Nieuws uit de diensten


RWO ARA vzw wil je hier op de hoogte houden van het nieuws uit de diensten en de evoluties binnen de sector van welzijn en zorg in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Geplaatst 8 aug. 2017 06:15 door Yoshi Vervaet   [ 18 okt. 2018 03:13 bijgewerkt ]

 
ONLINE SINDS
 
THEMA
9 okt 2018De Oever succesvol gestart
In februari 2018 werd de knoop doorgehakt en werd overgegaan tot aankoop van het voormalige bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis aan de Albrechtlaan 117 in Aalst. Na enkele maanden hard werken en voorbereiden was het op 1 oktober eindelijk zover, de opening van de tweede site van WGC Daenshuis, De Oever. Lees hier verder en klik hier voor wat praktische info.
5 okt 2018Geef je lokaal project een boost via Streekmotor23
Streekmotor23 steunt lokale initiatieven en zamelt hiervoor middelen in bij inwoners en bedrijven. Op die manier werden in 2017 en 2018 reeds 12 concrete projecten mogelijk gemaakt. Dit najaar selecteert Streekmotor23 nieuwe projecten. Grijp je kans en dien jouw projectidee in ten laatste op 22 november 2018. Lees hier verder, bekijk het persbericht en lees zeker ook de projectvoorwaarden
3 okt 2018Uit de Marge / CMGJ vzw lanceert nieuw project 'Zo geflikt'
Begin september is Matthijs Spittel gestart als projectleider van Zo Geflikt. Hij zal de komende twee jaar samenwerken met jongeren, jeugdwerkers en politieagenten om de relatie tussen de verschillende partijen te verbeteren. Lees hier verder.
20 sep 2018#GeefMe1Minuut
Unia lanceerde op 10 september de wedstrijd #GeefMe1Minuut, waarmee leerkrachten samen met hun leerlingen van de derde graad secundair 5000€ kunnen winnen! De deadline voor het inzenden is 30 november 2018. Lees hier verder.
20 sep 2018mijnstemtelt.be #kunjijkiezen
'Ieders stem telt' lanceert een online spel dat spelers in de schoenen zet van mensen in armoede. Het spel wil sensibiliseren en geeft de plannen van lokale politici mee. Lees hier verder.
19 sep 2018ZoZo Zottegem Zorg! Spring mee op onze ZoZo-tandem!
Op de ZoZo tandem vorm jij als vrijwilliger een team met een medewerker van een professionele thuiszorg-verplegingsdienst. Samen doorbreken jullie de stilte van de vereenzaming bij alleenstaande ouderen. Lees hier verder. 
7 sep 2018Enkele assistentiewoningen beschikbaar te Herzele
Mocht u cliënten of collega's hebben die op zoek zijn naar een assistentiewoning in de regio, lees dan hier verder.
5 sep 2018Vernieuwde werking dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht
Wegens herstructurering van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) reorganiseert ook de juridische dienstverlening over de rechtspositie van vreemdelingen. Lees hier verder.
31 aug 2018Drugs, alcohol, gamen en gokken. Samen doen we er wat aan!
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe flyer rond drugpreventie en begeleiding. Lees hier meer.
30 aug 2018www.eerstelijnszone.be
www.eerstelijnszone.be staat online. Voorlopig nog maar één pagina per zone, met situering en contactgegevens. Lees hier verder. 
8 aug 2018Care4Refugees
Twee psychologen ontwikkelde voor de stabilisatiefase van hun traumabehandelingen met asielzoekers en vluchtelingen een uniek project. Lees hier verder.
7 aug 2018Projectoproep 2018 'Informele netwerken'
De coördinerend minister van Armoedebestrijding wenst projecten te ondersteunen die het persoonlijke netwerk van mensen in armoede versterken. Het uiteindelijke doel is om armoede structureel te bestrijden door het verhogen van de zelfredzaamheid van deze kwetsbare doelgroep. Lees hier verder.
