over Synthese

Synthese zet zich in voor de professionalisering en deskundigheidsbevordering van beroepskrachten in het onderwijs en welzijnswerk. Vanuit haar achtergrond en ervaring heeft Simten Goren zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in culturele diversiteit, opvoedondersteuning en ouderbetrokkenheid.

Synthese gaat uit van de krachten die al aanwezig zijn in een organisatie. Zij creëert draagvlak en motivatie, zodat veranderprocessen van binnenuit op gang kunnen komen. Vanuit een analyse van de situatie en de behoefte van de klant zet zij een traject op dat onder andere bestaat uit: adviesgesprekken, coaching, training en procesbegeleiding.

In haar werkwijze besteedt Simten veel aandacht aan interactie en (zelf)reflectie. Het uiteindelijke doel is het onderling begrip te vergroten, waardoor de bereidheid tot verandering ontstaat. Diversiteit is zowel in haar privé als in haar professionele leven een vanzelfsprekendheid en een vast gegeven.