadováno nést reklamu pořadatele na příďové části trupu.

6.

Oprávnění a závodní licence


Závod je plně otevřený.

7.

Přihlášky a startovné

7.1

Kapitán může přihlásit loď osobně při registraci 21.7.2017 od 11:00 do 12:00.

7.2

Startovné je: 200,- Kč za loď a 100,-Kč za osobu (děti 50,-Kč, do 6 let zdarma). 

8.

Registrace


Při registraci kapitán týmu odevzdá vyplněný Registrační formulář.

9.

Počet rozjížděk a bodování

9.1

Závod je vypsán na 1 rozjížďku pro kategorie 1 (Open), 3 (Racer Cruiser), 4 (cruiser lehký) a 5 (cruiser těžký) . Předpokládaný čas pro jednu rozjížďku („target time“) je 160 minut.


Závod je vypsán na 1-2 rozjížďky pro kategorie 1S (super open) a 2 (Racer). Předpokládaný čas pro jednu rozjížďku („target time“) je 80 minut.

Konkrétní pravidla budou prezentována na breefingu podle aktuálních podmínek.

10.

Plachetní směrnice


Plachetní směrnice jsou k dispozici na internetu.

11.

Odpovědnost

11.1

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí (viz ZPJ 4).

11.2.

Kapitán lodi je zodpovědný, že jeho loď má platné lodní osvědčení, je označena evidenčními znaky a je vedena pouze osobami, které vlastní platný průkaz způsobilosti s příslušným rozsahem oprávnění. Pořadatel za nesplnění výše uvedených požadavků nenese žádnou odpovědnost.

11.3.

Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za materiální škody, zranění nebo smrt v souvislosti se závodem, před ním, v jeho průběhu nebo po něm.

12.

Televize a Média

12.1

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

Kontaktní osoby:

Štěpán Pšenička, +420 737 200 252, stepanpse@gmail.com

Vydání dokumentu: 24.6.2018Časový program závodu


Sobota

11:00 – 12:00

Registrace

12:00

Zahájení závodu, brífink

12:30

Vyplutí na vodu

13:00 – 16:00

Rozjížďky

18:00Vyhlášení výsledků

Časový program závodu může být změněn v závislosti na povětrnostních podmínkách.