Sedimentologische Kring

Welkom op de site van de Sedimentologische Kring. De Sedimentologische Kring is onderdeel van het KNGMG, en wij hebben de bevordering en stimulering van de sedimentologie in Nederland tot doel. Daartoe organiseren wij enkele malen per jaar excursies en lezingen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze activiteiten kan lid worden voor 10 euro per jaar, het grootste deel van de leden bestaat uit mensen die beroepsmatig met sedimentologie en verwante vakgebieden werken.

Aankomende activiteiten

Ad Hoc Uden Peelrandbreuk - 8 Oktober 15u

Naar aanleiding van het promotieproject van Rimbaud Lapperre (VU) is de gelegenheid ontstaan om in een sleuf van circa 30 meter lang de Peelrand breukzone te bekijken! Het onderzoek richt zicht voornamelijk op de hydrologische aspecten van deze slecht doorlaatbare breukzone, waarbij de sedimentologie natuurlijk ook van groot belang is. Wij willen jullie uitnodigen om onder leiding van Rimbaud Lapperre op maandag 8 oktober vanaf 15u een kijkje te komen nemen in de sleuf in Uden (Brabant). Graag horen we va onze mail (sedi.kring@gmail.com) of je van plan bent om aan te sluiten. Details over de exacte locatie zullen op een later tijdstip worden mede gedeeld aan de deelnemers

Dagexcursie Lutterzand - 13 Oktober

Onder leding van dr. Kees Kasse (VU) zullen we de omgeving van de Dinkel in Twente bezoeken. De steilranden van deze meanderende rivier ontsluiten een profiel van dekzanden, podzolen en stuifzanden. In deze zanden, daterend vanaf het Midden-Weichselien, zijn vele cryoturbate structuren te herkennen, waaronder vorst- en ijswiggen. De dekzandstratigrafie in dit prachtige gebied biedt een unieke kans om de effecten van veranderende klimaatomstandigheden op het sedimentaire milieu te bestuderen, dus schrijf je snel in via een mail naar: sedi.kring@gmail.com

Voor meer info over Lutterzand, zie hier: Link

Tweedaagse excursie Texel - 26/27 Oktober

Onder leiding van Albert Oost (Deltares) en de waddenvereniging gaan we zowel de sedimentologische historie als de actieve processen op het eiland bestuderen. Daarnaast staat een bezoek aan de Texelse bierbrouwer ook zeker op de planning. De excursie vindt plaats op vrijdag en zaterdag 26 en 27 oktober met één overnachting op Texel. De kosten zullen rond de 125 euro bedragen, en voor studentleden is er een speciale prijs van 80 euro. In verband met reserveringen is de uiterste inschrijfdatum vrijdag 21 september, met een maximum van 20 deelnemers. Schrijf je zo snel mogelijk in via een mail naar: sedi.kring@gmail.com

Metronoom bezoek - 19 November 16u

Samen met Maarten Kleinhans (UU) brengen we een bezoek aan zijn unieke getijdenstroomgoot, die sinds 2016 in gebruik is voor het bestuderen van riviermondingen. Deze maand zal hierin een estuarium op schaal worden nagebootst. Voorafgaand aan de bezichtiging zal er een korte introductie over de Metronoom gegeven worden door Maarten zelf. Daarnaast zal Steven Weisscher uitleg geven over de huidige experimenten en geeft Marcio Boechat Albernaz een korte lezing over een numeriek modelleerproject, waarbij de resultaten een analoog vormen voor de Nederlandse Holocene ondergrond.

Recente activiteiten

Ad Hoc - Harselaar Driehoek - 25 september

Met dank aan Bosch Beton mochten we een bezoek brengen aan de bouwput in de Harselaar-driehoek bij Barneveld. In deze bouwput was een ontsluiting van 100 à 200 meter lang en tot 6 meter diep zichtbaar, bestaande uit Pleistocene zanden van de Boxtel Formatie .

Foto's Sedikring

HighRes foto ijswig (N.Wisselmse)


Lezingen namiddag: Delta-Ontwikkeling - 5 Juni

Op dinsdag 5 juni vond er een lezingmiddag plaats in het TNO Auditorium te Utrecht. Aansluitend was er een borrel.

Titel lezingen:

'Anatomy of Mississippi Delta growth and its implications for coastal restoration' (Torbjörn Törnqvist)

'The southern North Sea: sea-level changes, palaeogeography and archaeology' (Marc Hijma)

Dagexcursie Het Gooi - 8 December

Deze dagexcursie nam ons mee naar het Gooi onder leiding van Prof. Jan Sevink (UvA). We hebben gekeken naar de ouderdom en ontstaan van stuifzanden en podzolen van het Holoceen als zowel het ontstaan van heidevelden in de regio.

Foto's - Sedikring

ALV - Ledenvergadering - 7 December

Naast de ledenvergadering waren er een drietal lezingen, met dit jaar als thema:

Holocene eolische afzettingen in Nederland

Harm Jan Pierik: A new integrated overview of Holocene drift-sand activity in the Netherlands

Unze van Buuren: bedload and suspended sand characteristics in a coastal Dune system, the Kennemerduinen

Jan Sevink: To be confirmed

Locatie: TNO - Utrecht

Meerdaagse excursie Bentheimer Zandsteen - 10 & 11 November

Onder leiding van Harmen Mijnlieff en Rory Dalman van TNO zijn we naar Bad Bentheim afgereisd om de Bentheimer Zandsteen van dichtbij te bekijken en de herkomst ervan te bediscussieren.

Bentheim revisited - Meer info

Fotos - Sedikring

Dagexcursie Brabantse Wal - 1 April 2017

Samen met Kees Kasse (VU) bezochten we de Brabantse Wal, een markante steilrand in de buurt van Woensdrecht. De steilrand vormt een overgang van hoge zandgronden naar lager gelegen zeekleipolders. Door het bezoeken van meerdere oude zandgroeves en met behulp van grondboringen heeft Kees ons meer weten te vertellen over de complexe onstaansgeschiedenis van dit kenmerkend morfologisch verschijnsel.

Fotos - Sedikring

Fotos - Bas van der Meulen