Sedimentologische Kring

Onderdeel van KNGMG


Welkom op de site van de Sedimentologische Kring. De Sedimentologische Kring is onderdeel van het KNGMG, wij hebben de bevordering en stimulering van de sedimentologie in Nederland tot doel. Daartoe organiseren wij enkele malen per jaar excursies en lezingen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze activiteiten kan lid worden voor 10 euro per jaar, het grootste deel van de leden bestaat uit mensen die beroepsmatig met sedimentologie en verwante vakgebieden  werken.

Komende activiteiten

ALV - Ledenvergadering - 7 December

Naast de ledenvergadering zullen er weer een drietal lezingen worden gegeven, met dit jaar als thema:

Holocene eolische afzettingen in Nederland

De volgende lezingen zullen worden gegeven:

Harm Jan Pierik: A new integrated overview of Holocene drift-sand activity in the Netherlands
Unze van Buuren: bedload and suspended sand characteristics in a coastal Dune system, the Kennemerduinen
Jan Sevink: To be confirmed

Locatie: Zaal 4, TNO - Utrecht, Tijd: ~16u

Dagexcursie Het Gooi - 8 December

Deze dagexcursie neemt ons mee naar het Gooi onder leiding van Jan Sevink (UvA). Hier gaan we kijken naar de ouderdom en ontstaan van stuifzanden en podzolen van het Holoceen als zowel het ontstaan van heidevelden in de regio. Opgeven voor deze excursie kan door een mail te sturen naa sedikring@gmail.com Meerdaagse excursie Bentheimer Zandsteen - 10 & 11 November

Dit jaar willen we het sedimentologisch veldseizoen graag afsluiten met een mooie tweedaagse excursie naar Bad Bentheim! Daar zullen we onder leiding van Harmen Mijnlieff en Rory Dalman van TNO de Bentheimer Zandsteen gaan bekijken en de herkomst ervan bediscussiëren.

De excursie vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 november, met één overnachting in Bad Bentheim zelf. De kosten zullen rond de 100 euro bedragen, inclusief ontbijt, lunch, eenmaal diner en overnachting (gedeelde kamers). Vervoer is op eigen gelegenheid.

In verband met de hotelreservering is de uiterste inschrijfdatum 8 oktober. Er is een maximumaantal deelnemers van 20. Schrijf je dus zo snel mogelijk in door een mail te sturen naar sedi.kring@gmail.com

Sedimentologisch interessante evenementen 2017-2018

IAS Meeting of Sedimentology     -     Tolouse (FR)                                              10-12 oktober
Palynologische Kring - Palynologendagen                                                            26-27 oktober
Sedkring Bad Bentheim excursie                                                                          10-11 november
BSRG Annual General Meeting  - Newcastle (UK)                                               16-19 december

Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC) - Veldhoven (NL)                   15-16 maart
European Geosciences Union - General assembly - Vienna (AT)                         13-18 april
International Sedimentology Congress (IAS) - Quebec (CA)                                 13-17 augustus
Recente activiteiten

Dagexcursie Brabantse Wal - 1 April 2017

Samen met Kees Kasse (VU) bezochten we de Brabantse Wal, een markante steilrand in de buurt van Woensdrecht. De steilrand vormt een overgang van hoge zandgronden naar lager gelegen zeekleipolders. Door het bezoeken van meerdere oude zandgroeves en met behulp van grondboringen heeft Kees ons meer weten te vertellen over de complexe onstaansgeschiedenis van dit kenmerkend morfologisch verschijnsel.