Regels wedstrijdgroep

Op deze pagina vind je de regels voor deelname aan de wedstrijdgroep lange afstand.

Uitgangspunten voor deelname aan de wedstrijdgroep lange afstand

 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie;
 • Deelnemers trainen minimaal 3 keer per week (liefst 4 keer), waarvan 2x verplicht aanwezig bij de groepstrainingen op dinsdag/donderdag of zaterdag afwijkingen mogelijk in overleg met de trainer);
 • Deelnemers zijn verplicht wedstrijden te lopen op hun doelafstand, jaarlijks mee te doen aan minimaal 5 KNAU-wedstrijden en met de clubwedstrijden, en (als streven) jaarlijks de runnerscup vol te maken;
 • De uitgangspunten vormen de basis van de trainingsdoelen. De trainer maakt een trainingsstructuur ondersteund met een jaarplanning. De trainer stuurt de training in de praktijk en past aan. De trainingsaanpak wordt vastgesteld aan het begin van het seizoen;
 • De trainingen van de wedstrijdgroep zijn gericht op het verbeteren (adaptatie van het lichaam) van de prestatie en op het meedoen aan wedstrijden. De prestatie staat centraal;
 • Aan het begin van het seizoen moet elke loper zijn/haar persoonlijke, realistische, doelstellingen/ambities duidelijk aangeven (welke specifieke afstanden, huidige tijden en doeltijden, op welk moment van het seizoen wil men die bereiken);
 • Aan het eind van het seizoen vult elke loper een evaluatieformulier in. Dit is voor hen handig en zinvol en ook voor de trainers;
 • De wedstrijdgroep lange afstand hanteert instaptijden voor deelname (gericht op nieuwe deelnemers) op basis van 10km-tijden: dames < 45 minuten, heren < 41 minuten. De trainer kan hierop dispensatie verlenen, waarbij de trainer de andere uitgangspunten voor deelname aan de wedstrijdgroep lange afstand ook betrekt.

Fatsoensnormen

 • Op tijd zijn.
 • Tijdens het inlopen “vrij en blij” met elkaar aan de praat.
 • “Koppen dicht” tijdens instructies.
 • Opvolgen instructies van de trainer.
 • Tijdens de oefeningen niet teveel gepraat en gedoe
 • Serieus trainen. Tijdens het programma is het hoofddoel het volgen van het specifieke trainingsschema; dan converseren = concentratieverlies. Het juiste tempo lopen.
 • Reageren op vragen (zoals het verzoek om doelen aan te geven) vanuit de trainer.
 • Aangeven wanneer je langere tijd afwezig bent als gevolg van vakantie, blessure, e.d..
 • Afmelden voor trainingen (voorlopig bij Edgar Cukier 06-29508919)
 • Als je doelen hebt die afwijken van de groepsdoelen, dit melden aan de trainer.
 • Indien nodig elkaar corrigeren en elkaar aanspreken op het gedrag (wat betreft de bovenstaande punten).

Edgar Cukier, 6 oktober 2008