ervaring

Simten werkt bij de Haagse Hogeschool

als docent:

Faculteit Sociaal Werk & Educatie

Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

http://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/organisatie/organogram/faculteit-sociaal-werk-educatie

Academie voor Masters & Professional Courses

Post-HBO-opleiding: Bedrijfsmaatschappelijk werk

http://www.dehaagsehogeschool.nl/professional-courses/overzicht-opleidingen-trainingen/bedrijfsmaatschappelijk-werk/docenten

en als adviseur internationalisering.

Daarnaast werkt zij als zelfstandig trainer, docent en procesbegeleider bij diverse opleidingsinstellingen en welzijnsorganisaties.

Voorheen was zij werkzaam bij de Haagse Hogeschool als beleidsmedewerker Diversiteit. Zij heeft met Edwin Hoffman en het Koninklijk Instituut voor de Tropen het Handelingskader Diversiteit ontwikkeld. Lees hier meer over in het interview met Simten in Link 35.

Simten is bevoegd voor het geven van diverse cursussen op het gebied van opvoeden, mediation enTriple P.

Zie voor meer informatie LinkedIn.

Methodiekbeschrijving:

Draaiboek Ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning voor de basisschool

Project Capabel, stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam

Simten Goren-Kalayci, Paul Boersma

ISBN 90-808332-1-5