10 juli 2018Groepsaanbod Kinderen Uit de Knel
In het najaar van 2018 gaat dit hulpaanbod voor gezinnen in een conflictueuze scheiding van start in Zuid-Oost-Vlaanderen. Lees hier verder. 
29 juni 2018Centralisatie van CAW-werkingen
Er werden drie CAW-werkingen binnen Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen gecentraliseerd naar één nieuw CAW Huis. Lees hier verder.
12 juni 2018Wijziging openingsuren Huis van het Kind Aalst
Vanaf maandag 18 juni 2018 wijzigen de openingsuren van het Huis van het Kind. Om je beter op weg te helpen, werken we voortaan meer op afspraak. Lees hier verder.
12 juni 2018Provinciale Uitleendienst. Gegevens aanpassen.
De provinciale Uitleendienst met vestigingen Gent, Geraardsbergen en Sint-Niklaas moderniseert. De papieren versie om gegevens van de vereniging door te geven is verleden tijd. Lees hier verder.
8 juni 2018SAM. Steunpunt Mens en Samenleving.
Dit jaar werd SAM geboren. SAM zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven. SAM ondersteunt praktijkwerkers en structuren die daartoe bijdragen. Lees hier verder.
5 juni 2018Update de gegevens van je eigen organisatie op de Sociale Kaart
Is jouw fiche op de Sociale Kaart nog actueel? Kijk je fiche regelmatig na en pas aan waar nodig. Dit kan op twee manieren. Lees hier verder. 
30 mei 2018Bekendmaking IROJ
Het IROJ OVL is een overlegorgaan waar de 6 sectoren van de Integrale Jeugdhulp, aangevuld met andere belangrijke partners, overleg plegen over allerhande thema's m.b.t. de jeugdhulp. Het IROJ OVL heeft een website gemaakt waar alle informatie verzameld wordt. Lees hier verder. 
15 mei 2018Data & Analyse Oost-Vlaanderen
Na het wegvallen van de persoonsgebonden materie van de provincies, werd het voormalige Steunpunt Sociale Plattegrond Oost-Vlaanderen omgevormd tot Data & Analyse Oost-Vlaanderen. Je kan hen contacteren via data.analyse@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 15. Lees hier verder.
 9 mei 2018Unia. Geef kansen aan iedereen in jouw gemeente.
In aanloop naar de lokale verkiezingen lanceert Unia Kies Gelijke Kansen: een handige en dynamische website die adviezen en goede praktijken bundelt om gelijke kansen in steden en gemeenten te bevorderen. Lees hier verder. 
 9 mei 2018Vlaamse Ouderenraad lanceert Ouderengids.be
Als oudere, als familielid, als vrijwilliger of als medewerker rond ouderen heb je het ongetwijfeld al gemerkt. Heel wat praktische info voor ouderen staat wel érgens online, maar alles zit enorm versnipperd en is niet makkelijk terug te vinden. Daarom lanceert de Vlaamse Ouderenraad nu de website www.ouderengids.be. Lees hier verder.
27 april 2018Lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking
De stad Ninove heeft samen met de huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Ninove en Vzw De Dorpel (deel uitmakend van Fiola vzw) een lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking uitgewerkt. Lees hier verder. 
18 april 2018Project Leegstand Oost-Vlaanderen
Dit project van CAW Oost-Vlaanderen, gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen knapt tijdelijk leegstaande sociale woningen op naar de Vlaamse Wooncode. Deze woningen worden tijdelijk  verhuurd aan mensen met een woonproblematiek. Lees hier verder.
18 april 2018Vlaams Expertisepunt Mantelzorg lanceert website met informatie voor mantelzorgers
In een eerste fase biedt de website informatie voor de mantelzorgers zelf. Later groeit de website ook uit tot een portaal voor professionelen, met informatie op maat die hen helpt mantelzorgers te ondersteunen. Lees hier verder.
