Husets historie

Starten på forsamlingshuset er den 14. maj 1908. På denne dato blev Aktieselskabet Skjæring Forsamlingshus dannet. Den første bestyrelse blev valgt, og fik til opgave at købe matrikel 11. f. Skæring, og få opført et forsamlingshus ved tegning af aktier fra 10 til 100 kr. pr. stk og dels ved optagelse af lån. Huset er bygget i årene 1908/1909.

Forsamlingshuset blev drevet som et Aktieselskab til 1971. Herefter er det en bestyrelse, valgt af husets medlemmer der er beboerne i den gamle Hjortshøj-Egå kommune og nærmeste omegn, der driver Skæring Forsamlingshus.

Gymnastik var i mange år, en del af de mange aktiviteter i forsamlingshuset. Dels var det den gamle Skæring skole (Garngården) der benyttede huset som gymnastiksal, dels var det Gymnastikforeningen der senere blev til Hjorthøj-Egå-Idrætsforening ”HEI”, der benyttede huset, ikke alene til gymnastik men også til festlige sammenkomster. Efter at salen fik en scene, opførte gymnastikforeningen både skuespil og revyer her.

I 1909 blev den første lønnede vært for huset ansat. Årslønnen var 35 kr. Men der kunne også tjenes noget ved servering, tilberedning af mad, kaffe, salg af drikkevarer, tobak og rengøring efter fester. I 1966 var lønnen 400 kr. Men nu skulle der spares, så den 7. juli 1967 opsiges værten og det er fremover bestyrelsen der påtager sig det nødvendige arbejde med huset.

I 1909 kostede det 15 kr. at leje forsamlingshuset, men så skulle lejeren også selv holde ild i kakkelovnene og lyset ved lige i olielamperne. I 1967 efter installation af centralvarme og el kostede det 170 kr. pr. døgn.

Samme år som forsamlingshuset blev taget i brug startede en foredragsforening. Foreningen var i starten en selvstændig forening, men i 1936 kom den ind under forsamlingshuset, den havde dog stadig eget regnskab, men det var nu bestyrelsen for forsamlingshuset der valgte de månedlige foredragsholdere. I 1955 drøftede man foredragsforeningens fremtid, og blev enige om at fortsætte vinteren over, men så var det også slut på foreningens næsten 50 års virke i forsamlingshuset. Foredragsforeningen har gennem årene hentet mange gode og interessante foredragsholdere til forsamlingshuset.

Så som: Professor Skutrup, Redaktør Larsen-Ledet, Biskop Hoffmeyer, Pastor Barfod, Forstander Tage Dybkjær, Forfatter Olaf Andersen Tommerup, Skuespiller Goemstrup København, Højskolelærer Valdemar Nielsen Vallekilde og mange flere.

De skiftende bestyrelser i forsamlingshuset har afholdt flere traditionelle fester:

Her skal nævnes ”Nytårsfesten”, som start på året. ”Fastelavnsfesten”, hvor børnene slår katten af tønden. ”Høstfesten”, når høsten er i hus ”Pensionistfesten”, som i starten blev afholdt af kommunen, og var for aldersrentenydere, men nu afholdes festen af forsamlingshuset i samarbejde med tirsdagsklubben. ”Bankospil”, der i mange år var gåse og andespil op mod jul, hvor gevinsterne var gæs, ænder, høns, kyllinger, halve eller kvarte grise. I dag er det pengegevinster. ”Juletræsfesten”, femte juledag, til at slutte året af med. Ind imellem disse fester har der af bestyrelserne også været afholdt forskellige andre arrangementer så som: Karneval, vinterfester, basar, udstillinger, kom-hinanden- ved-fest, pakkefester, jubilæumsfester fødselsdage m. m.


Da forsamlingshuset fik sin arkitekttegnede scene i 1945, begyndte bestyrelsen at opføre forskellige skuespil. Skolebørnene opførte også små skuespil i forbindelse med juletræsfesten. Alt i alt blev det til 10 skuespil i årene fra 1946 til1966. Fra 1967 til 1992 opførtes ”Egå Revyerne”. Fra 1982 til 1987 opførtes ”Tofttørene” børneteater og fra 1987 til 1995 opførte ”Skæring Acteurs” børneteater, skuespil og revyer på forsamlingshusets scene.

Allerede i 1911 var der forslag om at udbygge forsamlingshuset, men forslaget blev dog udsat.

Efter 24 år i 1935 får bestyrelsen lavet et overslag, men de dårligere tider i trediverne gjorde, at byggeriet endnu en gang udsættes. Så først i 1945, 34 år efter det først gang var på tale, får man gennemført en om- og tilbygning af forsamlingshuset.

Forsamlingshuset er nu næsten fordoblet. Samtidig er salen blevet udbygget med en moderne scene

Et stort ønske i mange år, var nu kun en tilbygning med omklædningsrum for de optrædende på scenen. Den blev bygget i 2002, og er på 40 m2 med omklædningsrum, handicaptoilet og depotrum.

Det betyder, at Skæring Forsamlingshus i dag indeholder alt det, som kræves af et moderne forsamlingshus, der skal bruges til mange forskellige aktiviteter.