Om klubben

Klubbens historie

Af klubbens gamle protokoller fremgår det, at 3 medlemmer i 1883 blev anmodet om at arrangere en kapsejlads, vistnok for Kongelig Dansk Yachtclub. Og Holbæk Sejlklub har været nævnt som en af byens sportsklubber allerede i 1890. Derfor kan vi bare konstaterer, at der har været sejlet på Holbæk fjord og Isefjorden siden "tidernes morgen".

Fra sejlklubbens første protokol, første side, står følgende skrevet med sirlig håndskrift: "Sommeren 1922 sejlede Lærer Dalgaard og Frederiksen, Sjælland Rundt i Frederiksens Kutter " Margrethe". I Skælskør fik vi i den derværende Sejlklub dennes love der dannede grunlag for Holbæk Sejlklub."

Den 20. januar 1923 afholdtes stiftende generalforsamling for Holbæk Sejlklub. I den første sæson var der 23 aktive og 27 passive medlemmer. Kontigentet var 3 kr. for aktive, for ethvert i foreningens fartøjsregister optaget fartøj ligeledes 3 kr. årligt.

I 1923 lå bådene for svaj ud for det der i dag er den østligste del af trafikhavnen. Man fik siden etableret en egentlig bådebro, siden en mole og sluttelig en hyggelig, omend mindre, havn med klubhus og masser af miljø.

I 1960erne eksplodere tilgangen til sejlsporten, og havnen blev for lille. I begyndelsen af 1970'erne flyttede de første både til Dragerup Marina, og i 1980 blev den gamle havn endelig sløjfet for at arealet kunne indgå som en del af den stadigt voksende trafikhavn.

Med bygningen af Marinaen blev sejlklub og havn adskilt, såldes at Holbæk Marina i dag er en selvejende institution.

Sejlklubben fortsatte i eget regi, og vi bor i dag i vores nye klubhus i Holbæk Marinas østlige ende, samt naturligvis blandt de mange bådejere på broerne.

Historiske klip kan ses her

Vores 75 års Jubelæumsskirft

75 års jubilæumsskrift.pdf