Sedimentologische Kring

Welkom op de site van de Sedimentologische Kring. De Sedimentologische Kring is onderdeel van het KNGMG, en wij hebben de bevordering en stimulering van de sedimentologie in Nederland tot doel. Daartoe organiseren wij enkele malen per jaar excursies en lezingen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze activiteiten kan lid worden voor 10 euro per jaar, het grootste deel van de leden bestaat uit mensen die beroepsmatig met sedimentologie en verwante vakgebieden werken.

Komende activiteiten

Lakprofielenmiddag te Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen (English below)
Donderdag 10 november 14 - 17 uur

Het plan voor de lakprofielen-middag voor de Sedimentologische Kring,

is uit de collectie van de faculteit Geowetenschappen de volgende sets lakprofielen ten toon te stellen:

 • Een serie grote getijdegeul-profielen (subtidal, 10-15 m diep: bouwput Schaar, Neeltje-Jans, Oosterschelde; subrecent);
  begin jaren ’70 verzameld door Janrik van den Berg

 • Een serie grote lakprofielen van de Zuiderzeebodem (sloef op detritus; Oostelijk Flevoland; subrecent);
  begin jaren ’60 verzameld door Richard Boersma

 • Wellicht nog een enkele andere. Special requests hiervoor bijtijds naar k.m.cohen@uu.nl

Doelen van de middag zijn:

 • Interactieve show & tell over de twee sets profielen (wat er sedimentologisch in te zien is, hoe ze destijds zijn verzameld, hoe ze in onderwijs en onderzoek zijn gebruikt)

 • Gelegenheid zelf een lakprofiel-opname te doen (zelf tekenen en annoteren; inkijkje in tidal morpho-dynamics lakprofieloefening, COVID small group style)

 • Elkaar spreken, informatie uitwisselen, een kop koffie drinken.

 • Er is geen lezing o.i.d

English

The plan for the lacquer-peel afternoon for the Sedimentary Circle is as follows:

from the collection at UU/GEO we will put two sets of peels on display:

 • A series of large peels from the Oosterschelde tidal inlet, from subtidal depths 10-15 m below MSL,
  obtained in the early 1970ies by Janrik van den Berg in temporary building pits at time of construction of the Delta Works.

 • A series of large peels from the floor of the former Zuyderzee, obtained in the early 1960ies by Richard Boersma,
  at the time the Oost-Flevoland polder had just fallen dry.

 • Possibly a few nice ones more, if special requests for such are send in in time.

Aims of the afternoon are

 • Interactive show and tell explaining what to note in the peels (the sedimentology, as well as the history of acquisition and the use in teaching and research)

 • Opportunity to log one or two peels for yourself (drawing, annotating; have a peek at an Covid-time exercise for tidal morphodyanmics master students)

 • Meeting each other as sedimentary circle members, chat, have a coffee.

 • There is no lecture.

Foto 1: Profiel van Bouwput Schaar, with interpretation (from Martinius and Van den Berg (2011) ‘Tidal Atlas’ book. p.73)

Foto 2: Example of a Zuyderzee floor peel from Flevoland Polders

Op de planning:

 • Dagexcursie - 2022

 • Meerdagenexcursie - 2022

Recente activiteiten

Algemene Ledenvergadering & Antropoceen Symposium - Vrijdag 25 maart, Utrecht.

Op vrijdag 25 maart vond de algemene ledenvergadering van de Sedimentologische Kring plaats. Daarnaast werd een tweetal lezingen gegeven over de Sedimentologie van het Antropoceen.


15.00: Welkom


15.05 – 15.45: "Global fluvial sediment trends - Changes and Challenges" door dr. Frances Dunn (Utrecht University)


15.45 – 16.05: Algemene Ledenvergadering - Jaarafsluiting


16.05 – 16.15: Pauze


16.15 – 17.00: "Learning from natural sediment to tackle microplastic challenges" door dr. ing. Kryss Waldschläger (Wageningen University)


17.00: Borrel

Dagexcursie Lutterzand - 12 november 2021

Onder de bezielende leiding van Kees Kasse (VU) hebben we - eindelijk!, na vele uitstellen omwille van corona - de omgeving van de Dinkel in Twente bezichtigd. De ingesneden steilranden van deze meanderende rivier tonen een wisselend profiel bestaande uit stuifzanden, dekzanden en podzolen. In deze zanden, daterend vanaf het Midden-Weichselien, zijn vele cryoturbate structuren te herkennen, waaronder vorst- en ijswiggen. De dekzandstratigrafie in dit prachtige gebied biedt een unieke kans om de effecten van veranderende klimaatomstandigheden op het sedimentaire milieu te bestuderen.
Het was een mooie, zonnige herfstdag vol mooie profielwanden, fijne wetenswaardigheden verteld door Kees en interessante discussies binnen de groep. Foto's kunnen worden bekeken via deze link.

Het b
estuur bedankt Kees voor het leiden van de excursie en het voorgaande bestuur voor het mede opzetten hiervan

Online minisymposium ter ere van ons vijftigjarige bestaan

-- Terugkijken kan via deze link --

In 2021 bestaat de sedimentologische kring 50 jaar. Wij vierden dit feestelijke feit met een online minisymposium getiteld: “20.000 mm under the sea - Doggerland”.

