100 år's festen

At "Skæring Forsamlingshus" er et klenodie, vil mange nok skrive under på.

Når et hus har stået i 100 år kunne det skrive mange gode historier om livet her i Skæring. Vi har ikke oplevet så mange af dem, men den historie, vi selv har oplevet, husker vi nu bedst, og det er den, vi vil skrive lidt om her. "Huset" er gammelt, og fra tid til anden har det faet nogle tiltrængte ansigtsløftninger. Dyrt har det været, men det har til gengæld været alle anstrengelserne og pengene værd.

For at begynde med noget, som har stor værdi, er det julegaven fra Niels Larsen i 1998. Nemlig halvdelen af haven til nabohuset, som nu er parkeringsplads. Gaven blev tinglyst i 25 år - uden nogen betaling. Flot, flot.

Vores udfordring var at skaffe penge til renovering af forsamlingshuset, men der skulle skaffes rigtig mange penge, for et nyt tag var højeste prioritet.

Der blev afholdt loppemarked og sponsorbanko. Det ugentlige bankospil og udlejningen gik også helt fornuftigt. Der er måske nogen, der kan huske den gode idé med termometeret på gavlen, så alle kunne følge med i, at der kom penge ind på kontoen.

Det gav et gevaldigt hop opad, da vi modtog checken fra det nedlagte vandværk. Så efterhånden var beløbet så stort, at bestyrelsen kontaktede de lokale håndværkere for at få et tilbud. Valget faldt på Anders Nørgaard til at udføre ardejdet.

Den sommer var varm og god. Det var herligt at møde håndværkerne med deres gode humør og få be­skeden fra Niels, at træværket skal males 2 gange. Det blev det så.... Der var selvfølgelig også be- sværligheder, som dengang hånd­værkerne opdagede en stor skævhed i det gamle tag. Det blev naturligvis rettet, så det nye tag blev rigtig flot. Året efter henvendte vi os til Vanførerfonden, som tildelte os 35.000 kr. til et handicaptoilet, som skulle udføres efter deres anvisninger. Det blev det selvfølgelig, og vi fik ved samme lejlighed l nødudgang, l stolerum og l lagerrum. Rigtig gode forbed­ringer.

Det 3. trin i forbedringerne kom til at gælde gårdspladsen. Det var også meget tiltrængt. Den blev indrettet

med fliser og borde. -Der er adskellige gæster, der er blevet budt velkommen her, når vejret er godt.

Vi har også søgt hos Tuborgfondet som gav et tilskud på 25.000 kr. til indbøb af nye borde.

I efteråret 2007 er der blevet lavet en lille overdækket terrasse, så rygere kan stå her i tørvejr.