Sedimentologische Kring

Welkom op de site van de Sedimentologische Kring. De Sedimentologische Kring is onderdeel van het KNGMG, en wij hebben de bevordering en stimulering van de sedimentologie in Nederland tot doel. Daartoe organiseren wij enkele malen per jaar excursies en lezingen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze activiteiten kan lid worden voor 10 euro per jaar, het grootste deel van de leden bestaat uit mensen die beroepsmatig met sedimentologie en verwante vakgebieden werken.

Aankomende activiteiten

AFGELAST vanwege een gebrek aan animo - wordt verplaatst naar het najaar, datum wordt nog bekend gemaakt


Lezingen en bezoek aan de Metronoom

Samen met prof.dr. Maarten Kleinhans (UU) brengen we een bezoek aan zijn unieke getijden stroomgoot 'de Metronoom', die sinds 2016 in gebruik is voor het bestuderen van riviermondingen. In juni zal hierin een estuarium op schaal worden nagebootst. Voorafgaand aan de bezichtiging zal er een korte introductie over de Metronoom gegeven worden, alsmede meerdere lezingen van de vakgroep 'Process Sedimentology' .

De volgende lezingen staan op het programma:

Marcio Boechat Albernaz - Estuaries and tidal basins: stratigraphy in our numerical modelling and in the Old Rhine estuary

Maarten Kleinhans - Late Holocene estuaries in the Metronome

Steven Weisscher - Mid-Holocene transgressive estuary in progress in the Metronome

Na deze lezingen zullen we een bezoek brengen aan de Metronoom zelf, waarna nog een borrel zal volgen.Dagexcursie Lutterzand - 13 Oktober

Onder leding van dr. Kees Kasse (VU) zullen we de omgeving van de Dinkel in Twente bezoeken. De steilranden van deze meanderende rivier ontsluiten een profiel van dekzanden, podzolen en stuifzanden. In deze zanden, daterend vanaf het Midden-Weichselien, zijn vele cryoturbate structuren te herkennen, waaronder vorst- en ijswiggen. De dekzandstratigrafie in dit prachtige gebied biedt een unieke kans om de effecten van veranderende klimaatomstandigheden op het sedimentaire milieu te bestuderen, dus schrijf je snel in via een mail naar: sedi.kring@gmail.com


Recente activiteiten

Lezingen namiddag met thema: Delta-Ontwikkeling - 5 Juni

Op dinsdag 5 juni vond er een lezingmiddag plaats in het TNO Auditorium te Utrecht. Aansluitend was er een borrel.

Titel lezingen:

'Anatomy of Mississippi Delta growth and its implications for coastal restoration' (Torbjörn Törnqvist)

'The southern North Sea: sea-level changes, palaeogeography and archaeology'

(Marc Hijma)

Dagexcursie Het Gooi - 8 December

Deze dagexcursie nam ons mee naar het Gooi onder leiding van Prof. Jan Sevink (UvA). We hebben gekeken naar de ouderdom en ontstaan van stuifzanden en podzolen van het Holoceen als zowel het ontstaan van heidevelden in de regio.

Foto's - Sedikring

ALV - Ledenvergadering - 7 December

Naast de ledenvergadering waren er een drietal lezingen, met dit jaar als thema:

Holocene eolische afzettingen in Nederland

Harm Jan Pierik: A new integrated overview of Holocene drift-sand activity in the Netherlands

Unze van Buuren: bedload and suspended sand characteristics in a coastal Dune system, the Kennemerduinen

Jan Sevink: To be confirmed

Locatie: TNO - Utrecht

Meerdaagse excursie Bentheimer Zandsteen - 10 & 11 November

Onder leiding van Harmen Mijnlieff en Rory Dalman van TNO zijn we naar Bad Bentheim afgereisd om de Bentheimer Zandsteen van dichtbij te bekijken en de herkomst ervan te bediscussieren.

Bentheim revisited - Meer info

Fotos - Sedikring

Dagexcursie Brabantse Wal - 1 April 2017

Samen met Kees Kasse (VU) bezochten we de Brabantse Wal, een markante steilrand in de buurt van Woensdrecht. De steilrand vormt een overgang van hoge zandgronden naar lager gelegen zeekleipolders. Door het bezoeken van meerdere oude zandgroeves en met behulp van grondboringen heeft Kees ons meer weten te vertellen over de complexe onstaansgeschiedenis van dit kenmerkend morfologisch verschijnsel.

Fotos - Sedikring

Fotos - Bas van der Meulen