Overleg

Er wordt in de regio op verschillende niveaus overlegd. Hieronder een overzicht van het georganiseerd overleg en een woordje uitleg bij de gebruikte benamingen ervoor.


Onder de benaming 'lokaal ankerpunt' of 'lokale stuurgroep' wordt een neutraal, duidelijk herkenbaar en bereikbaar punt in de regio verstaan, waar welzijnsvoorzieningen terecht kunnen voor oriëntatie en voor informatie inzake het brede welzijnsveld.

Vanuit het RWO ARA vzw worden initiatieven genomen om op een actieve wijze en met een zo ruim mogelijk aantal partners op regionale schaal intersectoraal overleg op gang te brengen, te coördineren en te stimuleren. Het ankerpunt treedt op als toegangspoort tot een ruim en breed welzijnsveld waarbinnen alle lokale en regionale welzijnspartners elkaar kunnen vinden en gemobiliseerd worden.

Verder kunnen stuurgroepen ervoor kiezen om aparte 'werkgroepen' op te starten. Deze werkgroepen nemen dezelfde vorm aan als de stuurgroepen, maar werken rond een specifiek thema dat aansluit bij de noden in een bepaalde regio. Het doel van een werkgroep kan zowel een activiteit, een project of overleg rond een bepaald lokaal of regionaal thema inhouden.

Ook zullen we onder de noemer 'overleg' projecten en activiteiten delen die lokaal, regionaal of provinciaal opgezet worden in het kader van welzijn en gezondheid. Dit met een kort woordje uitleg, datum en locatie. Welzijnsorganisaties of lokale besturen in de regio die projecten, activiteiten of evenementen plannen en dit via onze website of nieuwsbrief graag delen, kunnen dit steeds melden via info@rwo-ara.be 


Takenpakket van het RWO bij deze overlegmomenten?

Het RWO ARA biedt zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning aan de stuurgroepen. Met dit budget bekostigen zij hun algemene werking en activiteiten. De inhoudelijke ondersteuning omvat het opmaken van de agenda, de uitnodigingen opmaken en versturen naar de partners, het verslag schrijven en opvolgen, vergaderruimte en faciliteiten voorzien, ...