23 maart 2018Projectoproep 'Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar'
In 2018 is een tweede projectoproep gelanceerd voor nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal om specifiek voor de doelgroep mensen met een advies niet toeleidbaar naar de arbeidsmarkt een onthaaltraject aan te bieden. Lees hier verder.
23 maart 2018WGC Daenshuis vzw opent tweede site op rechteroever
Het wijkgezondheidscentrum Daenshuis kent de laatste jaren een enorme groei: meer patiënten, meer personeel, een grotere infrastructuur, ... Om een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorgverlening te blijven garanderen, breiden wij ons aanbod uit met de komst van een tweede locatie in Aalst. Lees hier verder.
22 maart 2018Projectoproep 2018 'Sociale distributieplatformen'
Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans wenst de opstart van nieuwe en de versterking of uitbreiding van bestaande sociale distributieplatformen op provinciaal niveau te ondersteunen. Deze platformen zamelen kwalitatieve overschotten in en verdelen ze naar sociale organisaties en zo tot bij mensen in armoede. Lees hier verder. 
20 maart 2018Nieuw reglement Uitleendienst provincie Oost-Vlaanderen
De provincie Oost-Vlaanderen wil verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen en publiekrechtelijke rechtspersonen materieel ondersteunen bij hun evenementen om zo de sociale integratie te bevorderen. Daartoe leent zij via haar Uitleendienst het nodige audiovisueel, spel- en tentoonstellingsmateriaal uit. Sinds 1 maart 2018 heeft de Uitleendienst een nieuw reglement. Lees hier verder.
20 maart 2018Trajectcoördinatie RADAR
Sinds begin 2017 kan aangemeld worden voor trajectcoördinatie als het zorgtraject van kinderen/jongeren (0-18 jaar) met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek is vastgelegd of dreigt vast te lopen én wanneer er nood is aan overleg met alle betrokkenen. Lees hier verder.
20 maart 2018Aalst creëert hulpmiddelen om kwetsbare gezinnen te ondersteunen
Vaak ontvangen we het signaal dat kwetsbare gezinnen niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten en het bestaande dienstverleningsaanbod. Ook voor intermediairen is het niet altijd evident om een goed zicht te hebben op het hulp- en dienstverleningsaanbod. Hiervoor ontwikkelde de stad Aalst samen met een aantal lokale actoren een 'overzicht van rechten en diensten voor kwetsbare gezinnen in Aalst' en een 'doorverwijskaart". Lees hier verder.
20 maart 2018Rap Op Stapkantoor Geraardsbergen
Sinds kort is er in Geraardsbergen een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Je kan er terecht voor o.m. een reisaanbod op maat van je budget, om groepsuitstappen te regelen of om eventuele kortingen aan te vragen. Lees hier verder en bekijk zeker ook de flyer.
20 maart 2018Boekje 'Gezinnen vertellen'
Dit boekje is een bloemlezing van getuigenissen, ervaringen, uitspraken, foto's, tekeningen, ... van 'buitengewone' ouders, hun kinderen en familie en dit n.a.v. het 40 jaar bestaan van De Tandem vzw. Je kunt het boekje gratis afhalen. Lees hier verder.
9 maart 2018Voedseltuin Rijkbos zoekt extra helpende handen!
Het sociaal-ecologisch project Voedseltuin Rijkbos, een project voor zinvolle, therapeutische dagbesteding start in maart 2018 met haar tweede werkjaar. Nieuwe mensen kunnen nog instromen in het project. Lees hier verder.
15 februari 2018'Werkbabbels'. Een nieuw project van Groep INTRO.
Binnenkort start Groep INTRO met een nieuw project Werkbabbels. Dit project biedt anderstalige nieuwkomers oefenkansen om op een informele manier Nederlands te leren richting werk. Lees hier verder.
13 februari 2018Domo ondersteunt gezinnen
Domo vzw is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aanbiedt bij gezinnen met kinderen tot 12 jaar oud, die door verschillende redenen een tijdje behoefte hebben aan extra hulp. Lees hier verder.
