C) Cicles Formatius Grau Mitjà

ACCÉS AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Podeu consultar la resolució del Departament d'Educació per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula.

CFGM Atenció a persones en situació de dependència, CFGM Electromecànica de vehicles, CFGM Carrosseria, CFGM Gestió administrativa, CFGM Estètica i bellesa, CFGM Perruqeria i cosmètica capil·lar i CFGM Instal·lacions de telecomunicacions.

Oferta inicial de places

CALENDARI, DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

PREINSCRIPCIÓ: del 2 al 8 de juny

  • Presentació de la sol·licitud amb suport informàtic: Accés a la sol·licitud Després s'haurà d'enviar al correu del centre info@inscampsblancs.cat el resguard de la sol·licitud i la documentació requerida (vegeu *) escanejada o fotografiada.

(*) Documentació:

alumnes menors de l'edat: DNI alumne, TSI alumne, DNI pares, llibre de família i titulació d'accés si és necessari.

alumnes majors d'edat: DNI alumne, TSI alumne i titulació d'accés si és necessari.

IMPORTANT: per fer la preinscripció s'ha de posar una nota aproximada de'accés, després el sistema validarà la nota amb la nota real de l'expedient de l'alumne/a.

PUBLICACIÓ DE LLISTATS

9 de juliol: Llista amb el barem provisional

Del 10 al 14 de juliol: reclamacions per correu electrònic info@inscampsblancs.cat

15 de juliol: Llista baremada amb les reclamacions resoltes

Nº de desempat: 6.151

20 de juliol: Llista amb nota d'accés definitiva

30 de juliol: Llista d'admesos (alumnat que aconsegueix la plaça)

Llista d'espera

Llista de preinscrits

MATRÍCULA: de l'1 al 7 de setembre (telemàtica)

Documentació ha enviar-se al correu del centre info@inscampsblancs.cat

  1. FITXA PERSONAL DE L'ALUMNAT - És molt important que indiqueu una adreça electrònica de la família per la comunicació durant el curs (alumnes menors d'edat)
  2. AUTORITZACIONS GENERALS
  3. AUTORITZACIÓ COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES (només per l'alumnat major d'edat)
  4. RESGUARD DE LA QUOTA DE CENTRE PAGAMENT - INDICACIONS PER REALITZAR EL PAGAMENT
  5. RESGUARD DEL TÍTOL DE L'ESO o HISTORIAL ACADÈMIC DE L'ESO // CERTIFICAT DE PROVA D'ACCÉS // ALTRES
  6. DNI I TSI DE L'ALUMNE (escanejat o fotografiat per le dues cares)

Els documents 1-3 són formularis s'han de descarregar a l'ordinador, emplenar i signar amb ADOBE ACROBAT.

Per signar s'ha de accedir per "HERRAMIENTAS" i la signatura pot ser digital o simplement "aplicar tinta a firma", També es pot imprimir el document, signar amb bolígraf i tornar-lo a escanejar.