Inkanteling in de eerstelijnszone(s)

RWO-werking kantelt in

binnen ELZ Regio Aalst


Op 1 juli 2020 kantelt de werking van het Regionaal Welzijnsoverleg arr. Aalst in binnen de Eerstelijnzone Regio Aalst. We hebben constructieve gesprekken met ELZ Dender-Zuid en ELZ Panacea om ook daar expertise, samenwerking en ondersteuning te bieden en in te kantelen vanaf januari 2021.

De expertise die het RWO gedurende jaren heeft opgebouwd om welzijnspartners te informeren, netwerken uit te bouwen en welzijnsoverleg te faciliteren is een grote meerwaarde voor de werking van de ELZ's. Want evenals het RWO staat ook de ELZ voor samenwerking en afstemming in functie van een kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnszorg en hulpverlening. Met een prominente rol voor de vragen en noden van de personen met een zorg en ondersteuningsnood.

De inkanteling is dan ook een unieke kans om zorg, welzijn, gezondheid en lokale besturen nog sterker te verbinden. Maar ook andere sectoren een stem te geven in dit nieuwe verhaal. Het betekent geen einde, maar een begin van nieuwe opportuniteiten.

Vol enthousiasme blijven we onze rol opnemen voor alle hulpverleners, sociaal werkers en hun organisaties. Wij geloven immers in een gemeenschappelijk verhaal, de kracht van samenwerking en de nood aan heldere informatie. Omdat het vandaag meer dan ooit nodig is om knelpunten te signaleren, om hulp te bieden en om hulp te kunnen vinden.

We willen al onze partners, leden, collega’s bedanken voor de jarenlange samenwerking en uitnodigen om samen met ons de basis te leggen voor een structurele verdere/nieuwe samenwerking in de toekomst.


Surf naar www.eerstelijnszone.be voor meer informatie rond de werking van eerstelijnszones.

Wensen jullie nieuws of andere communicatie met ons te delen of te verspreiden?

Samenwerking in het kader van een evenement of een project? Contacteer mij via yoshivervaet@elzregioaalst.be