A) ESO- Educació secundària obligatòria

ACCÉS AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Podeu consultar la resolució del Departament d'Educació per la qual s'aproven les normes de PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA.
PREINSCRIPCIÓ:  del 13 al 22 de maig. -PROCÉS FINALITZAT. Preinscripcions fora de termini enviar la  sol·licitud emplenada signada  amb la documentació requerida al correu del centre  info@inscampsblancs.cat 
(*) Documentació: DNI alumne, TSI alumne, DNI pares, llibre de família, certificat d'estudis (PFI)  i documentació específica.

PUBLICACIÓ DE LLISTATS 
Del 2 al 5 de juny: reclamacions per correu electrònic info@inscampsblancs.cat 
7 de juliol : Llista d'admesos (alumnes que tenen plaça)
                    Llista d'espera    Llista de preinscrits 


MATRÍCULA: del 13 al 17  de juliol
Documentació ha enviar-se al correu del centre info@inscampsblancs.cat (preferent ment) o presencialment en horari de secretaria sense cita prèvia.
  1. FITXA PERSONAL DE L'ALUMNAT - És molt important que indiqueu una adreça electrònica de la família per la comunicació durant el curs.
  2. AUTORITZACIONS GENERALS 
  3. CARTA DE COMPROMÍS DE L'ESO
  4. AUTORITZACIÓ RECOLLIR ALUMNAT DINS HORARI ESCOLAR (en cas de malaltia i que els progenitors no puguin venir a recollir-los)
  5. RESGUARD DE LA QUOTA DE CENTRE PAGAMENT -  INDICACIONS PER REALITZAR EL PAGAMENT


Els  documents 1-4  són formularis s'han de descarregar a l'ordinador, emplenar i signar amb ADOBE ACROBAT. Per signar s'ha de accedir per "HERRAMIENTAS" i la signatura pot ser digital o simplement "aplicar tinta a firma", També es pot imprimir el document, signar amb bolígraf i tornar-lo a escanejar.


A l'ESO durant el curs 2020-2021 no s'utlitzaran llibres text.

A començamment de setembre l'equip directiu farà una reunió informativa a les famílies de 1R D'ESO
 
Ċ
Eva Nuñez,
12 de juny 2020, 13:23
Ċ
Eva Nuñez,
5 de jul. 2020, 7:05
Ċ
Eva Nuñez,
5 de jul. 2020, 7:05
Ċ
Eva Nuñez,
13 de jul. 2020, 0:11
Ċ
Institut Camps Blancs,
13 de jul. 2020, 14:14
Ċ
Eva Nuñez,
5 de jul. 2020, 8:20
Comments