ervaring

Simten werkt bij de Haagse Hogeschool

als docent:
Faculteit Sociaal Werk & Educatie
Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Academie voor Masters & Professional Courses
Post-HBO-opleiding: Bedrijfsmaatschappelijk werk

en als adviseur internationalisering.

Daarnaast werkt zij als zelfstandig trainer, docent en procesbegeleider bij diverse opleidingsinstellingen en welzijnsorganisaties. 

Voorheen was zij werkzaam bij de Haagse Hogeschool als beleidsmedewerker Diversiteit. Zij heeft met Edwin Hoffman en het Koninklijk Instituut voor de Tropen het Handelingskader Diversiteit ontwikkeld. Lees hier meer over in het interview met Simten in Link 35.

Simten is bevoegd voor het geven van diverse cursussen op het gebied van opvoeden, mediation enTriple P.
Zie voor meer informatie LinkedIn.

Methodiekbeschrijving:
Draaiboek Ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning voor de basisschool
Project Capabel, stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam
Simten Goren-Kalayci, Paul Boersma
ISBN 90-808332-1-5