Het minisymposium (in het Engels, vanwege de aanwezigheid van dr. Simon Fitch) heeft reeds plaatsgevonden op 16 juni.

De middag was gevuld met sprekers die het thema Doggerland (het sinds de laatste IJstijd onder water gelopen voormalige land in de Noordzee) vanuit verschillende perspectieven belichtten, zowel vanuit de sedimentologie, de geologie als de archeologie.

Het programma:

Het bestuur dankt de deelnemers - leden & niet-leden - voor hun aanwezigheid en enthousiasme bij het vieren van ons lustrum met dit symposium!


Algemene Leden Vergadering - 26 Januari 2021

De ALV vond dit jaar plaats in de vorm van een webinar gecombineerd met een twee lezingen.

15.00u: Welkom en opening

15:05u: Reinier Schijvershof (WUR) - Intertidal floodplain controls on centennial-scale morphological channel development : The Ems estuary

Abstract: Intertidal areas disappear in deltas worldwide because of land reclamations. In the Ems estuary (The Netherlands), the gradual embankment of a large intertidal embayment altered the planform and cross-sectional geometry of the estuary, leading to changes in the tidal regime and associated residual sediment transport patterns. As early as 1952, it was already suggested that these changes eventually caused a shift towards an alternative historical development of the geometric configuration of the channels; from a multiple to a single channel system. This provides a unique case to study the processes leading to the observed developments and evaluate the value of tidal-asymmetry based stability relationships to predict regime shifts in estuarine development.

15:40u: ALV - Jaarafsluiting

16:10u: Will McMahon (University of Hull) - Robust understandings of co-evolving life and Earth environments aid interpretations of Mars' sedimentary-stratigraphic record

Abstract: Orbital observation has revealed a rich record of fluvial landforms on Mars, with much of this record dating 3.6–3.0 Ga. Despite widespread geomorphic evidence, few analyses of Mars’ alluvial sedimentary-stratigraphic record exist, with detailed studies of alluvium largely limited to smaller sand-bodies amenable to study in-situ by rovers. Here we give an interpretation of a far larger, 1500-m-wide, 190-m-thick sedimentary succession identified from satellite imagery and located in the NW Hellas Basin. Models for siliciclastic deposition are largely based on sedimentary environments on Earth, where physical form and process is near ubiquitously influenced by biology in some way. To eliminate the influence of biology here, our interpretations of the sedimentary architecture at Hellas stem from tangible observations made from Earth’s Precambrian (pre- vegetation) record. The deposits mirror partial terrestrial analogues subject to low-peak discharge variation, implying that river deposition at Hellas was subject to semi-perennial, or even perennial, fluvial flow. Furthermore, conceptual advances in our understanding of how time is preserved at outcrop suggest active water-conduits may have been maintained for 100,000 years or longer. These results strongly suggest a precipitation-driven hydrological cycle was operational on Mars by the mid-Noachian, a finding only made possible through careful analogy with sedimentary rocks deposited on Earth in the absence of complex life.

16:45u: Bestuurswissel

Webinar - Jelgersma- en Escherprijs - Do 4 juni 2020

Het KNGMG heeft een jaarlijkse erkenning voor de beste scripties binnen de aardwetenschappen, die normaliter worden uitgereikt op het NAC. Dit jaar is de Jelgersmaprijs, voor beste BSc-thesis gewonnen door Marije de Vos van de VU. De Escherprijs, voor beste MSc-thesis, is gewonnen door Lonneke Roelofs van de UU. Helaas heeft de uitreiking dit jaar door welbekende omstandigheden niet kunnen plaatsvinden.

Omdat beide prijswinnaars en hun onderzoek de volledige aandacht verdienen, willen wij hen graag de gelegenheid bieden om een korte lezing te geven over hun scriptieonderwerp. Beide onderzoeken zijn gerelateerd aan de fluviatiele sedimentologie.

Het huidige programma (in het Engels) was als volgt:

15.45 - 16.00: Inloggen

16.00 - 16:05 : Introductie en korte uitleg

16.05 - 16.25: Marije de Vos - 'Evolution of the Upper Yangtze River: Reconstruction of the paleo-connection between the Upper Yangtze River and Red River'

Abstract: The evolution of the Upper Yangtze River has been a debated topic for Earth Scientists. Based on the geometry of the First Bend and the fluvial patterns in the south of Asia, it has been hypothesised that the Upper Yangtze River used to be connected to the Red River in the past. However, no consensus on the existence of this paleo-connection has been achieved yet. In this thesis, Ar-Ar dating of muscovite, biotite and sanidine minerals from sediments of the Jianchuan Basin has been performed in order to find evidence for this paleo-connection.

16:25 - 16:30: Vragenronde 1

16.30 - 16.50: Lonneke Roelofs - Morphology and evolution of natural levees – the importance of an often overlooked fluvial feature'

16:50 - 16:55: Vragenronde 2

17.00: Afsluiting

De webinar is opgenomen en is hier beschikbaar in mp4-formaat: Webinar - Jelgersma-en Escherprijs