 8 februari 2018Transitie De Sociale Kaart naar de Vlaamse overheid
Op 1 januari 2018 werd de sociale kaart overgeheveld van de Vlaamse provincies naar de Vlaamse overheid. www.desocialekaart.be wordt met alle betrokken medewerkers ingebed in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Lees hier verder.
 7 februari 2018Persmededeling: Decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgt groen licht van Vlaams Parlement
Het is belangrijk dat lokale besturen een sociaal beleid voeren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Dit uitgangspunt wordt nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid dat vandaag (31-1-2018) werd gestemd in het Vlaams Parlement. Lees hier verder.
 6 februari 2018Aanbod Positieve Heroriëntering (PH)
Sinds september 2017 biedt thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering aan. Bekijk hier de folder.
 6 februari 2018Welzijnsplattegrond maakt de Aalstenaar wegwijs in het welzijnsaanbod
In samenwerking met RWO ARA vzw en de provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde de stad Aalst een welzijnsplattegrond. Een kaart waar je meer informatie en contactgegevens vindt over organisaties binnen zorg en welzijn. Lees hier verder.
 1 februari 2018Lancering website slachtofferzorg
Op 25 januari 2018 lanceerde Minister Vandeurzen de informatiesite www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Deze volledig nieuwe site biedt informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak waarmee slachtoffers en hun omgeving zelf aan de slag kunnen gaan. Lees hier verder.
 1 februari 20186 organisaties vormen samen Fiola vzw
Twee thuisbegeleidingsdiensten De Kangoeroe en De Tandem en vier diensten begeleid wonen De Dorpel, Het Bint, TWEB en Wunian - ervaren in ambulante ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk - vormen samen Fiola vzw. Lees hier verder. 
 1 februari 2018Start nieuw personeel
Agnessa Solovieva startte op 1 januari 2018 als integratieambtenaar bij de stad Ninove. Contactgegevens: agnessa.solovieva@ninove.be en 054 31 32 48
Nathalie Decuyper startte op 1 februari 2018 als kinderarmoedecoördinator bij het OCMW Ninove. Contactgegevens: nathalie.decuyper@ocmw.ninove.be en 0470 31 75 83. Hun bureau is gelegen in de Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove.
 30 januari 2018dGAT wordt OZW
Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (dGAT) is sedert 1 januari 2018 Ondersteund Zelfstandig Wonen (OZW). Deze wijziging is het gevolg van een vernieuwing binnen het organogram OCMW Aalst. Vanaf heden zal OZW ook de werking van de serviceflats op zich nemen. Indien u verdere vragen heeft, neem gerust contact op via 053 76 55 25. Warme groeten, het OZW team.
 26 januari 2018Update programma vroegdetectie en vroeginterventie
RADAR mag van de Vlaamse overheid in 2018 van start gaan met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie. Het programma omvat activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen. Lees hier verder.
 26 januari 2018Crisisaanmeldingen voor kinderen en jongeren met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem
Het programma 'Crisis' binnen RADAR wordt verzorgd door alle centra geestelijke gezondheidszorg, alle reguliere kinder- en jeugdpsychiatrische diensten en de diensten voor bijzondere doelgroepen (middelen-afhankelijkheid, verstandelijke beperking, For-k, justitieel statuut). Zij bieden samen crisishulp aan. Aanmelden kan via elke betrokken partner. Klik hier voor de contactgegevens.
 16 januari 2018Vraag je gratis vrijwilligersverzekering aan
Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Meer info.
 16 januari 2018Cliëntoverleg en bemiddeling Integrale Jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2018 staat de afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) van Jongerenwelzijn in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. Meer informatie en contactgegevens vind je hier.
 16 januari 2018Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas is online
De website van het Netwerk Geestelijke Gezondheid is een feit! Deze bevat uitleg over het zorgaanbod in het netwerk GG ADS. Lees hier verder.
