B) BATXILLERAT - totes les modalitats

Podeu consultar la resolució del Departament d'Educació per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matríula
Municipis dins de l'àrea d'influència (Batxillerat artístic):  Sant Boi de Llobregat,  Santa Coloma de Cervelló,  Torrelles de Llobregat i  El Prat de Llobregat 

PREINSCRIPCIÓ:  del 27 maig al 3 de juny
  • Presentació de la sol·licitud amb suport informàtic:  Accés a la sol·licitud  Després s'haurà d'enviar al correu del centre info@inscampsblancs.cat el resguard de la sol·licitud i la documentació requerida (vegeu *) escanejada o fotografiada.
(*) Documentació: DNI alumne, TSI alumne, DNI pares, llibre de família i documentació específica.

PUBLICACIÓ DE LLISTATS 
Del 16 al 18 de juny: reclamacions per correu electrònic info@inscampsblancs.cat 
7 de juliol: Llista d'admesos 


MATRÍCULA: del 8 al 14  de juliol
Documentació ha enviar-se al correu del centre info@inscampsblancs.cat (preferent ment) o presencialment en horari de secretaria sense cita prèvia.
  1. FITXA PERSONAL DE L'ALUMNAT - És molt important que indiqueu una adreça electrònica de la família per la comunicació durant el curs (alumnes menors d'edat) 
  2. AUTORITZACIONS GENERALS 
  3. AUTORITZACIÓ COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES (només per l'alumnat major d'edat)
  4. RESGUARD DE LA QUOTA DE CENTRE PAGAMENT -  INDICACIONS PER REALITZAR EL PAGAMENT
  5. RESGUARD DEL TÍTOL DE L'ESO o HISTORIAL ACADÈMIC DE L'ESO


Els documents 1-3 són formularis s'han de descarregar a l'ordinador, emplenar i signar amb ADOBE ACROBAT. Per signar s'ha de accedir per "HERRAMIENTAS" i la signatura pot ser digital o simplement "aplicar tinta a firma", També es pot imprimir el document, signar amb bolígraf i tornar-lo a escanejar.


A BATXILLERAT durant el curs 2020-2021 no s'utlitzaran llibres de text.Ċ
Eva Nuñez,
25 de maig 2020, 7:12
Ċ
Eva Nuñez,
25 de maig 2020, 7:10
Ċ
Eva Nuñez,
12 de juny 2020, 13:20
Comments