Overleg‎ > ‎

Werkgroepen

Werkgroepen ontstaan vanuit de stuurgroepen of vanuit regionaal overleg om rond een bepaald thema te werken of om een welbepaalde activiteit of evenement op te starten. Hieronder volgt een overzicht van de werkgroepen die opgestart zijn in 2016 en/of verder gezet worden in 2017.

Werkgroep welzijnsdag
Deze werkgroep is opgericht vanuit het WON en dit in het kader van de Welzijnsdag die doorging op 22 april 2016 te Ninove. Deze werkgroep werd voorgezeten door Tim Willems - OCMW Ninove.

In Ninove is er een aanzienlijk aantal hulpverleningsorganisaties en welzijnsdiensten actief. Het grote en ruime aanbod, herstructureringen binnen de sector of personeelsverschuivingen binnen de eigen organisatie maken dat soms ook de welzijnswerker nood heeft aan een update. 

Tijdens de Welzijnsdag bestond de mogelijkheid een bezoek te brengen aan verschillende organisaties. Resultaat: een 100-tal deelnemers gingen op bezoek bij welzijnsorganisaties die hun deuren openden en hun werking op een creatieve manier voorstelden. In totaal telden we 44 standhouders verdeeld over 10 verschillende locaties binnen het centrum van Ninove. Telkens stonden enkele medewerkers van een welbepaalde dienst klaar met een woordje uitleg over de werking van deze dienst. 

Kortom, een inspirerende dag waar kennis werd vergaard, routes al fietsend en wandelend werden afgelegd, nieuwe contacten werden gelegd, het WON haar 25-jarig bestaan vierde en hun nieuwe logo landeerde, ...

Nogmaals enorm veel dank aan alle deelnemers, welzijnspartners en andere betrokkenen voor jullie aanwezigheid, inzet en engagement. 

Bekijk ook het promofilmpje en meer gedetailleerde info over deze Welzijnsdag verder op deze website.Werkgroep studiedag zorg
In het kader van de studiedag 'Samen bouwen aan de ideale zorg' die doorging op 1 december 2016 te Zottegem, werd vanuit het WORZ deze werkgroep in het leven geroepen. De voorzitster van deze werkgroep was Jeanine Bellens - OCMW Zottegem. 

De zorgsector is in volle beweging. Nieuwe zorgnoden en andere verwachtingen van de zorgvrager dagen ons uit hierop een passend antwoord te bieden. Tegelijkertijd verkent het Vlaamse beleid nieuwe paden onder de noemer van 'vermaatschappelijking van de zorg'. Zorg vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid en een samenspel tussen de zorgvragen met zijn informele netwerk (partner, kinderen, familie, buurt) én de professionele hulpverlening.

Samen creatief dromen en duurzaam bouwen aan de ideale zorg waren de uitdagingen van deze inspiratiedag. De dromen werden via de GPS-methodiek geplaatst in een realistisch, haalbaar kader. De resultaten worden gebundeld in het charter 'Samen bouwen aan de ideale zorg'. De deelnemers kunnen het charter bezorgen aan hun dienst, instelling of lokaal bestuur zodat we samen verder kunnen bouwen aan een duurzaam toekomstig zorgbeleid.

Resultaat: een intensieve en succesvolle studiedag. We telden een 80-tal deelnemers, gaande van welzijnswerkers, mantelzorgers en vrijwilligers tot beleidsmedewerkers.

Een grote dank aan alle aanwezigen en moderatoren voor hun inzet. Een speciale dank aan Cis Dewaele (Reach Out), Jessica De Maeyer (Expertisecentrum HoGent), Joke Vandewalle (VVSG) en Jeanine Bellens (OCMW Zottegem) voor het uitdenken en organiseren van deze studiedag. 

Bekijk ook meer gedetailleerde info over deze studiedag verder op deze website.


Werkgroep actiedag 17/10
Deze werkgroep is ontstaan vanuit het WOG en een samenwerking tussen Wijkcentrum De Poort, Stop Armoede, Hart boven Hard, OCMW Geraardsbergen, Welzijnsschakel Steksken, RWO ARA vzw en Stad Geraardsbergen.

In het kader van de Nationale dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting op 17 oktober 2016 werd een sensibiliseringsactie op poten gezet in Geraardsbergen. Bij de organisatie werden zowel mensen in armoede alsook leerlingen uit de basisscholen te Geraardsbergen betrokken om ook hen bewust te maken en te laten nadenken over het bestaan van armoede in onze samenleving. Ervaringsdeskundigen die in armoede geleefd hebben brachten een persoonlijke en beklijvende getuigenis voor de klas en lanceerden de oproep tot het creëren van een kunstwerkje, collage, gedicht, … het versieren van een stoel rond het thema armoede. De resultaten van hun creatieve, speelse inbreng werden tijdens het voormiddag gedeelte uitgestald tijdens een stoelenactie op de markt. Tijdens het namiddag gedeelte werden de kunstwerkjes tentoongesteld in JC De Spiraal waar een interactieve tentoonstelling plaatsvond.

We telden een opkomst van maar liefst 250 bezoekers in de namiddag en een 40-tal aanwezige welzijnspartners tijdens het daaropvolgende dialoogmoment tussen ervaringsdeskundigen en Schepen Fernand Van Trimpont. 