 12 januari 2018Dienst Sociale Zaken en dienst Integratie van stad Ninove zijn verhuisd
De dienst Sociale Zaken en de dienst Integratie van de stad Ninove bevinden zich voortaan op volgend adres: Bevrijdingslaan 7 te 9400 Ninove
Telefoonnummers en mailadressen van de medewerkers bleven ongewijzigd.
Tel Sociale Zaken: 054 31 32 45
Tel Integratie: 054 31 32 48
 11 januari 2018Nieuwe datum Opendeurdag Logo Dender
Wegens omstandigheden zal de opendeurdag van Logo Dender op 16 januari 2018 NIET doorgaan. Graag verwelkomen wij jou op donderdag 3 mei 2018! Inschrijven doe je hier.
 11 januari 2018Doe mee aan Tournée Minérale met team Logo Dender
Team Logo Dender nodigt je uit om mee te doen met Tournée Minérale en samen met hen de uitdaging aan te gaan om gedurende de hele maand februari geen alcohol te drinken. Lees hier verder. 
 9 januari 2018PISAD gaat vanaf 1 januari 2018 op in CGG ZOVL
Vanaf 1 januari 2018 kantelt het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD) in in de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen. Lees hier verder.
 20 december 2017Kinderen en vrijwillige terugkeer - Doeboekje
Vanuit Fedasil werd een Doeboekje uitgewerkt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die terugkeren naar hun herkomstland. Lees hier verder.
 20 december 2017Opendeurdag Logo Dender
Hou jij een gaatje vrij in je agenda voor onze opendeurdag op dinsdag 16 januari 2018? Tussen 12u en 17u is iedereen welkom in de Kareelstraat 100 te Aalst voor een gezellige kennismaking met het team en met ons aanbod. Lees hier verder.
 5 december 2017Sociale Plattegrond over persoonsvolgend budget
Op 21 november 2017 organiseerden het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Welzijnsoverleg een Sociale Plattegrond rond de gevolgen van het persoonsvolgend budget (personen met een handicap) op de reguliere hulpverlening. De presentaties vind je hier.
 30 november 2017Een nieuw gezicht bij Logo Dender vzw
Sinds 20 september 2017 is ons team opnieuw compleet. Onze nieuwe communicatiemedewerker stelt zich graag aan u voor. Lees hier verder.
 30 november 2017Roadmap Huizen van het Kind
Met de Roadmap Huizen van het Kind tonen we hoe de Huizen van het Kind verder kunnen uitgroeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen, waarbij je terecht kan voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft, welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden. Lees hier verder. 
 30 november 2017E-inclusie voor kwetsbare gezinnen
Wist je dat Basiseducatie naast een open aanbod ook heel wat cursussen organiseert i.s.m. uiteenlopende partners? Zo spelen we actief in op de leerbehoeften van specifieke doelgroepen. Zo werd de cursus E-inclusie voor kwetsbare gezinnen georganiseerd in het voorjaar van 2017 te Geraardsbergen. Geïnteresseerd in een soortgelijke samenwerking in jouw regio? Lees hier verder. 
 30 november 2017Wit-Gele Kruis opent locatie in Meldert
Het Wit-Gele Kruis is vanaf 24 november 2017 te vinden op een eigen locatie in de Keminnestraat 1 bus 1 te Meldert. Dit pand wordt de uitvalsbasis van het lokale verpleegteam dat alle patiënten in de regio van Meldert verzorgt. Lees hier verder. 
 22 november 2017Kom bij De Voorleesbende
Heb je een handicap of ben je chronisch ziek? Ben je gebeten door jeugdliteratuur? Ben je gek van kleuterboeken? Sluit aan bij de licht ontspoorde en vrolijke Voorleesbende van VFG! De Voorleesbende bezoekt kleuter- en basisscholen, gepakt en gezakt met een stapel heerlijke boeken, al dan niet met handicap specifieke thema's. Geen enkele vraag blijft onbeantwoord! Lees hier verder.
