Overleg‎ > ‎

Stuurgroepen

Het doel van de vergaderingen met de leden van de stuurgroepen is informatie-uitwisseling tussen de sociale partners. Dit om op de hoogte te blijven van wat er in de regio of in de organisatie zelf leeft alsook om bepaalde noden of knelpunten te achterhalen en deze bespreekbaar te maken. Daarnaast is het ook voor de aanwezigen een manier om elkaars organisatie beter te leren kennen en wordt er gekeken hoe onderling kan samengewerkt worden tussen de aanwezige organisaties en lokale besturen. Het RWO ARA vzw speelt een faciliterende rol bij deze overlegmomenten door de agenda op te maken in samenspraak met de voorzitter, de uitnodigingen te versturen en het verslag te verzorgen en te verspreiden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de stuurgroepen binnen arrondissement Aalst.

Aalsters sociaal overleg - ASO
In 2017 kwam het ASO 4 keer samen. Er werden twee korte werkbezoeken aan de Zorgbalie - OCMW Aalst en Huis van het Kind Aalst georganiseerd. We telden ruim 30 aanwezigen vanuit 19 verschillende diensten.

Diensten die in 2017 uitgenodigd werden om een toelichting te geven: TeSaam, O.V.O.K. Zottegem, Mobiel Team Acute en Langdurige Zorg.

Voorzitter: Marleen Van Himbeeck | marleen.vanhimbeeck@aalst.be

Welzijnsoverleg Geraardsbergen - WOG
In 2017 waren er 3 vergaderingen van het WOG, telkens gekoppeld aan 'Boterhammen in het werkveld'. Het informele netwerkmoment bij uitstek voor welzijnswerkers in Geraardsbergen met een boeiende toelichting van een nieuwe werking of dienst.

Diensten die in 2017 uitgenodigd werden op hetWOG om een toelichting te geven: VDAB project W², Leerpunt ZOVL, Groep Intro Werk-welzijn, Bednet.

Voorzitter: Yoshi Vervaet | info@rwo-ara.be

Welzijnsoverleg Ninove - WON
In 2017 vonden er 5 bijeenkomsten van de stuurgroep van het WON plaats, waarvan er een paar gekoppeld werden aan een 'Middaglunch', een netwerkmoment voor welzijnswerkers in Ninove met een interessante toelichting van een nieuwe werking of dienst. Vanuit het WON werd dit jaar de interactieve vorming 'Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond' georganiseerd. Deze vorming, gebracht door Imboorling kende een enorm succes. We telden maar liefst een 80-tal aanwezigen.

Diensten die in 2017 uitgenodigd werden om een toelichting te geven: Sociale Kaart, De Katrol, Burenbemiddeling

Voorzitter: Tim Willems | tim.willems@ocmw.ninove.be

Welzijnsoverleg regio Zottegem - WORZ
In 2017 kwam de stuurgroep 3 keer samen. Naar aanleiding van de studiedag 'Samen bouwen aan de ideale zorg' in 2016, werd een charter opgemaakt met de gebundelde resultaten, actiepunten en projecten. Dit charter werd voorgesteld in 2017 aan de lokale besturen. Dit initiatief werd gelinkt aan het decreet Lokaal Sociaal Beleid. 

Diensten die in 2017 uitgenodigd werden om een toelichting te geven: Geïntegreerde zorg voor de chronische zieke, Kringwinkel 't Vierkant, Logo Gezond+, Leerpunt ZOVL, BOV-project, Voedseltuinproject Rijkbos.

Voorzitters:    Jeanine Bellens | jeanine.bellens@ocmw.zottegem.be
                     Karen Schoenmakers | karen.schoenmakers@ocmw.zottegem.be

Bij vragen of opmerkingen rond deze stuurgroepen, neem contact op via info@rwo-ara.be 
Comments