  

Werkgroep planning netwerkevent gezondheidsmarkt
Deze werkgroep, ontstaan vanuit de Dienst Integrale Veiligheid Stad Aalst kwam tot stand in functie van het netwerkevent gezondheidsmarkt dat doorging op 22 november 2016. Andere partners in de werkgroep waren Logo Dender en RWO ARA vzw. Deze werkgroep werd voorgezeten door Isabelle De Wuffel en Thalita Temmerman – Stad Aalst.

We telden ruim 90 aanwezige deelnemers en een infomarkt met standhouders waaronder PC Zoete Nood Gods, Bond Moyson, Logo Dender, Kind en Gezin, Wit-Gele Kruis, CAW Oost-Vlaanderen, Liberale Mutualiteit, … Deelnemers konden naast het bezoeken van de infomarkt tevens zich inschrijven voor het volgen van workshops. De volgende 3 workshops werden aangeboden: Kind en Gezin, Bond Moyson en Logo Dender-Vigez.

  Werkgroep de link
In deze werkgroep zetelen leden van de stuurgroep van het WOG. De werkgroep komt sporadisch bijeen wanneer er een activiteit vanuit het WOG georganiseerd wordt. De voorzitter van deze werkgroep is Yoshi Vervaet – RWO ARA vzw.


Werkgroep begeleidingstool
Deze werkgroep is ontstaat vanuit Stad Aalst in het kader van het lokaal beleidsplan (kinder)armoedebestrijding. Het doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van een begeleidingsinstrument dat een overzicht biedt van alle rechten waarop kwetsbare gezinnen een beroep kunnen doen alsook een overzicht van de Aalsterse diensten bij wie ze hiervoor terecht kunnen. Een soort ‘rechtenverkenner’ op het niveau van Aalst.

Door het verspreiden van dit begeleidingsinstrument bij lokale sociale organisaties worden kwetsbare gezinnen beter proactief geïnformeerd en toegeleid naar bestaande rechten en diensten om zo onderbescherming tegen te gaan.

Voor de hulp- en dienstverlener wordt op die manier de mogelijkheid gecreëerd om buiten de eigen sector kennis te maken met het bestaande aanbod, waardoor mensen meer integraal begeleid en toegeleid worden.

De werkgroep wordt voorgezeten door Isabelle De Wuffel en Thalita Temmerman – Stad Aalst. Partners binnen de werkgroep zijn onder meer OCMW Aalst, Kind en Gezin, RWO ARA vzw, Vierdewereldgroep Mensen voor mensen, CLB GO! Dender, Familiehulp, IBSO De Horizon, VCLB Aalst, ’t Nest.
De werkgroep werd opgestart in het najaar 2016 en zal worden verdergezet in 2017. Werkgroep armoedetoets
Deze werkgroep is ontstaat vanuit Stad Aalst in het kader van het lokaal beleidsplan (kinder)armoedebestrijding. Het doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van een begeleidingsinstrument dat een overzicht biedt van alle rechten waarop kwetsbare gezinnen een beroep kunnen doen alsook een overzicht van de Aalsterse diensten bij wie ze hiervoor terecht kunnen. Een soort ‘rechtenverkenner’ op het niveau van Aalst.

Door het verspreiden van dit begeleidingsinstrument bij lokale sociale organisaties worden kwetsbare gezinnen beter proactief geïnformeerd en toegeleid naar bestaande rechten en diensten om zo onderbescherming tegen te gaan.

Voor de hulp- en dienstverlener wordt op die manier de mogelijkheid gecreëerd om buiten de eigen sector kennis te maken met het bestaande aanbod, waardoor mensen meer integraal begeleid en toegeleid worden.

De werkgroep wordt voorgezeten door Isabelle De Wuffel en Thalita Temmerman – Stad Aalst. Partners binnen de werkgroep zijn onder meer OCMW Aalst, Kind en Gezin, RWO ARA vzw, Vierdewereldgroep Mensen voor mensen, CLB GO! Dender, Familiehulp, IBSO De Horizon, VCLB Aalst, ’t Nest.
De werkgroep werd opgestart in het najaar 2016 en zal worden verdergezet in 2017. Werkgroep spijbelen - samen tegen schooluitval
Deze werkgroep werd terug in het leven geroepen door RWO ARA vzw in samenwerking met L.O.P. SO Aalst op vraag van het Vrij CLB Aalst en dit naar aanleiding van de Vlaamse Krachtlijnen inzake aanpak van de spijbelproblematiek.

In het najaar 2016 kwam de werkgroep één keer samen en werd voorgezeten door Dhr. Jacqui Cottyn – Ondervoorzitter RWO ARA vzw. De Vlaamse Krachtlijnen werden toegelicht door parketcriminoloog Sven Vandermeiren. Aanwezige partners op dit overleg waren onder meer VTI Aalst, CLB GO! Dender, RWO ARA vzw, L.O.P. SO Aalst, Politiezone Aalst Sociale Dienst, VCLB Aalst, JAC Aalst – Zuid-Oost-Vlaanderen, SVI Gijzegem, TechniGO! Aalst, CLW VTI De Kering, VTI De Puytenput.

Uit dit overlegmoment kwam het voorstel om een activiteit te organiseren in 2017 waarbij rond cases zal gewerkt worden. Tevens is het de bedoeling om in de toekomst een soortgelijke werkgroep op te starten in de andere regio’s. 

Comments