 7 november 2017W² Project 2018
Een aangepaste begeleiding naar werk bij VDAB voor mensen in (kans)armoede die hierdoor niet meteen aan werk geraken. Lees hier verder.
 7 november 2017Broeiklas voor Talent
Dit project beoogt de vergroting van de slaag- en onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare leerlingen met een taal- of leerachterstand met een groter risico om dat te hebben en indien ze de nodige extra naschoolse bijlessen niet zouden krijgen. Naast studiebegeleiding aan alle leerlingen, wil Broeiklas voor Talent ook educatieve activiteiten bieden aan specifieke doelgroepen, zoals jonge meisjes. Lees hier verder.
 31 oktober 2017Streekmotor23 zoekt nieuwe projecten
Jouw idee voor je streek, stad, gemeente of buurt? Dien je project in vóór 21 december 2017 en maak kans om één van de volgende projecten te worden die steun krijgt vanuit Streekmotor23. Lees hier verder.
 27 oktober 2017Aangepast aanbod gespreksbegeleiding huisvandeMens Zottegem
Verwijst u regelmatig door naar het huisvandeMens? Of u wil in de toekomst cliënten of patiënten doorverwijzen? Wij lichten u graag onze nieuwe werkwijze toe. Lees hier verder.
 26 oktober 2017Actieweek 'Gezond Binnen' 2017: acties rond passief roken
Van 13 tot 17 november 2017 vindt de actieweek 'Woon gezond, samen naar een rookvrij huis!' plaats. Het thema dit jaar is opnieuw passief roken. Lees hier verder.
 26 oktober 2017Aanbod zaalverhuur in het Wereldhuis
Op zoek naar een leuke en unieke locatie in Aalst? Mogen we jou dan even het Wereldhuis voorstellen. Lees hier verder.
 25 oktober 2017UNIA regio Aalst verwelkomt nieuwe collega
Vanaf 6 november 2017 zal Carmen Van Puyenbroeck het team in Antwerpen versterken en zal Philip Van Marsenille het contactpunt voor de regio Aalst verder uitbouwen. Voor alle vragen rond gelijke kansen en/of discriminatie kan je voortaan bij hem terecht via philip.vanmarsenille@unia.be of via 0470 66 05 45.
 12 oktober 2017Jeugdzorg De Brug vzw wordt Ruyskensveld vzw
De 3 partnerorganisaties Jeugdzorg De Brug vzw, Ter Muren vzw en Home Sint-Elizabeth zijn erkend als organisaties voor bijzondere jeugdzorg. Op 1 januari 2018 brengen zij hun respectievelijke erkenningen in als één organisatie voor bijzondere jeugdzorg onder de vorm van een fusie. De fusie zal de naam Ruyskensveld vzw dragen en zal werkzaam zijn in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Lees hier verder.
 10 oktober 2017Oost-Vlaamse zorgberoepenrally's van start!
Na het grote succes van de voorbije zorgberoepenrally's, slaan ook dit najaar meer dan 20 organisaties uit Deinze, Aalst en Sint-Niklaas de handen in elkaar om zo'n 400-tal jongeren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector. Lees hier het persbericht.
 5 oktober 2017'Gezond vergaderen'. Wedstrijd verlengd! Doe mee en win een bureaufiets!
Gezondheidswinst, het is niet min. Wil je echter nog meer? Documenteer je inspanningen voor een gezonde vergadering. Bezorg deze aan Logo Dender vzw voor 15 oktober 2017. Zo maak je kans op een bureaufiets! Lees hier verder.
 28 september 2017Pleegzorg voor volwassenen
Vele organisaties zijn nog niet op de hoogte van de werking van pleegzorg voor volwassenen met een beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Lees hier verder.
 19 september 2017Vzw De Dorpel wordt Fiola vzw
De Raad van Bestuur en het team van De Dorpel zijn blij aan te kondigen dat De Dorpel vanaf 1 januari 2018 zal verder werken onder de naam Fiola vzw. Lees hier verder.
