Overleg‎ > ‎

Werkgroepen

Werkgroepen ontstaan vanuit de stuurgroepen of vanuit regionaal overleg om rond een bepaald thema te werken of om een welbepaalde activiteit of evenement op te starten. Hieronder volgt een overzicht van de actuele werkgroepen.

Werkgroep Armoedetoets en Begeleidingstool
Het ontwikkelen van een lokale armoedetoets als participatief proces waarlangs overheidsactoren, in dialoog met andere betrokken actoren, vooraf de impact van het beleid op armoede, op mensen in armoede of op ongelijkheid die tot armoede kan leiden in kaart brengt (cfr. armoedetoets Vlaamse overheid).

Kwetsbare gezinnen zijn niet altijd op de hoogte van hun rechten en het bestaande dienstverleningsaanbod. Ook  voor intermediairen is het niet altijd evident om een goed zicht te hebben op het hulp- en dienstverleningsaanbod. Hiervoor ontwikkelde de stad Aalst een 'overzicht van rechten en diensten voor kwetsbare gezinnen' en een 'doorverwijskaart'. Beide tools zijn te allen tijde hier te raadplegen.

Voorzitter: Isabelle De Wuffel - Stad Aalst | isabelle.dewuffel@aalst.be 
Werkgroep Welzijnsdag Aalst
Naar aanleiding van het sterk gewijzigde Aalsterse welzijnslandschap en ook op vraag van haar partners in het werkveld, organiseert het Aalsters Sociaal Overleg in samenwerking met de stad Aalst een grote open Welzijnsdag op 19 oktober 2018. Het doel van deze activiteit is dat zoveel mogelijk diensten en organisaties, actief binnen het thema 'Welzijn en Gezondheid' hun deuren openzetten voor andere welzijnswerkers zodat ze op een heel laagdrempelige manier kunnen kennismaken met het welzijnsaanbod in Aalst.

Voorzitter: Isabelle De Wuffel - Stad Aalst | isabelle.dewuffel@aalst.be
Werkgroep Spijbelen - Samen tegen Schooluitval
Vanuit deze werkgroep organiseert RWO ARA vzw in samenwerking met het LOP, de lokale scholen uit Aalst, CLB's en het Netwerk tegen Schooluitval elk jaar een uitwisselingsmoment. In 2018 organiseert zij een 'Denktank frisse ideeën voor een sterk onderwijsbeleid in Aalst'. Geformuleerde aanbevelingen worden gebundeld in een beknopt memorandum in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorzitters: Jacqui Cottyn - Ondervoorzitter RWO ARA vzw | jacqui_cottyn@hotmail.com
                   Jacky Deblaere - LOP-deskundige | jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be Werkgroep Armoede Geraardsbergen
Deze werkgroep is ontstaan vanuit het Welzijnsoverleg Geraardsbergen en een samenwerking tussen CAW Oost-Vlaanderen, Hart boven Hard Geraardsbergen, Huis van het Kind Geraardsbergen, Kind & Gezin, Stad Geraardsbergen, Stop Armoede, Wijkcentrum De Poort, Welzijnsschakel Steksken en RWO ARA vzw.

In het kader van de Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting op 17 oktober wordt elk jaar een sensibiliseringsactie op poten gezet in Geraardsbergen. Bij de organisatie worden mensen in armoede betrokken. Het doel van deze actie is om de brede bevolking te sensibiliseren en hen bewust te maken en te laten nadenken over het bestaan van armoede in onze samenleving. Het thema in 2018 is Lokaal Sociaal Beleid.

Voorzitter: Renaat Aelbrecht - Stop Armoede | renaat.aelbrecht@telenet.be
Werkgroep De Link
In deze werkgroep zetelen leden van de stuurgroep van het Welzijnsoverleg Geraardsbergen. De werkgroep komt sporadisch bijeen wanneer er een activiteit vanuit het WOG georganiseerd wordt. In 2018 viert het WOG haar 20-jarig bestaan. Werkgroep De Link organiseert daarvoor een interactieve vorming gericht naar welzijnswerkers op 23 oktober 2018. 

Voorzitter: Yoshi Vervaet - RWO ARA vzw | info@rwo-ara.beWerkgroep Armoede Ninove
Deze werkgroep is een samenwerking tussen CAW Oost-Vlaanderen, Lejo vzw, RWO ARA vzw, Kind & Gezin, Vrij CLB Ninove, Stad Ninove, Teledienst Ninove en OCMW Ninove. 

In het kader van de Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting organiseert deze werkgroep elk jaar een sensibiliseringsactie in Ninove. In 2018 wordt onder het thema Lokaal Sociaal Beleid het improvisatiegezelschap Inspinazie Nue uitgenodigd op 19 oktober 2018. Zij vertrekken vanuit de oplossingen die mensen in armoede aanreiken om de drempels die ze dagelijks ervaren weg te werken. Een vrolijke voorstelling over een gevoelig thema met als titel 'De dag dat ik burgemeester ben ...'.

Voorzitter: Karen Mariën - Vrijwilliger Vrij CLB Ninove | karen.marien@clbninove.be 


Comments