Türkçe

Synthese Eğitim & Danışmanlık hizmetleri

Synthese, eğitim kurumları ve sosyal hizmet kurumlarında çalışan meslek görevlilerini uzmanlaşma ve uzmanlık geliştirme konularında desteklemeye odaklanmıştır. Simten Goren, özgeçmişi ve deneyimlerinden yola çıkarak geçtiğimiz yıllarda, kültürel çeşitlilik, ebeveynlik desteği ve velilerin eğitime katılımı konularında uzmanlaşmıştır.

Synthese, bir kurum içerisinde var olan potansiyel güçten yola çıkar. Değişim süreçlerinin iç dinamiklerle harekete geçmesini sağlayabilmek için kurumsal destek ve motivasyon zemini yaratır. Durum analizi ve gereksinimler doğrultusunda bir yol haritası çizer. Bu haritada ana hatlarıyla öneri görüşmeleri, koçluk, eğitim ve süreç danışmanlığı yer alır.

Simten’in çalışma biçiminde etkileşim ve öz-yansıtma ön plandadır. Amaç, karşılıklı anlayış ortamı yaratarak değişme isteğinin sağlanmasıdır. Simten açısından toplumsal ve kültürel çeşitlilik, gerek özel, gerekse profesyonel yaşamında temel ve değişmez bir veridir.

__________________________________________________

Simten Goren, İstanbu’da Üniversite Eğitimini 1986 yılında (Veteriner olarak) tamamladıktan sonra Hollanda’ya gelerek 1995 yılında, Amsterdam Yüksek Okulu - Uygulamalı Bilimler Pedagoji Bölümünü bitirmiştir. Dönüştürücü Metod kapsamında, anlaşmazlık çözümünde aracılık (mediator) eğitimi görmüş ve toplumsal çeşitlilik üzerine çok sayıda kurs ve master programına katılmıştır.

Gerek kültürel- toplumsal çeşitlilik, gerekse velilerin desteklenmesi konusunda son derece geniş deneyime sahiptir. Pedagojik danışman, kordinatör ve eğitimci olarak çalışmıştır. Ayrıca, bağımsız eğitmen ve süreç danışmanı olarak da görev yapmıştır. 2000 yılından 2008 yılına kadar Amsterdam Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Bölümünde Velilerin Desteklenmesi konusunda ders vermiştir. Temel eğitimde Velilerin Eğitime Katılımı ve Desteklenmesi konusunda yöntem geliştirmiştir. 2008 -2013 yıllarinda Den Haag Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde toplumsal çeşitlilik konusunda politika danışmanı olmuştur.

Uzmanlık Deneyimi

Simten Goren halihazırda Haagse Hogeschool/Den Haag Yüksek Okulunda eğitim görevlisi ve globalisation/küreselleştirme danışmanı olarak çalışmaktadır.

Bagli olduğu fakülteler:

Sosyal Hizmetler ve Eğitim Fakültesi

Eğitim alanı: Sosyal Pedagojik Destek

http://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/organisatie/organogram/faculteit-sociaal-werk-educatie

ve

Master Akademisi & Profesyonel Kurs Programı

Yüksek Meslek Eğitimi (HBO) Üstü Eğitim: Kurumsal Sosyal Hizmetler

http://www.haagsehogeschool.nl/professional-courses/overzicht-opleidingen-trainingen/bedrijfsmaatschappelijk-werk/docenten

Bu görevlerinin yanı sıra, bağımsız olarak (freelance) eğitim ve sosyal hizmet kurumlarında eğitmen, eğitim görevlisi ve süreç danışmanı olarak çalışmaktadır.

Simten Goren, çocuk yetiştirme, aracılık (mediation) ve Triple P konularında kurslar vermekte yetki sahibidir. Daha fazla bilgi icin: Linkedin.

“Kişisel öykülerin paylaşıldığı ilişkilerin gücüne yürekten inanıyorum”

İletişim bilgileri:

Simten Goren

simtengoren@gmail.com

06 - 461 094 70