 19 september 2017Een nieuw gezicht bij Logo Dender vzw
Op 5 september 2017 werd het team van Logo Dender vzw versterkt met een nieuwe collega in de functie van projectondersteuner. En dit tot eind december 2017. Graag stelt zij zich aan u voor. Lees hier verder.
 12 september 2017Opstart Mobiele Teams Acute Zorg regio Zuid
De vernieuwde ziekenhuiswetgeving heeft gezorgd voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg met als doel de vermaatschappelijking van die zorg. Een belangrijk element hierbij is de oprichting van mobiele teams die behandeling en begeleiding aanbieden in de leefomgeving van de patiënt, zowel in crisissituaties als bij langdurige zorgvragen. Lees hier verder.
 12 september 2017Sociale Kaart Vluchtelingen breidt uit
Wegens groot succes werd de oorspronkelijke focus van de Sociale Kaart Vluchtelingen uitgebreid naar heel Vlaanderen en Brussel. Lees hier verder.
 29 augustus 2017Bednet, mee met de les en al de rest
Kinderen en jongeren die tijdelijk afwezig zijn door ziekte, tellen thuis de dagen af. Dankzij Bednet volgen ze van thuis uit live de les in hun klas. Dit aanbod is gratis voor gezin en school. Lees hier verder.
 25 augustus 2017Cursus 'Aan de slag met je computer' - Leerpunt ZOVL
In deze cursus leer je waarvoor je de computer en het internet dagelijks kan gebruiken. Wie een laptop heeft, mag hem meebrengen. De lessenreeks gaat van start op 5 september 2017 van 18u tot 21u. Voor inschrijving en meer details, zie folder.
 22 augustus 2017Open plaatsen voor personen met een beperking - Levensvreugde Verblijven vzw
Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. In de voorziening kan u terecht voor dagondersteuning, woonondersteuning en begeleiding, zowel voor kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking. Momenteel zijn er een aantal open plaatsen beschikbaar.
  • Klik hier voor het Aanbod open plaats: Atelierwerking
  • Klik hier voor het Aanbod open plaats: Begeleid Werk
  • Klik hier voor het Aanbod open plaats Dagondersteuning: Zijnsgroep
 22 augustus 2017    Begeleide intersectorale intervisie - Infants 'Opgroeien in veiligheid-onveiligheid'
Werk jij met jonge kinderen 'infants' en/of hun context? Twijfel je wel eens aan de mate waarin de omgeving veilig is? Bots je soms op grenzen bij de context? Zoek je partners om samen de zorg  op te nemen? Dan is dit aanbod misschien wel iets voor jou! Lees hier verder.
 3 augustus 2017Campagne signaalherkenning 'Vier voor twaalf'
In het najaar 2017 lanceren het VLESP en de Associatie Beeldvorming een campagne rond de herkenning van signalen van psychische kwetsbaarheid. Lees hier verder. 
 2 augustus 2017    Nieuw in Ninove: Speelodroom
Speelodroom, een naam om bij weg te dromen voor de nieuwe speel-o-theek in Ninove. Lees hier verder.
 11 juli 2017Nieuwe coördinator Huis van het Kind Ninove
Op 1 juli startte Lien Van den Brande als coördinator Huis van het Kind. Hier vind je haar contactgegevens.                                                                                  
 11 juli 2017Nieuw aanbod Eerstelijnspsycholoog
Sinds kort heeft Bond Moyson een nieuw aanbod, namelijk een eerstelijnspsycholoog die op vaste dagen aanwezig is. Lees hier verder.
 11 juli 2017Dag van de Zorg
Uw organisatie wordt uitgenodigd voor de 7e editie van Dag van de Zorg op zondag 18 maart 2018. Lees hier verder.
 4 juli 2017Gratis cursussen voor volwassenen
Met hun aanbod van gratis cursussen voor volwassenen, creëert Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen nieuwe kansen in het dagelijkse leven, op het werk of tijdens een opleiding. Lees hier verder.
