Sint-Apolloniaparochie Appels

Sint-Apolloniaparochie Appels

Project kerstavond

Onze parochie Appels organiseert op kerstavond, 24 december, een feestmaal voor alleenstaanden, eenzamen, mensen voor wie de dagelijkse zorgen soms moeilijk zijn. Een ploeg van vrijwilligers maakt zich die avond graag vrij om dit te organiseren. Wie zich die avond kan vrij maken een ook graag een helpende hand toesteekt, laat dit gerust weten op onderstaand mailadres. Verschillende mensen kregen reeds een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. Indien u zelf in uw buurt nog mensen kent, die alleen zijn die avond, of waarvan je denkt dat ze in aanmerking komen, dan kunt u een seintje geven aan Lea Verwaeren, Koebosstraat 79. Voor de organisatie van deze avond hebben we sponsors gevonden, zodat we dit feestmaal gratis kunnen aanbieden. Indien ook u nog een gift wil doen, dan kan u dat bezorgen aan de leden van de parochieploeg, of een bedrag overschrijven op het speciaal rekeningnr : BE86 7470 4051 9250 van parochie Appels kerstavondproject

Wens je nog meer info? Stuur een mail naar: lea.verwaeren@gmail.com


Allerheiligen en Allerzielen op onze parochie


Gedurende maanden hebben de kruisjes van onze overledenen achteraan in de kerk, op het bord gehangen. Elke zondag hebben zij ons herinnerd aan hun sterven.

Op Allerheiligen herdachten wij bij het einde van de viering onze dierbaren die overleden zijn tussen 1 nov. 2017 en
1 nov. 2018.

        


Lees meer op Recente activiteiten en nieuws


Bij 

recente activiteiten: 

Ouderavond cathechisten Mariakring 28 september 2018
50 jaar chiro Kadee
Fietstocht KWB
Koekenaap Jong KWB


Naamopgave toekomstige vormelingen

Met een bijzondere welkomstgroet aan hun mama’s en papa’s openden de aanstaande-vormelingen de viering van de naamopgave:

“Ongeveer 12 jaar geleden hebben we van jullie een naam gekregen. Een naam is iets belangrijks, iets kostbaars. Hij staat geschreven in het hart van zoveel mensen die met ons begaan zijn, die van ons houden. Zo staat onze naam ook geschreven in de palm van Gods Hand”

Pastoor Walter benadrukte: “Het is niet zomaar een naam. Met die naam gaan we door het leven, anderen noemen ons bij die naam en herkennen er ons aan. Met die naam worden we geroepen om als jonge christenen Jezus te volgen, vandaag, morgen en altijd. De woorden van het evangelie vertelden ons: wees waakzaam, we hebben het allemaal nodig om wakker geschud te worden voor Gods aanwezigheid in onze wereld, Gods aanwezigheid die werkzaam is in mensen.”

 Onze vormelingen deden zo een belangrijke stap bij de voorbereiding naar hun vormsel toe. We willen er samen een tof jaar van maken, vol kansen en mogelijkheden en met vele nieuwe uitdagingen.Doopsel in onze parochiekerk

Gefeliciteerd, van harte welkom in onze parochiegemeenschap!


Recent is de pastorale eenheid, Kerk in Dendermonde, gestart met de nieuwe dooppastoraal. Samen met de jonge ouders, willen wij op stap gaan om te ontdekken wat het betekent ‘christen te zijn in deze tijd’, en kinderen gelovig op te voeden, met vallen en opstaan. Concreet betekent dit dat wij afgestapt zijn van de individuele doopaanvragen. Er vinden gezamenlijke doopvieringen plaats. Het is ook mogelijk om tijdens een eucharistie het doopsel te ontvangen. Zo ontving Eloise, dochtertje van Emma Van Houwe en Jo Pilaete in de parochiekerk van Appels het doopsel op zondag 2 september in de eucharistieviering van 9u30. Eloise werd zo opgenomen in onze kerkgemeenschap. Wij feliciteren de ouders en familie van harte met het nieuwe levenswonder, een ‘Gods geschenk’!

Wens je meer info over het doopsel dan kan je steeds terecht op www.parochiedendermonde.be50 jaar Chiro kadee

50 jaar geleden, meer bepaald op 20 oktober 1968, waren er vier jonge mannen die in Appels met een werking van Chirojongens van wal staken. Zij deden dat onder impuls van toenmalig pastoor Hilaire De Paepe. Tijdens het weekend van 21 tot 23 september werd dit op een bijzondere wijze gevierd.

Lees meer op recente activiteiten en nieuws