Sint-Apolloniaparochie Appels

Sint-Apolloniaparochie Appels

Inschrijving vormsel Appels

Aan de 11-12 jarigen van onze parochie:

In het weekend van 11 en 12 mei 2019 viert onze geloofsgemeenschap het vormsel. Voor heel wat jonge mensen is dat een belangrijk levensmoment .

Met het vormsel bevestig je dus je engagement als christen. Je ouders hadden dit al gedaan bij je doopsel. Nu doe je dit nog eens, maar zelf.

Beste ouders, we nodigen jullie uit op een contactavond hieromtrent:

Donderdag 27 september 2018 om 20 uur
Mariakring Dendermonde

Deken Jo geeft kort een woordje uitleg over de Nieuwe Parochie, medepastoor Walter neemt ons mee in het vormselverhaal van vandaag…

Nadien gaan we samen nog even kort in gesprek en worden eventuele vragen beantwoord.

Je kan je kind dan ook inschrijven voor de vormselcatechese in Appels om op 12 mei in Appels gevormd te worden.

Wens je meer uitleg of wil je je kind reeds inschrijven voor het vormsel dan kan je terecht op volgend mailadres:

lea.verwaeren@gmail.comBij 

recente activiteiten: 

Herfstkwis KWB 2017
Startmis 24 september 2017
Fietstocht KWB
Koekenaap Jong KWB
Naamopgave vormelingen
Doopsel in onze parochiekerk

Gefeliciteerd, van harte welkom in onze parochiegemeenschap!


Recent is de pastorale eenheid, Kerk in Dendermonde, gestart met de nieuwe dooppastoraal. Samen met de jonge ouders, willen wij op stap gaan om te ontdekken wat het betekent ‘christen te zijn in deze tijd’, en kinderen gelovig op te voeden, met vallen en opstaan. Concreet betekent dit dat wij afgestapt zijn van de individuele doopaanvragen. Er vinden gezamenlijke doopvieringen plaats. Het is ook mogelijk om tijdens een eucharistie het doopsel te ontvangen. Zo ontving Eloise, dochtertje van Emma Van Houwe en Jo Pilaete in de parochiekerk van Appels het doopsel op zondag 2 september in de eucharistieviering van 9u30. Eloise werd zo opgenomen in onze kerkgemeenschap. Wij feliciteren de ouders en familie van harte met het nieuwe levenswonder, een ‘Gods geschenk’!

Wens je meer info over het doopsel dan kan je steeds terecht op www.parochiedendermonde.be