Kerkfabriek

De kerkfabriek bestaat uit een raad van 5 verkozen personen, om de 6 jaar herkiesbaar volgens deze procedure: er word een kleine helft verkozen om de zes jaar en drie jaar later word de grote helft verkozen ook telkens om de zes jaar. Zowel bij de kleine helft als de grote kan iedereen zich kandidaat stellen, aan de voorwaarden die het bisdom bepaald heeft. 

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de onroerende goederen, het onderhoud en de restauratie van het kunstpatrimonium, de inkomsten en uitgaven en de materiële behoeften nodig voor de eredienst in onze parochie.

Is ambtshalve lid : de pastoor

Leden van de kerkfabriek:

Joos Louis (voorzitter), Heidepark 2 052/21 40 17

Van Hecke Dirk (secretaris), Sint-Apolloniastraat 8 052/22 35 23

De Vos Jos (penningsmeester), Heidestraat 63 052/21 32 35

Rogiers Luc, Sint-Apolloniastraat 20 052/21 76 08

Van Buggenhout Luc, Hoofdstraat 61 052/22 01 71