Nyheder

Så blev det den officielle sæson afslutning med Standernedhalning i dag -

Hvor stander kom sikkert ned - De unge juniorsejler fik deres præmier - og der blev spist masser af pølser og nydt en lille en

Tak for det gode og store fremmøde.

For jer der ikke er kommet på land endnu nyd det sidste af det lune efterårs vejr Så må vi andre nyde det fra landpladsen

KÆMPE tak for hjælpen til alle hjælperne i dag
Kapsejllads udvalget: 

Se meget mere til vores onsdags sejladser, resultater m.m.  >>her<<


Nye hold for optimistjollesejlere

Har du lyst til at sejle optimistjolle og er mellem 8 og 10 år ? Så starter vi nye hold til ultimo maj ca. kl 17:30. 

Vi mødes ved jolleafdelingens røde spidshuse. 

For spørgsmål og tilmelding kontakt jolleafdelingen på: jolleafdeling@holbaek-sejlklub.dk

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har afholdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen - hvor den store opgave var at konstituere os.


Efter at Ole Poulsen er stoppet som formand skulle der findes en ny formand.


Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand: Hans Bruun-Jensen.

Næstformand: Pia Henriksen.

Kassere: Laus Rasmussen.

Sekretær: Mogens Andersen.

Menig medlem: Claus Johansen.

Menig medlem: Jan Schou Petersen.

Vi ser frem til at tage fat på de mange spændende opgaver.

MYGGEN

Fredag den 25. marts 2022

Nu er vi ved vejs ende.

Myggen er færdigrenoveret, og der mangler kun at bugsere Myggen ud til sin vante plads på fjorden.

Vi har på relativt kort tid fået udskiftet alt træværket med nyt, rengjort pontoner og malet det nye hus. 

Det har kostet adskillige  lørdage og eftermiddage for den ihærdige håndværkergruppe, der typisk har været på 6 til 8 personer. 

En stor tak til alle vores hjælpere. Det omfatter både medlemmer, men også havnens personale og Poul og Hans fra værftet. 

Tak, og godt at vi blev færdige før forårsklargøringen af vores egne både rigtig sætter ind. 

Pbv/

Ole Poulsen


Søndag , den 27. februar 

Tøndeslagning i Jolleafdelingen 2022


Flot vejr og mere end 20 jollesejlere med forældre deltog i tøndeslagningen på havnen.

To tønder. Den ene på molen, den anden over vand. Med et godt tilløb kunne man nå at give tønden over vandet et gog.

Så var det bare at svømme ind til stigen og stille op til næste slag.

De er godt nok seje - de jollesejlere.


Her kan du se vores klubbåd.

Det er er 31 fods aluminiumsbåd med Mercedes dieselmotor. Ligger ved bro 7.

Vi er i gang med at "forårsklargøre" båden. Den trænger, men det vidste vi godt.

Hvis jeres udvalg vil benytte båden så booker I på kalenderen. Se booking kalender nedenfor.

Første gang I vil benytte båden, så skal I have instruktion i brugen. Instruktionen får I hos skippergruppen.

Skippergruppen består af

Jan Schou Petersen

Niels Gaarde Bendtsen

Søren Grundtvig Sørensen

/Ole