 7 juni 2017Team vreemdelingen - stad Aalst werkt enkel nog op afspraak
Vanaf 1 juli 2017 dient u voor elk bezoek op voorhand een afspraak te maken. Lees hier verder.
 6 juni 2017Begeleid werk voor personen met een beperking Zuid-Oost-Vlaanderen
WONOZO en Schoonderhage vzw slaan de handen in elkaar en komen met het nieuwe initiatief Begeleid werk voor personen met een handicap. Lees hier verder.
 23 mei 2017Bewegen op verwijzing
Wil je meer bewegen? Dat kan. Je huisarts helpt je verder! Lees hier verder.
 17 mei 2017Inspiratiegids - Veerkrachtig Vlaanderen
Op 10 oktober 2017 is het opnieuw Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Dit jaar organiseert Logo Dender vzw een tiendaagse, tien dagen aftellen naar 10 oktober. Doe mee! Lees hier verder.
 17 mei 2017Sociale Kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen
Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger, ... vluchtelingen helpen of wegwijs maken en ben je daarvoor op zoek naar een bundeling van alle relevante informatie en doorverwijs-tips? Lees hier verder.
 16 mei 2017O.V.O.K. - Ouderen Van een Overleden Kind Praatgroep Zottegem
Ben je een (groot)ouder van een overleden kind en heb je behoefte aan contact met lotgenoten? Welkom op onze praatavonden of activiteiten! Lees hier verder.
 12 mei 2017Kleurrijk Gezond, een pilootproject met kleur
Kleurrijk Gezond is een methodiek die mensen met een migratieachtergrond kennis wil laten maken met gezond eten en bewegen door hen te prikkelen en te informeren over deze thema's. Lees hier verder.
 2 maart 2017'Samen Uit' in Aalst
Wil jij graag een boost geven aan je eigen veerkracht? Samen met je vereniging anderen helpen om zich beter in hun vel te voelen? Taboes over geestelijke gezondheid uit de wereld helpen? Lees hier verder.
 28 februari 2017Gratis activiteitenaanbod over opvoeden
Het provinciebestuur biedt Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal gratis interactieve vormingen en workshops over opvoeden aan, voor kinderen en ouders. Lees hier verder.
 5 januari 2017Meldpunt radicalisering: Hoe herkennen? Hoe melden?
Hulpverleners zijn vaak diegenen die veranderingen in gedrag en denken van jongeren opmerken. Sommige veranderingen kunnen wijzen op radicalisering. Om u te helpen radicalisering te herkennen, ontwierp stad Ninove een infofiche. Lees hier verder.
 27 december 2016W² Project 2017
Een aangepaste begeleiding naar werk bij VDAB, voor mensen in (kans)armoede die hierdoor niet meteen aan werk geraken. Lees hier verder.
 30 juni 2016Zorgprogramma Crisis Kinderen en Jongeren
Een programma voor situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden. Lees hier verder.
 25 februari 2016oostvlaanderen.incijfers.be
Wil je een objectieve houvast om begeleidingsprioriteiten te bepalen maar vind je in de veelheid van cijfers en bronnen je weg niet meer terug? Deze gebruiksvriendelijke tool biedt je de mogelijkheid om zelf data te verzamelen. Lees hier verder.
  

RWO ARA vzw zit op Facebook

Geplaatst 5 aug. 2015 06:18 door Yoshi Vervaet   [ 17 mei 2017 07:38 bijgewerkt ]

Activiteiten, projecten en het lokale nieuws uit de regio zullen ook gedeeld worden via Facebook.

Er zullen twee pagina's zijn:
  • De pagina waar je 'vriend' mee kan worden, onder de naam 'RWO ARA', zal vooral nieuws rond RWO ARA vzw zelf posten
  • Daarnaast zal de pagina die je kan 'liken' nieuws rond de stuur- en werkgroepen posten en activiteiten/evenementen delen
We hopen hiermee ons netwerk aan welzijnsorgansaties en lokale besturen te vergroten.

1-2 of 2