RWO ARA vzw‎ > ‎

Wat doet een RWO?

Wat doet een RWO wel?

Het RWO ondersteunt vanuit een onafhankelijke positie de welzijns- en gezondheidsactoren in jouw regio door
  • het organiseren van afstemming, samenwerking en overleg
  • het bevorderen of faciliteren van netwerkvorming
  • het beheer van www.desocialekaart.be
  • informatiedoorstroming over welzijnsmateries
  • deskundigheidsbevorderende initiatieven

Wat doet het RWO niet?

  • Diensten aanbieden aan particulieren
  • Acties ondernemen met winstoogmerk
  • Subjectieve keuzes maken in een overleg
  • Buiten de grenzen van het werkingsgebied werken

Comments